7/04/2017

Surelerin 99. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 99. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, sana çok açık ayetler; Parlak mucizeler indirdik. Öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkar etmez.

Âl-i İmrân Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey kitap verilenler, niçin inananları Allah'ın doğru yolundan engelliyorsunuz? Görüp durduğunuz halde niçin onun çarpıklığını istiyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir."

Nisâ Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü bunlardan Allah'ın o günahı af buyurması ümit edilir, Allah çok affeden ve bağışlayandır.

Mâide Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Peygamberin üzerine düşen sadece tebliğdir. Açıkladığınız ve gizlediğiniz şeylerin hepsini bilecek olan ise, ancak Allah'tır.

En’âm Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gökten su indiren de O'dur. Onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, ondan bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler çıkarırız, hurma ağacının tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve narı da çıkardık. Bunların kimi birbirine benzer, kimi benzemez. Bakın herbirinin meyvesine, bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaşmasına. Şüphesiz şu size gönderilende inananlar için bir çok ibretler vardır.

A’râf Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa Allah'ın azabından emin mi oldular? Ancak, kendilerine yazık eden topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olmaz!

Tevbe Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine bedevilerden öyleleri vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inanır; harcadığını Allah katında yakınlarına ve Peygamberin dualarına vesile sayar; gerçekten bu, onlar için bir yakınlıktır. İleride Allah, onları rahmeti içine koyacaktır; çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.Yûnus Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederlerdi. O halde insanları hep mü'min olsunlar diye sen mi zorlayacaksın?

Hûd Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem burada hem de kıyamet gününde arkalarından bir lanetle takip edildiler. Bu yapılan destek ne fena destektir!

Yûsuf Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yusuf'un yanına vardıklarında, ana ve babasını kucakladı, yanına aldı ve: "Buyurun Allah'ın dilemesiyle Mısır'a güvenle girin!" dedi.

Hicr Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et!

Nahl Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçek şu ki, iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun hiçbir hakimiyeti yoktur.

İsrâ Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah'ın, kendilerinin benzerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Kendileri için şüphe edilmeyen bir vade tayin etmiştir. Fakat zalimlerin gavurluktan başkasına baktıkları yok!

Kehf Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o gün Biz onları, birbirlerinin içinde dalgalanır bir durumda bırakıvermişizdir Sura da üfürülmüştür, artık hepsini toplamış da toplamışızdır.

Tâ-Hâ Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya Muhammed, işte sana böyle geçmişin önemli haberlerinden kıssa anlatıyoruz. Şüphe yok ki, sana tarafımızdan bir zikir verdik.

Enbiyâ Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ilah olsalardı, oraya girmezlerdi, oysa hepsi orada ebedi kalacaktır.

Mü’minûn Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde diyecek ki: "Rabbim, döndür, döndür beni, döndür!

Şu’arâ Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bizi hep o suçlular şaşırtmıştı.

Sâffât Suresi 99. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de dedi ki: "Ben Rabbime gidiyorum, O bana yolunu gösterir.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder