6/22/2017

Surelerin 73. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 73. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için dedik ki: "O sığırın bir parçasıyla öldürülen kişiye vurun." İşte böyle, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir, taki aklınızı başınıza alasınız.

Âl-i İmrân Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve kendi dininize uyanlardan başkasına aman vermeyin." De ki: "Muhakkak doğru yol, Allah'ın yoludur, size verilen gibisi başka birine veriliyor veya Rabbinizin katında size üstün gelecek diye midir bu?" De ki: "Doğrusu nimet Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir ve Allah, nimeti bol olan, herşeyi bilendir."

Nisâ Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve eğer size Allah'tan bir lütuf erişirse -sanki kendisiyle aranızda hiç bir dostluk yokmuş gibi- mutlaka: "Ah! Keşke onlarla beraber olsaydım da büyük bir murada ereydim!" diyecekti.

Mâide Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Allah, üçün üçüncüsüdür." Diyenler elbette kafir oldu. Oysa, bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dediklerinden vazgeçmezlerse, içlerinden kafir olarak kalanlara kesinlikle pek acı veren bir azap dokunacaktır.

En’âm Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gökleri ve yeri yerli yerince yaratan O! "Ol!" diyeceği gün, o da oluverir. O'nun sözü haktır. Sura üfleneceği gün de mülk O'nundur. Görülmeyeni de, görüleni de bilen, hikmet sahibi O'dur. Herşeyden haberdar da O'dur.

A’râf Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih onlara: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık bir mucize geldi. Bu size bir delil olmak üzere Allah'ın dişi devesidir, bırakın Allah'ın toprağında otlasın, ona bir fenalıkla dokunmayın; yoksa acı bir azaba uğrarsınız!" dedi.

Enfâl Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kafirler de birbirlerinin dostlarıdırlar. Böyle yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur.

Tevbe Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey şanlı peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et, onlara karşı kalın (sert) ol! Onların varacakları yer cehennemdir; ne kötü bir varış yeridir orası!

Yûnus Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Buna rağmen yine ona yalan söylüyorsun, dediler. Biz de onu gemide kendisiyle beraber olanları kurtarıp, onları yeryüzünün halifeleri yaptık; ayetlerimizi inkar edenleri ise suda boğduk. Bak işte uyarılanların akibeti nasıl oldu?

Hûd Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elçiler: "Sen Allah'ın işine mi şaşıyorsun ? Allah'ın rahmeti ve bereketi var üzerinizde ey ev halkı, şüphe yok ki, O, övülmeye layık ve lütfü çok olandır." dediler.

Yûsuf Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a yemin ederiz, kesin olarak bilirsiniz ki, biz bu ülkede fesat çıkarmak için gelmedik; hırsız da değiliz! dediler.

Hicr Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken, güneş doğmaya başlarken onları, o sayha, korkunç ses tutuverdi.

Nahl Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendilerine verecek hiçbir rızka sahip olmayan ve olma ihtimali bulunmayan şeylere tapıyorlar.

İsrâ Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Az kalsın seni bile, sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı iftira edesin diye fitneye düşüreceklerdi ve o takdirde seni dost edineceklerdi.Kehf Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Unuttuğum şeyle beni suçlama ve bu işimden dolayı bana güçlük çıkarma!" dedi.

Meryem Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimiz kendilerine açık açık tecvidli okunduğu zaman da o küfredenler iman edenlere: "Bu iki topluluktan hangisi makamca daha iyi ve meclis olarak daha güzel?" dediler.

Tâ-Hâ Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu biz, günahlarımıza ve bizi zorladığın sihre karşı bizi bağışlasın diye Rabbimize iman ettik. Allah, daha hayırlı ve daha kafacıdır." cevabını verdiler.

Enbiyâ Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve hepsini, emrimizle yol gösteren rehberler yaptık ve kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Hepsi Bize kulluk eden kimselerdi.

Hac Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey insanlar bir misal verildi, şimdi ona iyi kulak verin! Haberiniz olsun ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek yaratamazlar, hepsi onun için bir araya gelseler bile; şayet sinek onlardan birşey kaparsa onu ondan kurtaramazlar; isteyen de güçsüz, istenen de!

Mü’minûn Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu, sen onları dosdoğru bir caddeye çağırıyorsun.

Furkân Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki Rablerinin ayetleri hatırlatılınca, kör ve sağır üstüne yıkılıp yatmazlar.

Şu’arâ Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
veya size bir fayda yahut bir zarar verirler mi?"

Neml Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak Rabbin, insanlara karşı mutlak bir nimet sahibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.

Kasas Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rahmetinden geceyi ve gündüzü sizin için yaptı ki, hem içinde dinlenesiniz hem de çalışıp lütfundan isteyesiniz de şükredesiniz.

Ahzâb Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara, müşrik erkeklere, müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklere, inanan kadınlara da tevbe ile nazar buyuracak. Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edendir.

Yâsîn Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hala şükretmeyecekler mi?

Sâffât Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu?

Sâd Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.

Zümer Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rablerinden korkan takva sahipleri de bölük bölük cennete sevkedilmektedir. Nihayet oraya vardıkları ve kapıları açıldığı zaman bekçileri onlara: "Selam sizlere, ne hoşsunuz! Haydi gidin oraya, sonsuza dek kalmak üzere!" diye selama duracaklar.

Mü’min Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra denilecek onlara: "Nerede o ortak koştuklarınız?

Zuhruf Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada sizin için bir çok meyveler vardır, onlardan yiyeceksiniz.

Rahmân Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 73. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onu hem bir ihtar, hem de alandaki muhtaçlara (çöl yolcularına) faydalı kıldık;
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder