5/20/2017

Surelerin 48. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 48. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve kimsenin kimseden bir şey ödeyemeyeceği, kimseden şefaatin kabul olunmayacağı, kimseden fidyenin alınmayacağı ve kimsenin kurtarılamayacağı bir günden sakının!

Âl-i İmrân Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona hem yazıyı, hem hikmeti, hem Tevrat'ı, hem İncil'i öğretecek.

Nisâ Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Allah, kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa pek büyük bir cinayeti iftira etmiş olduğunda şüphe yoktur.

Mâide Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana da önünde bulunan kitapları doğrulayıcı ve onlara bir şahit olmak üzere bu hak kitabı indirdik; onun için sen de aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, sana gelen gerçekten ayrılıp da onların arzuları arkasından gitme! Her biriniz için bir kanun ve bir yol tayin ettik. Allah dileseydi, hepinizi bir tek ümmet yapardı, fakat sizi, her birinize verdiği şeylerde imtihan edecek. O halde durmayın, hayırlı işlerde yarışın. Nihayet dönüşünüz hep Allah'adır. O zaman O, hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir.

En’âm Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz o gönderilen peygamberleri rahmetimizin müjdecileri ve azabımızın habercileri olmak üzere göndeririz. Onun için kim iman edip dürüstlük yolunu tutarsa, onlara korku yoktur ve mahzun da olmayacaklardır.

A’râf Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O A'raf sakinleri, simalarından tanıdıkları bir takım kimselere şöyle seslenirler: "Gördünüz mü, cemiyetinizin ve kibirli davranmanızın size hiçbir yararı olmadı!

Enfâl Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O vakit şeytan kendilerine yaptıklarını güzel göstermiş ve: "Bugün insanlardan size galip gelecek yok ben de sizi destekliyorum." demişti. Fakat iki ordu karşılışınca ardına dönüverdi ve: "Ben kesinlikle sizden uzağım, sizin göremeyeceğiniz şeyleri görüyorum ve ben Allah'tan korkarım. Öyle ya, Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir." dedi.

Tevbe Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekte onlar, fitneyi daha önce çıkarmak istediler ve sana karşı türlü işler çevirdiler. Sonunda, onların hoşuna gitmemesine rağmen, hak yerini buldu ve Allah'ın emri üstün geldi.

Yûnus Suresi 48. ve 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(48-49) "Ne zamandır bu va'dedilen (azap); eğer doğru söylüyorsanız?" diyorlar. De ki: "Ben Allah'ın dilediğinin dışında kendi kendime ne bir yarar, ne de bir zarara malikim!" Her ümmetin bir eceli vardır; ecelleri gelince artık bir an geride kalamazlar, ileri de gidemezler.

Hûd Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Denildi ki: "Ey Nuh, sana ve beraberindeki kimselerden birçok ümmetlere tarafımızdan bir selam ve birçok bereketlerle in! Daha birçok ümmetleri de ileride faydalandıracağız. Sonra Bizden onlara acı bir azap dokunacaktır."

Yûsuf Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra onun arkasından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç, önce biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.

İbrahim Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yeryüzü başka bir yere dönüştürülür, gökler de... Ve hepsi o tek ve kahredici Allah için fırlarlar;

Hicr Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz; onlar, oradan çıkarılacak da değillerdir.

Nahl Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, Allah'ın yarattığı herhangi birşeyi görmüyorlar mı? Bir baksalar ya, gölgeleri sağlarından, sollarından sürüklenerek, Allah'a secdeler ederek dönüp dolaşır.

İsrâ Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bak seni nelerle mukayese ettiler de nasıl sapıklığa düştüler, onun için bir yol bulmaya da güçleri yok.

Kehf Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hepsi saf saf Rabbine arzedilecekler; (O da şöyle) buyurur: "İşte andolsun ki, ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz; fakat siz va'd ettiğimiz zamanı gerçekleştiremeyeceğimizi sanmıştınız, değil mi?"

Meryem Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi Allah'tan başka taptıklarınızla başbaşa bırakıp çekilirim ve Rabbime dua ederim; umarım, Rabbime yaptığım dua sayesinde mutsuz olmam." dedi.

Tâ-Hâ Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnan ki, bize, azabın, kesinlikle yalanlayıp yüz çevirene olduğu vahyolundu."

Enbiyâ Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki: "Musa ile Harun'a Furkan'ı (Tevrat'ı) bir de ışık ve Allah'tan korkanlar için de bir öğüt vermiştik.

Hac Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zulmedip dururlarken kendilerine mühlet verdiğim nice memleket (halkı) vardı ki, Ben onu tutmuş alıvermişimdir. Bütün dönüş (ler) sonunda Banadır.

Mü’minûn Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece onları yalanladılar da helak edilenlerden oldular.

Nûr Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında bir de bakarsın bunlardan bir kısmı çekiniyorlar.

Furkân Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine O, rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak göndermekte ve Biz, gökten tertemiz bir su indirmekteyiz ki,

Şu’arâ Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa ve Harun'un Rabbine!" dediler.

Neml Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar o yerde bozgunculuk yapıyor, iyilik yapmaya yanaşmıyorlardı.

Kasas Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat şimdi onlara katımızdan gerçek (Kur'an) geldiği zaman: "Musa'ya verilen (mucize) gibisi verilseydi ya!" dediler. Oysa bundan önce Musa'ya verileni de inkar etmediler mi? Onlar: "Birbirini destekleyen iki büyü" dediler ve: "Biz, hiçbirine inanmayız!" dediler.Ankebût Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen bundan önce kitap okur değildin, hala da elinle yazı yazmazsın; öyle olsaydı batıla uyanlar şüphelenebilirlerdi.

Rûm Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah O'dur ki, rüzgarları gönderir de bir bulut savururlar. Derken onu gökyüzünde nasıl dilerse öyle serer, parça parça da eder. Derken aralarından yağmurun çıktığını görürsün. Derken onu kullarından kimlere diliyorsa döküverdi mi derhal yüzleri gülüverir,

Ahzâb Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların eziyetlerini bırak ve Allah'a tevekkül et! Allah vekil olunca hepsine yeter!

Sebe Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Gerçekten Rabbim, hakkı fırlatır (dilediğinin kalbine indirir.) O, gaybları hakkıyla bilendir."

Yâsîn Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve: "Ne zaman bu tehdit , (gerçekleşek eğer) doğru (sözlü) iseniz." diyorlar.

Sâffât Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yanlarında bakışlarını kendilerinden ayırmayan iri gözlü dilberler.

Sâd Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an! Hepsi de en hayırlı kimselerdendir.

Zümer Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Öyle ki, yaptıkları işlerin fenalıkları karşılarına çıkmış ve alay edip durdukları şeyler kendilerini sarmıştır.

Mü’min Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Büyüklük taslayanlar ise şöyle diyecekler: "Evet, hepimiz onun içindeyiz, çünkü Allah kulları arasında hükmünü verdi."

Fussilet Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Önceden tapıp durdukları şeyler onlardan kaybolup gitmişler ve onlar kendileri için kaçacak bir yer kalmadığını anlamışlardır.

Şurâ Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine de aldırmıyorlarsa Biz de seni üzerlerine gözcü göndermedik ya! Sana düşen sadece tebliğdir. Fakat Biz insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman bununla sevinirse de; kendi ellerinin yaptıkları yüzünden başlarına bir fenalık gelirse o zaman da insan hepsini unutan bir nankör olur.

Zuhruf Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Belki vazgeçerler diye tuttuk onları azaba çektik

Duhân Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da başına kaynar su azabından dökün.

Zâriyât Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yeryüzünü döşedik; bakınız Biz ne güzel döşeriz.

Tûr Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın, kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et.

Necm Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu zengin eden, sermaye veren de O'dur.

Kamer Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yüz üstü ateşe sürüklenecekler! "Tadın neymiş cehennemin dokunuşu!" diye.

Rahmân Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her birinden çeşitli meyvalar, çeşitli ağaçlar vardır;

Vâkı’a Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Önceki atalarımız da mı?"

Kalem Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde Rabbinin hükmüne sabret de balık sahibi (Yunus peygamber) gibi olma! Hani o, öfkeye boğulmuş da seslenmişti.

Hâkka Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o, hiç şüphesiz takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür.

Müddessir Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat o zaman şefaatçilerin şefaati fayda vermez.

Mürselât Suresi 48. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Yerken, içerken de) onlara "Rüku edin!" denildiği zaman, rüku etmezler.

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder