7/01/2018

Ra'd Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemini Geçen Ayetler

  Hiç yorum yok
7/01/2018 08:36:00 ÖS

Ra'd Suresi ANDOLSUN Kİ Yemin Ayetleri
Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş kaynağında Ra'd Suresinde ANDOLSUN Kİ yemini hangi ayetlerde nasıl geçmektedir? Ra'd Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
ANDOLSUN Kİ ayetleriyle neye ve nelere yemin edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda ayetler ışığında neler için yemin edildiğini hep birlikte öğreneceğiz.

Kur'an'ı Kerim Ra'd Suresi'nde ANDOLSUN Kİ ayetleri 32. ayet, 37. ve 38. ayet olmak üzere toplam 3 ayette ANDOLSUN Kİ cümlesi geçmektedir.

32. ayet
Andolsun ki senden önceki peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfredenlere bir süre için meydan verdim. Sonra da tuttum cezalandırdım! O vakit azabım nasıl olmuştu?

37. ayet
Ve işte Biz o Kur'an'ı Arapça bir hüküm olmak üzere indirdik. Andolsun ki eğer sen, sana vahiyle gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.

38. ayet
Andolsun ki, Biz senden önce de peygamberler gönderdik; onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadıkça bir mucize getirmek, hiçbir peygamberin haddi değildir. Her ecel için bir yazı vardır.

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

Yusuf Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemini Geçen Ayetler

  Hiç yorum yok
7/01/2018 08:28:00 ÖS

Yusuf Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemin Ayetleri
Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş kaynağında Yusuf Suresinde ANDOLSUN Kİ yemini hangi ayetlerde nasıl geçmektedir? Yusuf Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
ANDOLSUN Kİ ayetleriyle neye ve nelere yemin edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda ayetler ışığında neler için yemin edildiğini hep birlikte öğreneceğiz.

Kur'an'ı Kerim Yusuf Suresi'nde ANDOLSUN Kİ ayetleri 14. ve 15. ayet olmak üzere toplam 2 ayette ANDOLSUN, ANDOLSUN Kİ cümlesi geçmektedir.

14. ayet
Onlar: "Andolsun, biz böylesine birbirine sargın bir topluluk iken onu kurt yerse, o taktirde biz hüsran çekeriz!" dediler.

15. ayet
Yusuf'u alıp götürdükleri ve onu kuyunun dibine koymaya karar verdikleri zaman, Biz ona: "Andolsun ki, sen onlara, hiç farkında değillerken, bu işlerini haber vereceksin!" diye vahyettik.

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

Hud Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemini Geçen Ayetler

  Hiç yorum yok
7/01/2018 04:04:00 ÖS

Hud Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemin Ayetleri
Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş kaynağında Hud Suresinde ANDOLSUN Kİ yemini hangi ayetlerde nasıl geçmektedir? Hud Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
ANDOLSUN Kİ ayetleriyle neye ve nelere yemin edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda ayetler ışığında neler için yemin edildiğini hep birlikte öğreneceğiz.

Kur'an'ı Kerim Hud Suresi'nde ANDOLSUN Kİ ayetleri 25. ayet, 69. ayet, 96. ayet, 110. ayet ve 119. ayet olmak üzere toplam 5 ayette ANDOLSUN Kİ cümlesi geçmektedir.

25. ayet
Andolsun ki, vaktiyle Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh onlara: " Ben size azabın sebeplerini ve kurtuluşun yolunu açıklayan bir uyarıcıyım.

69. ayet
Andolsun şanıma ki, İbrahim'e de elçilerimiz müjde ile geldi ve "Selam!" dediler. O da: "Selam!" dedi ve durmadan gidip kızartılmış bir buzağı getirdi.

96. ayet
Ululuğuma andolsun ki, Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

110. ayet
Andolsun ki, Musa' ya kitabı verdik de onda anlaşmazlığa düşüldü. Rabbinden önceden verilmiş bir söz olmasaydı, kesinlikle aralarında hüküm verilmiş, bitmiş olurdu. Onlar ise bundan kuşkulu bir şüphe içindedirler.

119. ayet
Ancak Rabbinin rahmeti ile bağışladığı kimseler başka. Zaten onları bunun için yarattı ve Rabbinin: "Andolsun ki, cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım!" sözü tamamen yerine geldi.

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

6/21/2018

Yunus Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemini Geçen Ayetler

  Hiç yorum yok
6/21/2018 12:14:00 ÖÖ

Kuranda ANDOLSUN Kİ Yunus Suresi Ayetleri
Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş kaynağında Yunus Suresinde ANDOLSUN Kİ yemini hangi ayetlerde nasıl geçmektedir? Yunus Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
ANDOLSUN Kİ ayetleriyle neye ve nelere yemin edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda ayetler ışığında neler için yemin edildiğini hep birlikte öğreneceğiz.

Kur'an'ı Kerim Yunus Suresi'nde ANDOLSUN Kİ ayetleri 13. ayet ve 94. ayet olmak üzere toplam 2 ayette ANDOLSUN Kİ cümlesi geçmektedir.

13. ayet
Andolsun ki, Biz sizden önceki yüzyılların nesillerini, kendilerine peygamberleri açık deliller ile geldikleri halde, zulmettikleri ve iman etme ihtimalleri kalmadığı vakit helak ettik. İşte suçlu kavimleri böyle cezalandırırız.

94. ayet
Şimdi şu sana indirdiğimiz şeylerde faraza şüphe edecek olursan, senden önce kitap okuyanlara sor! Andolsun ki, sana Rabbinden gerçek geldi, sakın şüphe edenlerden olma!

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

Tevbe Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemini Geçen Ayetler

  Hiç yorum yok
6/21/2018 12:04:00 ÖÖ

Kuranda ANDOLSUN Kİ Tevbe Suresi Ayetleri
Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş kaynağında Tevbe Suresinde ANDOLSUN Kİ yemini hangi ayetlerde nasıl geçmektedir? Tevbe Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
ANDOLSUN Kİ ayetleriyle neye ve nelere yemin edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda ayetler ışığında neler için yemin edildiğini hep birlikte öğreneceğiz.

Kur'an'ı Kerim Tevbe Suresi'nde ANDOLSUN Kİ ayetleri 74. ayet, 117. ayet ve 128. ayet olmak üzere toplam 3 ayette ANDOLSUN Kİ cümlesi geçmektedir.

74. ayet
Allah'a, söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Andolsun ki, o küfür sözünü söylediler, müslüman olduktan sonra yine kafirlik ettiler ve başaramadıkları cinayeti kurdular. Oysa öç almaya kalkmaları için kendilerini Allah'ın peygamberiyle, ilahı lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep de yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur, şayet yan çizerlerse Allah onları dünyada ve ahirette acı bir azaba uğratır; onların yeryüzünde ne bir kayırıcısı ne de bir yardımcısı bulunur.117. ayet
Andolsun ki, Allah yine peygambere ve o güçlük anında ona uyan muhacirlerle Ensara; içlerinden bir kısmının kalpleri az kalsın eğilecek gibi olmuşken sonra kendilerine tevbelerinin kabulüyle iltifat buyurdu. Gerçekten O, onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

128. ayet
Andolsun ki, size kendinizden gayet izzetli bir peygamber geldi; zorlanmanız ona ağır geliyor, üstünüze çokça titriyor; mü'minlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

6/20/2018

Araf Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemini Geçen Ayetler

  Hiç yorum yok
6/20/2018 04:53:00 ÖS

Kuranda ANDOLSUN Kİ Araf Suresi Ayetleri
Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş kaynağında Araf Suresinde ANDOLSUN Kİ yemini hangi ayetlerde nasıl geçmektedir? Araf Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
ANDOLSUN Kİ ayetleriyle neye ve nelere yemin edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda ayetler ışığında neler için yemin edildiğini hep birlikte öğreneceğiz.

Kur'an'ı Kerim Araf Suresi'nde ANDOLSUN Kİ ayetleri 10. ayet, 16. ayet, 18. ayet, 59. ayet, 90. ayet, 101. ayet, 134. ayet, 149. ayet ve 179. ayet olmak üzere toplam 9 ayette ANDOLSUN Kİ cümlesi geçmektedir.

10. ayet
Andolsun ki, sizi yeryüzünde yerleştirdik ve sizin için onda birçok geçim kaynakları yaptık. Siz, pek az şükrediyorsunuz.

16. ayet
İblis: "Öyle ise andolsun ki, beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için her halde Senin doğru yoluna oturacağım.

18. ayet
Allah: "Çık oradan, yerilmiş, kovulmuş olarak! Andolsun ki, onlardan her kim sana uyarsa, kesinlikle cehennemi tamamen sizinle dolduracağım.

59. ayet
Andolsun ki, Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da varıp: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Gerçekten ben, üzerinize büyük bir günün azabının inmesinden korkuyorum." dedi.90. ayet
Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki: "Eğer Şuayb'a uyarsanız andolsun ki, o takdirde mutlaka zarara düşersiniz."

101. ayet
İşte o ülkeler -ki, sana bunların başlarına gelenlerden bazılarını naklediyoruz- andolsun ki, onlara peygamberleri açık deliller ile geldiler. Daha önce inkar etmeyi adet edindikleri için, iman etmek istemediler. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler!

134. ayet
Üzerlerine azap çöktüğü vakit dediler ki: "Ey Musa sana verdiği söze dayanarak, bizim için Rabbine dua et! Eğer bu azabı bizden sıyırırsan, andolsun ki, sana kesinlikle iman eder ve İsrail oğullarını seninle birlikte muhakkak göndeririz."

149. ayet
Ne zaman ki ellerine kırağı düşürüldü (şiddetli bir pişmanlığa düştüler), gerçekten sapıtmış olduklarını görünce: "Andolsun ki, Rabbimiz merhamet etmez ve bağışlamazsa muhakkak hüsranda kalanlardan olacağız!" dediler.

179. ayet
Andolsun ki, cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkındırlar. İşte o gafiller ancak bunlardır.

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

6/18/2018

Enam Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemini Geçen Ayetler

  Hiç yorum yok
6/18/2018 04:59:00 ÖS

Kuranda ANDOLSUN Kİ Enam Suresi Ayetleri
Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş kaynağında Enam Suresinde ANDOLSUN Kİ yemini hangi ayetlerde nasıl geçmektedir? Enam Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
ANDOLSUN Kİ ayetleriyle neye ve nelere yemin edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda ayetler ışığında neler için yemin edildiğini hep birlikte öğreneceğiz.

Kur'an'ı Kerim Enam Suresi'nde ANDOLSUN Kİ ayetleri 10. ayet, 33. ayet, 34. ayet, 42. ayet ve 94. ayet olmak üzere toplam 5 ayette ANDOLSUN Kİ cümlesi geçmektedir.

10. ayet
Andolsun ki, senden önce gönderilen peygamberlerle de eğlenildi, ancak o eğlendikleri hak, o maskaralığı yapanları çepeçevre kuşatıverdi.

33. ayet
Andolsun ki, söyledikleri lafın seni gerçekten incittiğini biliyoruz. Ancak onların yalancı dedikleri sen değilsin. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar.

34. ayet
Andolsun ki, senden önce gönderilen peygamberler de yalanlandılar. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve eziyet edilmeye karşı sabrettiler. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur! Allah biliyor ya, sana peygamberlerin kıssalarından haber de geldi.42. ayet
Andolsun ki, senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik; dinlemediler. Biz de onları yalvarıp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntı ile cezalandırdık.

94. ayet
Andolsun ki Bize, ilk defa yarattığımız gibi, işte teker teker geldiniz. Ve size verip hayaline daldırdığımız servetleri arkalarınızın gerisine bıraktınız. Hani o sizin var oluşunuzda Allah'ın ortakları olduğunu yanlış yere sandığınız şefaatçıları yanınızda görmüyoruz? Gördünüz ya aranızdaki bağlar büsbütün koptu ve güvendiklerinizin hepsi kaybolup gitmiştir.

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

Maide Suresi ANDOLSUN ANDOLSUN Kİ Yemini Geçen Ayetler

  Hiç yorum yok
6/18/2018 04:45:00 ÖS

Kuranda ANDOLSUN Kİ Maide Suresi Ayetleri
Elmalılı Hamdi Yazır'ın sadeleştirilmiş kaynağında Maide Suresinde ANDOLSUN Kİ yemini hangi ayetlerde nasıl geçmektedir? Maide Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
ANDOLSUN Kİ ayetleriyle neye ve nelere yemin edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda ayetler ışığında neler için yemin edildiğini hep birlikte öğreneceğiz.

Kur'an'ı Kerim Maide Suresi'nde ANDOLSUN Kİ ayetleri 12. ayet, 17. ayet, 28. ayet, 32. ayet, 64. ayet, 68. ayet ve 70. ayet olmak üzere toplam 7 ayette ANDOLSUN Kİ cümlesi geçmektedir.

12. ayet
Andolsun ki, Allah, İsrail oğullarından söz almıştı, içlerinden on iki kefil de göndermiştik ve Allah: "Haberiniz olsun Ben sizinle beraberim. Andolsun ki, eğer siz namazı kılar, zekatı verir, peygamberime inanır, kendilerine kuvvetle yardım eder ve Allah'a gönülden ödünç verirseniz, kesinlikle günahlarınızı silerim ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra içinizden her kim nankörlük edip küfre saparsa, artık düz yolun ortasından sapmış, kendini zayi etmiş olur." diye buyurmuştu.

17. ayet
Andolsun ki, "Meryem'im oğlu Mesih, Allah'tır." diyenler kafir olmuşlardır. De ki: "Eğer Allah, Meryem'in oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini yok etmek isterse, ondan kim birşey kurtarabilir?" Bütün göklerin, yerin ve aralarındakilerin hükümranlığı Allah'ındır, dilediğini yaratır ve Allah herşeye gücü yetendir.

28. ayet
Andolsun ki, sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbı olan Allah'tan korkarım.32. ayet
Bunun için İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: "Her kim bir kişiyi, bir kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." Andolsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu, bütün bunların arkasından hala yeryüzünde bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.

64. ayet
Bir de Yahudiler: "Allah'ın eli bağlıdır." dediler ve dedikleri yüzünden elleri bağlandı ve la'netlendiler. Hayır, O'nun iki eli de açıktır, dilediği gibi nimet veriyor. Andolsun ki, sana Rabbinden indirilenler, onlardan birçoğunun azgınlığını küfrünü artıracaktır. Bununla birlikte, aralarına kıyamete kadar sürecek olan bir düşmanlık ve kin bıraktık. Her ne zaman savaş için bir ateş tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.

68. ayet
De ki: "Ey kitap verilenler, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz." Andolsun ki, Rabbinden sana indirilen -bu Kur'an-, onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. O halde kafirlere acıyacağın tutmasın!

70. ayet
Andolsun ki, Biz İsrailoğullarından teminat aldık ve kendilerine peygamberler gönderdik. Canlarının istemediği bir hükümle bir peygamber geldikçe, bir takımına yalancı dediler bir takımını da öldürüyorlardı.

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku