7/03/2017

Surelerin 98. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 98. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, Peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki, Allah kafirlerin düşmanıdır.

Âl-i İmrân Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey kitap verilenler, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızı görüp duruyor."

Nisâ Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak gerçekten zayıf, hiç birşeye gücü yetmeyen ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç.

Mâide Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biliniz ki Allah, hem azabı çok şiddetli, hem de bağışlayan ve merhamet edendir.

En’âm Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Demek ki, bir karar yeri, bir de emanet yeri vardır. Gerçekten, ayetlerimizi ince anlayışlı olanlar için açıkladık.

A’râf Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine o köy, kasaba halkı, kuşluk vakti oynayıp eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelivermeyeceğinden emin miydiler?

Tevbe Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bedevilerden kimi de vardır ki, verdiğini angarya sayar ve size zamanın türlü türlü belalarını gözetir. O kötü devir kendi başlarına olsun! Allah, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Yûnus Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Keşke o vakit iman edip de imanları kendilerine fayda vermiş bir memleket olsaydı? Ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit, dünya hayatında o rüsvaylık azabını kendilerinden açmış ve belirli bir zamana kadar onları faydalandırmıştık.Hûd Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kıyamet gününde kavminin önüne düşecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecektir. O varılan yer de ne fena maslaktır!

Yûsuf Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Sonra sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Gerçek şu ki, çok bağışlayan O'dur, merhamet eden O'dur."

Hicr Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!

Nahl Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi, Kur'an okuduğun vakit, önce o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın!

İsrâ Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu, onların cezasıdır, çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve: "Sahi biz bir yığın kemik ve ufalanıp tozduğumuz zaman mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?" dediler.

Kehf Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zulkarneyn: "Bu, Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin va'dettiği an gelince, onu dümdüz edecektir. Rabbimin va'di de haktır."

Meryem Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de onlardan önce nice kuşakları helak ettik. Hiç onlardan birini hissediyor musun veya onların gizli bir seslerini işitiyor musun?

Tâ-Hâ Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin ilahınız ancak o Allah'tır ki, O'ndar başka ilah yoktur. O, ilmi ile herşeyi kuşatmıştır!" dedi.

Enbiyâ Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki, siz ve Allah'tan başka taptığınız nesneler cehennem mermisisiniz; siz oraya gireceksiniz.

Mü’minûn Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Huzuruma gelmelerinden sana sığınırım Rabbim!"

Şu’arâ Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü sizi alemlerin Rabbi seviyesinde tutuyorduk.

Sâffât Suresi 98. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de tuttuk kendilerini daha alçak (bir duruma) düşürdük.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder