5/26/2018

Ali İmran Suresinde Ey İman Edenler Ayetleri

  Hiç yorum yok
5/26/2018 06:03:00 ÖS

Ey İman Edenler Diye Başlayan Ali İmran Suresi Ayetleri
Ali İmran Suresinde EY İMÂN EDENLER cümlesi hangi ayetlerde, Ali İmran Suresinin kaçıncı ayetlerinde geçmektedir?
EY İMÂN EDENLER ayetleriyle neye ve nelere dikkat çekilmiştir neler tavsiye edilmiştir?
Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda biz müslümanlar hangi yönde konularda uyarılmaktayız?

100. ayet
Ey iman edenler, eğer o kitap verilenlerden her hangi bir gruba uyarsanız, sizi inandıktan sonra döndürür kafir ederler.

102. ayet
Ey iman edenler, Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öyle korkup gerektiği gibi sakının ve kesinlikle müslüman olarak can verin!

118. ayet
Ey iman edenler, sizden olmayanları dost edinmeyin; onlar, sizi şaşırtmakta kusur etmezler, sıkıntıya düşmenizi arzu ederler. Baksana, öfkeleri ağızlarından taşmaktadır; sinelerinin gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz, sizlere ayetleri açıkça bildirdik.130. ayet
Ey iman edenler, öyle kat kat katlayarak faiz yemeyin ve Allah'tan korkun ki, arzunuza ulaşasınız.

149. ayet
Ey iman edenler, eğer kafirlere itaat edecek olursanız, sizleri tersine çevirirler de öyle bir inkılaba uğrarsınız ki, bütün hüsran içinde kalırsınız.

156. ayet
Ey iman edenler, sakın inkar edip yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri hakkında: "Yanımızda kalsaydılar ne ölür, ne de öldürülürlerdi." diyenler gibi olmayın! Allah bunu onların yüreklerini dağlayan bir acı olarak bıraksın diye böyle söylerler. Oysa yaşatan da öldüren de Allah'tır ve Allah bütün yaptıklarınızı görür.

200. ayet
Ey iman edenler, sabredin ve sabır yarışında düşmanlarınızı geçin, savaş için hazır ve tetikte bulunun ve Allah'tan korkun ki arzularınıza eresiniz!

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Naseleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

Bakara Suresinde Ey İman Edenler Ayetleri

  Hiç yorum yok
5/26/2018 05:31:00 ÖS

Ey İman Edenler Diye Başlayan Bakara Suresi Ayetleri

Ey İman Edenler cümlesiyle Kur'an'ı Kerim'de neye nelere işaret edilmiştir? Ayetleri sırasıyla okuduğumuzda müslümanlara, iman edenlere ne tavsiye edilmiştir?

104. ayet
Ey iman edenler, "Raina =bizi gözet" demeyin, "Unzurna =bize bak" deyin ve duyun ki, kafirler için pek elem veren bir azap vardır.

153. ayet
Ey iman edenler, sabır ve namazla yardım isteyin! Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.

172. ayet
Ey iman edenler, size kısmet ettiğimiz rızıkların hoşlarından yiyin ve Allah'a şükredin, eğer yalnızca O'na tapıyorsanız!

178. ayet
Ey iman edenler, öldürülenler hakkında üzerinize kısas yazıldı. Hüre hür, köleye köle, dişiye dişi. Bununla birlikte her kim kardeşi tarafından kısmen bağışlanırsa, o vakit görev, birinin geleneğe uyması birinin de ona borcunu güzellikle ödemesidir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmetttir. Her kim, bunun ardından yine tecavüz ederse, artık ona pek elem veren bir azap vardır.

183. ayet
Ey iman edenler, oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de korunasınız diye farz kılındı.

208. ayet
Ey iman edenler, topluca barışa girin ve şeytanın adımlarına uymayın; çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır.

254. ayet
Ey iman edenler, alış verişin, dostluğun ve şefaatin olmayacağı gün gelmeden önce, size verdiğimiz mallardan nafaka verin. Kafirler ise hep o zalimlerdir.

264. ayet
Ey iman edenler, sadakalarınızı, başa kakmak, kalp kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Tıpkı malını insanlara gösteriş için dağıtan; Allah'a ve ahiret gününe inanmayan herif gibi. Artık onun durumu, üstünde biraz toprak bulunan ve üzerine bir sağnağın inip kendisini bütün yalçınlığı ile ortada bıraktığı bir kaya gibidir. Böyle kimseler, yaptıklarının hiçbir yararını görmezler. Allah, inkarcılar topluluğunu doğru yola çıkarmaz.

267. ayet
Ey iman edenler, gerek kazandıklarınızın ve gerekse sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden Allah yolunda harcayın, kendinizin göz yummadan alamayacağınız adilerini vermeye yeltenmeyin ve Allah'ın hiç bir şeye ihtiyacı olmadığını ve şükredilmesi gereken olduğunu bilin.

278. ayet
Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve eğer gerçek inananlar iseniz faiz hesabından kalan miktarı almaktan vazgeçin.282. ayet
Ey iman edenler, birbirinizden belirli bir vade ile borç aldığınızda, onu yazın; aranızda doğrulukla tanınmış bir yazı bilen kişi, onu yazsın. Yazı bilen de kendisine Allah'ın öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın. Bir de borçlu adam söyleyip yazdırsın, her biri Allah'tan korksun ve haktan birşey eksiltmesin. Eğer borçlu, aklı ermeyen biri yahut küçük veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi dosdoğru söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahit gösterin. Eğer ikisi de erkek olamıyorsa o zaman doğruluğuna güvendiğiniz bir erkekle iki kadın şahit olsun ki, biri unutunca diğeri hatırlatsın. Şahitler de çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Siz yazanlar da az olsun çok olsun onu vadesine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında adalete en uygun olduğu gibi şahitlik için daha sağlam ve şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Ancak aranızda peşin devrettiğiniz bir ticaretse, o zaman bunu yazmamanızda size bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda da şahit tutun, bir de ne yazana ne de şahitlik edene zarar verilmesin. Eğer zarar verirseniz bu mutlaka kendinize dokunacak bir günah olur. Allah'tan korkun! Allah size ilim öğretiyor ve Allah her şeyi bilir.

Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Naseleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

Nas Suresi, Kuranın 114. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
5/26/2018 05:09:00 ÖS

Kuranın 114. Suresi Nas Suresinin Türkçesi Anlamı
Nas Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Nas Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 114. Suresi
1. ayet
De ki: "Sığınırım insanların Rabbine,

2. ayet
insanların hükümdarına,

3. ayet
insanların İlahına;

4. ayet
o sinsi vesvesecinin şerrinden,

5. ayet
ki, insanların sinelerine vesvese verir durur.

6. ayet
Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)."

Kur'an-ı Kerim'in 114. suresi Nas Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Naseleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

Felak Suresi, Kuranın 113. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
5/26/2018 04:06:00 ÖS

Kuranın 113. Suresi Felak Suresinin Türkçesi Anlamı
Felak Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Felak Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 113. Suresi
1. ayet
De ki: "Sığınırım o sabahın Rabbine,

2. ayet
yarattığı şeylerin şerrinden,

3. ayet
Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden,

4. ayet
o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden

5. ayet
ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!"

Kur'an-ı Kerim'in 113. suresi Felak Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Felakeleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

İhlas Suresi, Kuranın 112. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
5/26/2018 03:56:00 ÖS

Kuranın 112. Suresi İhlas Suresinin Türkçesi Anlamı
İhlas Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

İhlas Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 112. Suresi
1. ayet
De ki: "O Allah tek birdir.

2. ayet
Allah, o eksiksiz, Samed'dir (Her şey O'na muhtaçtır.)

3. ayet
Doğurmadı ve doğurulmadı.

4. ayet
O'na bir küfüv (denk) de olmadı!"

Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi İhlas Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır İhlaseleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

5/22/2018

Tebbet Suresi, Kuranın 111. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
5/22/2018 10:58:00 ÖS

Kuranın 111. Suresi Tebbet Suresinin Türkçesi Anlamı
Tebbet Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Tebbet Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 111. Suresi
1. ayet
Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh

2. ayet
Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı.

3. ayet
O, bir alevli ateşe yaslanacak.

4. ayet
Karısı da odun hamalı olacak!

5. ayet
Gerdanında fitillisinden bir ip olduğu halde.

Kur'an-ı Kerim'in 111. suresi Tebbet Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Tebbeteleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

Nasr Suresi, Kuranın 110. Suresi Türkçesi Manası

  Hiç yorum yok
5/22/2018 09:37:00 ÖS

Kuranın 110. Suresi Nasr Suresinin Türkçesi Anlamı
Nasr Suresi'ndeki bütün Ayetlerde Türkçe anlamı manası ile adı geçen peygamberler işaret edilenler kavimler sakınılması gerekenler öğütler yazılanlar sayfamızdadır.

Nasr Suresinin Türkçe Anlamı, Kuran'ın 110. Suresi
1. ayet
Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde,

2. ayet
insanları bölük, bölük Allah'ın dinine girerlerken gördüğünde.

3. ayet
artık Rabbini hamd ile tesbih et ve bağışlamasını dile! Muhakkak ki, O, çok bağışlayandır!

Kur'an-ı Kerim'in 110. suresi Nasr Suresi'dir.
Kaynağımız: kuranmeali Adresinde Elmalılı Hamdi Yazır Nasreleştirilmiş Kur'an-ı Kerim Meal'idir.

Devamını Oku

5/17/2018

Beni Yaşıyorsun O Avunduklarında Ayrılık Şiiri

  Hiç yorum yok
5/17/2018 06:47:00 ÖS

En Acı Ayrılık Şiiri Çal Kapımı
Bir çok kişinin en ummadık zamanda en olmaz zamanda ayrılık kapısını çalmıştır. Bizde o ani gelen ayrılıklara istinaden; içinde yüreğinde ayrılık acısını yaşayanlar için derin manalar taşıyan ayrılık şiiri olan Beni Yaşıyorsun o Avunduklarında şiirini sayfamızda paylaşıyoruz.
Bu şiir noter tastikli olup şarkı sözü yapılmalımıdır seçeneği ise siz değerli ziyaretçilerimizin genel isteğine bağlı olacaktır. Gerek yorumlarınızla, gerek paylaşımlarınızla ve gerekse beğenilerinizle bir çşit oylama yapmış olacaksınız. Bizde bu duruma göre şiirin şarkı sözü yapılıp yapılmama seçeneğini değerlendirmeye alacağız.

BENİ YAŞIYORSUN O AVUNDUKLARINDA
Sensiz geçen bir anı düşünmezken
Sensizlik aniden kapımı çaldı
Yokluğunda nefes bile alamazken
Hayat nefessizliğe mahkum bıraktı

Halâ bizim şarkımızı dinliyorsan
Halâ dilinde benim sözlerim varsa
Kendine itiraf bile edemiyorsun ama
Beni Yaşıyorsun o avunduklarında

Gittiğin gibi dönüşünle aniden gel
Çal kapımı hiç bir şey olmamış gibi
Çal kapımı hasretleri geride bırak
Çal kapımı umuda yelken açarak
Söz Sahibi: Hüda TOPRAK
Tarih:  15 Mayıs 2018 Salı

Devamını Oku