5/20/2017

Surelerin 47. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 47. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizi diğer varlıklara üstün yaptığımı hatırlayın.

Âl-i İmrân Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Meryem: "Ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken, nasıl çocuğum olur?" dedi. Allah: "Öyle, Allah ne dilerse yaratır, O, birşeyi dilediğinde, yalnızca ona "Ol" der, o da hemen oluverir." buyurdu.

Nisâ Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kendilerine kitap verilenler, gelin o beraberinizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba, biz bir takım yüzleri silip de enselerine çevirmeden veya onları cumartesi yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi, lanetlemeden önce iman edin! Yoksa Allah'ın emri daima yerine gelmiştir.

Mâide Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İncil'e inananlar da Allah'ın onun içinde indirdiği ile hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, onlar dinden çıkmış günahkarlardır.

En’âm Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Kendinizi gördünüz mü? Şayet Allah'ın azabı ansızın yahut açıktan başınıza geliverse, zalimler topluluğundan başkası mı helak olur?"

A’râf Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gözleri cehennemlikler tarafına çevrildiği vakit de: "Ey Rabbimiz, bizleri o zalimler güruhu ile birlikte bulundurma!" demektedirler.

Enfâl Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sakın yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Oysa Allah bütün yaptıklarını çember içine almıştı.

Tevbe Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer içinizde çıkmış olsalardı, bozgunculuk çıkarmaktan başka bir faydaları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek maksadıyla aralarınıza saldıracaklardı. İçinizde onları dinleyecekler de vardı. Allah o zalimleri bilir.

Yûnus Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her ümmetin bir peygamberi vardır; o peygamberleri gelince aralarında adaletle hüküm verilir, hiçbirine zulmedilmez

Hûd Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nuh: "Ey Rabbim, senden bilmediğim şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen, beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen hüsrana düşenlerden olurum!" dedi.

Yûsuf Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Yedi yıl adetiniz üzere ekeceksiniz, biçtiklerinizi biraz yiyeceğiniz hariç olmak üzere, başağında bırakın!

İbrahim Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde sakın Allah'ın, peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma! Şüphesiz Allah güçlüdür, intikam sahibidir.

Hicr Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sinelerindeki kinleri soymuşuzdur, köşkler üzerinde kardeşler olarak karşı karşıya oturacaklardır.

Nahl Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Veya kendilerini korkuta korkuta, eksilte eksilte alıvermesinden? Demek ki, Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir.

İsrâ Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz çok iyi biliriz seni dinledikleri zaman ne maksatla dinlediklerini ve birbirleriyle fısıldaşırlarken de o zalimlerin: "Siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz!" dediklerini.

Kehf Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Düşün o günü ki, dağları yürüteceğiz; yeryüzünü çırılçıplak göreceksin. Onları mahşer meydanına toplamışızdır, hiçbir kimseyi geride bırakmamışızdır.

Meryem Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim: "Selam sana, senin için Rabbimden af dileyeceğim; çünkü O, bana karşı çok lütufkardır.

Tâ-Hâ Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydi, varın da ona deyin ki: "Haberin olsun, biz Rabbinin elçileriyiz, artık İsrail oğullarını bizimle gönder, onlara işkence etme, biz sana Rabbinden bir mucize ile geldik, selam da doğruya uyanlara!

Enbiyâ Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz ise, kıyamet günü için dürüst teraziler koyarız; hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmez; bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirir koruz. Hesap gören olarak da Biz yeteriz.

Hac Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de senden acele azap istiyorlar. Elbette Allah sözünden caymaz. Bununla beraber Rabbinin katında bir gün, sizin sayacaklarınızdan bin sene gibidir.

Mü’minûn Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için: "Biz kavimleri bize kölelik ederken, bizim gibi bu iki insana inanır mıyız?" dediler.

Nûr Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de: "Allah'a ve peygamberine inandık ve itaat ettik." diyorlar. Sonra onlardan bir kısmı bunun arkasından yan çiziyorlar. Onlar mü'min değillerdir.

Furkân Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size geceyi geygi (örtü), uykuyu dinlenme, gündüzü de yeni bir hayat kılan O'dur.Şu’arâ Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"İman ettik alemlerin Rabbine;

Neml Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Biz, senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık." dediler. O da: "Sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah tarafından biliniyor. Doğrusu siz imtihana çekilen bir kavimsiniz." dedi.

Kasas Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden başlarına birer felaket geldiğinde: "Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uyup müminlerden olsaydık." demesinler diye.

Ankebût Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte sana (öncekileri tasdik eden) böyle bir kitap indirdik. O'nun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi ancak kafirler inkar eder.

Rûm Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, senden önce birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik de onlara apaçık delillerle vardılar. Onun üzerine suç işleyenlerden intikam aldık. Mü'minlere yardım ise üzerimizde bir hak oldu.

Ahzâb Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mü'minlere müjdele, onlara Allah tarafından büyük bir nimet olduğunu!

Sebe Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ben, sizden herhangi bir ücret istersem, o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir ve Allah, herşeye şahittir."

Yâsîn Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara: "Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın" denildiği zaman, o kafirler, iman edenler için şöyle dediler: "Allah'ın, dileseydi yiyecek verebileceği kimseyi biz hiç yedirir miyiz, siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz?"

Sâffât Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onda ne bir zarar vardır ne de başlarına vurur.

Sâd Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü onlar, gerçekten nezdimizde süzülüp seçilmiş en hayırlı kimselerdendir.

Zümer Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve eğer bütün yeryüzünde olanlar ve onlarla birlikte bir o kadar daha o zulmedenlerin olsa, kıyamet günü azabın fenalığından kurtulmak için onu mutlaka feda ederlerdi. Ama karşılarına Allah tarafından hiç hesap etmedikleri şeyler çıkarılacaktır.

Mü’min Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve hele ateş içinde biribirlerini protesto ederlerken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara: "Hani bizler sizin yönettikleriniz idik. Şimdi siz bizden bir ateş nöbetini savabiliyor musunuz?" diyeceklerdir.

Fussilet Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kıyametin saatini bilmek O'na havale edilir. O'nun bilgisi olmaksızın ne meyvelerden biri tomurcuklarından çıkar, ne bir dişi gebe kalır ne de doğurur. (Allah): "Ortaklarım neredeymiş?" diye onlara haykıracağı gün, (onlar): "Bizden hiçbir şahit olmadığını huzurunuza arz ederiz." diyeceklerdir.

Şurâ Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah tarafından geri çevrilmesine çare olmayan bir gün gelmeden önce Rabbinizin davetine uyun, çünkü o gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de inkara çare.

Zuhruf Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara böyle mucizelerimizle vardığında, onlar hemen bu mucizelere gülüverdiler.

Duhân Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu tutun da yaka paça, doğru cehennemin ortasına sürükleyin.

Zâriyât Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de göğe bakın! Biz onu kuvvetle bina ettik ve şüphe yok ki Biz onu genişletmeye de malikiz.

Tûr Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zulmedenlere bundan başka da bir azap vardır. Fakat pek çokları bilmezler.

Necm Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz sonraki yaratmada O'na aittir.

Kamer Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak ki, suçlular şaşkınlık ve çılgınlıklar içindedirler.

Rahmân Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve diyorlardı ki: "Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, gerçekten biz mi bir daha diriltileceğiz?

Kalem Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

Hâkka Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.

Müddessir Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bize o ölüm gelinceye kadar!"

Mürselât Suresi 47. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yalan diyenlerin vay haline!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder