7/04/2017

Surelerin 100. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 100. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O fasıklar, hem bunları tanımayacaklar, hem de ne zaman bir antlaşma yapsalar her defasında mutlaka içlerinden bir zümre onu bozup atıverecek öyle mi? Hatta az bir zümre değil, onların çoğu antlaşma tanımaz imansızlardır.

Âl-i İmrân Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, eğer o kitap verilenlerden her hangi bir gruba uyarsanız, sizi inandıktan sonra döndürür kafir ederler.

Nisâ Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kim Allah yolunda hicret ederse, yer yüzünde çok yer de bulur, genişlik de bulur. Ve kim Allah'a ve peygambere hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, muhakkak ki onun mükafatı Allah'a aittir, Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Mâide Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Pis ile temiz bir olmaz, pis olanın çokluğu tuhafına gitse bile. O halde ey temiz özü, düşünür beyni olanlar, Allah'a sığının ki, kurtuluşa eresiniz!

En’âm Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de tutup cinleri (gizli yaratıkları) -onları yarattığı halde- Allah'a ortak koştular. Bundan başka bir de O'na oğullar ve kızlar saçmaladılar, ne dediklerini bildikleri yok. O'nun yüce zatı, onların vasıflamalarından münezzeh ve yücedir.

A’râf Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eski sahiplerinden sonra bu toprağa varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı ki: Eğer dilemiş olsaydık onların da günahlarını başlarına çarpardık! Kalplerinin üzerini mühürleriz de onlar gerçeği işitmezler.Tevbe Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhacirlerle Ensardan Sabikun-i evvelin =İslam'da ilk grubu oluşturanlar ve iyi amellerle onların ardınca gidenler, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular ve onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi kalacaklar. İşte büyük kurtuluş budur.

Yûnus Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını güzelce kullanmayanları Allah pislik içinde bırakır!

Hûd Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu, medeniyetlerin sana anlattığımız önemli haberlerindendir. Onlardan kalan da var, biçilip yerle bir edilen de var.

Yûsuf Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye kapandılar. Yusuf da: "Ey babacığım, işte bundan önceki rüyamın yorumu bu; gerçekten Rabbim onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte bulundu; çünkü beni zindandan çıkardı; şeytan benimle kardeşlerimin arasını dürtüştürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya getirdi. Gerçekten Rabbim, dilediği şey için aldığı tedbirde çok hoş davranır. Gerçek şu ki, O, herşeyi çok iyi bilen, her yaptığın bir hikmete göre yapandır.

Nahl Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun hakimiyeti, ancak onu dost edinenlere ve Allah'a ortak koşanlaradır.

İsrâ Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: " Rabbimin rahmet hazinelerine siz malik olsaydınız, o zaman da elden çıkar korkusuyla kimseye birşey vermezdiniz. İnsan zaten çok cimridir!"

Kehf Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o gün cehennemi kafirlere öyle bir gösteriş göstermişizdir ki...

Tâ-Hâ Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz o, kıyamet gönünde bir günah yüklenecektir.

Enbiyâ Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların orada öyle bir iç çekişleri var ki, tapılanlar orada oldukları halde işitmezler.

Mü’minûn Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Belki ben, o bıraktığımda (boşa geçirdiğim dünyada) iyi işler yaparım!" Hayır, hayır! Bu, onun söylediği boş bir sözdür. Ötelerinde ise yeniden diriltilecekleri güne kadar bir engel vardır.

Şu’arâ Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bak şimdi bizim için ne şefaatçiler var,

Sâffât Suresi 100. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbim, bana iyilerden (bir evlat) ihsan et!"
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder