5/26/2017

Surelerin 49. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 49. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem hatırlayın ki, bir zaman sizi Firavun'un ailesinden kurtardık. Size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor ve kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.

Âl-i İmrân Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu İsrailoğullarına Peygamber olarak gönderecek; onlara diyecek ki: "Ben, size Rabbinizden bir mucize ile geldim. Ben, size çamurdan kuş biçiminde bir yaratık yaparım, içine üflerim; Allah'ın izniyle hemen bir kuş olur. Yine Allah'ın izniyle, anadan doğma körü ve abraşı iyi eder, ölüleri diriltirim ve size evlerinizde yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi haber veririm. Eğer iman edecekseniz, şüphesiz bunda size bir delil vardır.

Nisâ Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu nefislerini temize çıkarıp duranları görmüyor musun? Hayır, yalnız Allah dilediğini temize çıkarır. Ve onlara kıl kadar zulmedilmez.

Mâide Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve şu emri indirdik: "Aralarında yalnız Allah'ın indirdiği ile hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların Allah'ın indirdiği hükümlerin birinden seni şaşırtmalarından sakın! Yine yüz çevirirlerse bil ki, Allah, onların bazı günahları sebebiyle, başlarına bir bela getirmek istiyor. Her halde insanlardan birçoğu Allah yolundan çıkmışlardır.

En’âm Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimize yalan diyenlere, yapmayı adet edindikleri fenalık yüzünden azap dokunacaktır.

A’râf Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ı kendilerini rahmetine erdirmeyeceğine dair yemin ettikleriniz şunlar mıydı?" dedikten sonra berikilere dönüp: "Girin cennete size korku yok, artık asla üzülmeyeceksiniz de." demektedirler.

Enfâl Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O sırada münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar: "Şunları dinleri aldattı." diyorlardı. Oysa, her kim Allah'a dayanırsa, bilsin ki, Allah, üstündür, hikmet sahibidir.

Tevbe Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçlerinden: "Aman bize izin ver, başımı derde sokma!" diyen de var. Bilmiş ol ki, asıl kendileri derde düştüler ve kesinlikle cehennem kafirleri kaplayacaktır.

Yûnus Suresi 48. ve 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(48-49) "Ne zamandır bu va'dedilen (azap); eğer doğru söylüyorsanız?" diyorlar. De ki: "Ben Allah'ın dilediğinin dışında kendi kendime ne bir yarar, ne de bir zarara malikim!" Her ümmetin bir eceli vardır; ecelleri gelince artık bir an geride kalamazlar, ileri de gidemezler.

Hûd Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bunlar, sana vahyile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen bilirdin, ne de kavmin. O halde sabret, iyi sonuç Allah'tan korkanlarındır.

Yûsuf Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra onun arkasından halkın sıkıntıdan kurtulacağı, sıkıp sağacağı bir yıl gelecek."

İbrahim Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün suçluları birbirlerine çatılı çatılı bukağılara vurulmuş görürsün;

Hicr Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kullarıma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;

Nahl Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Göklerde ve yerde gerek canlı gerek melek kısmından ne varsa hepsi büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler.

İsrâ Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de dediler ki: "Biz bir sürü kemik olduğumuz ve ufalanıp tozduğumuz vakit mi, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?"

Kehf Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Defter de (ortaya) konulmuştur; artık suçluların korku yüzünden heyecan içinde titrediklerini görürsün. Ve şöyle derler: "Vay halimize! Bu nasıl defter ki, ne küçük koymuş, ne büyük, hepsini saymış dökmüş!" Ve bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır; Rabbin kimseye zulmetmez.

Meryem Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim, onları ve Allah'tan başka taptıklarını bırakıp çekildiğinde, Biz de ona İshak'ı ve Ya'kub'u ihsan ettik ve her birini bir peygamber yaptık.

Tâ-Hâ Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun: "Sizin Rabbiniz kimdir, ey Musa?" dedi.

Enbiyâ Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O takva sahipleri için ki, gıyabında Rablerinden korkarlar ve kıyamet endişesiyle titrer dururlar.

Hac Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey insanlar, ben size sadece açıkça anlatan bir uyarıcıyım!"

Mü’minûn Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, berikiler doğru tutabilsinler diye Musa'ya o kitabı da verdik.

Nûr Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer hak kendilerinden yana ise, baş eğerek ona gelirler.

Furkân Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bununla ölü bir beldeyi diriltelim ve yarattığımız nice hayvan sürülerini ve bir çok insan kümelerini sulayalım.

Şu’arâ Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Firavun) dedi ki: "Ben size izin vermeden O'na iman ettiniz! Anlaşıldı ki, o size sihri öğreten büyüğünüzmüş! O halde kesinlikle yakında anlayacaksınız; çaresiz ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi muhakkak çarmıha gerdireceğim!"

Neml Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a and içerek, birbirlerine şöyle dediler: "Ona ve ailesine bir gece baskını yapalım, sonra da velisine yemin edelim: Biz onun öldürülmesi sırasında orada değildik; gerçekten sözümüz sözdür, doğru söylüyoruz, diyelim."Kasas Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "O halde eğer doğru söylüyorsanız, Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin ben de ona uyayım!"

Ankebût Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat o (Kur'an) kendilerine ilim verilmiş kimselerin sinelerinde parıldayan parlak ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkar eder.

Rûm Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
her ne kadar yağmur kendilerine indirilmeden önce ümitsizlik içinde idiyseler de.

Ahzâb Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, mü'min kadınları nikahlayıp da kendileriyle ilişkide bulunmadan onları boşadığınızda onların üzerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Hemen mehirlerini verip onları güzelce salıverin!

Sebe Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Hak geldi; artık batılın önü de kalmaz sonu da."

Yâsîn Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Ondan) sadece bir tek sayhaya bakıyorlar, bir sayha ki, onlar çekişip dururlarken kendilerini yakalayıverir.

Sâffât Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurtalar gibidirler.

Sâd Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu bir öğüttür. Şüphesiz korunan müttakiler için herhalde güzel bir istikbal (varış yeri) vardır.

Zümer Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat insana bir sıkıntı dokunduğunda Bize yalvarır, sonra kendisine tarafımızdan bir nimet bahşettiğimizde de: "O, bana bir bilgi sayesinde verildi." der. Aslında o bir imtihandır, fakat pek çokları bilmezler.

Mü’min Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ateştekiler cehennem bekçilerine derler ki: "Rabbinize dua edin de bir gün (olsun) azabımızı bir; hafifletsin!"

Fussilet Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnsan hayır istemekten usanmaz da kendisine bir kötülük dokunuverirse hemen ümidi keser, ümitsizliğe düşer.

Şurâ Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır, dilediği kimseye dişiler, dilediği kimseye de erkekler bahşeder.

Zuhruf Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu halde (iken bile) diyorlardı ki: "Ey sihirbaz, sende olan ahdi hürmetine bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık yola geleceğiz."

Duhân Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tat bakalım (azabı)! Çünkü sen çok güçlü ve şerefli idin, deyin.

Zâriyât Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem her şeyden iki çift yarattık ki, düşünesiniz.

Tûr Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gecenin bir kısmında da O'nu tesbih et, yıldızların batmaya yaklaştığı sıra da!

Necm Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz Şi'ra (yıldızı)nın Rabbi O'dur.

Kamer Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki, Biz her şeyi bir kaderle yaratmışızdır.

Rahmân Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Muhakkak. Öncekilerin ve sonrakilerin tümü,

Kalem Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona Rabbinden bir nimet yetişmiş olmasaydı, o fezaya, alana elbette yerilmiş olarak atılacaktı.

Hâkka Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber Biz biliyoruz ki, sizden inanmayanlar var.

Müddessir Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O öğütten yüz çevirirlerken şimdi ne mazeretleri var?

Mürselât Suresi 49. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yalan diyenlerin vay haline!

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder