6/23/2017

Surelerin 74. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 74. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Şimdi onlar taşlar gibi, hatta daha duygusuz; çünkü taşların öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor, öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor ve öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor. Sizlerin neler yaptığından Allah gafil değildir.

Âl-i İmrân Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rahmeti ile dilediğine ayrıcalık verir, Allah çok büyük nimet sahibidir.

Nisâ Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde seferber olun da o geçici dünya hayatını ahiretin ebedi hayatı karşılığında satacak olanlar çarpışsın! Her kim Allah yolunda çarpışır da, öldürülür veya üstün gelirse, her iki surette de biz ona yarın pek büyük bir mükafat vereceğiz.

Mâide Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunlar hala Allah'a tevbe edip O'ndan bağışlanmalarını dilemeyecekler mi? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

En’âm Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Vaktiyle İbrahim babası Azer'e: "Sen putları bir sürü tanrılar ediniyorsun öyle mi? Doğrusu ben seni ve kavmini açık bir sapıklık içinde görüyorum." demişti.

A’râf Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve düşünün ki, O, sizi Ad kavminden sonra onların yerine getirdi; sizi bu topraklarda yerleştirdi ovalarında köşkler kuruyor, dağlarında evler yontuyorsunuz. Artık hep, Allah'ın nimetlerini anın yeryüzünü bozgunculuk yaparak berbat etmeyin!" dedi.

Enfâl Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihada gidenlerle onları barındırıp yardıma koşanlar, işte onlardır gerçek mü'minler. Onlara bir bağışlama ve bol rızık vardır.

Tevbe Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a, söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Andolsun ki, o küfür sözünü söylediler, müslüman olduktan sonra yine kafirlik ettiler ve başaramadıkları cinayeti kurdular. Oysa öç almaya kalkmaları için kendilerini Allah'ın peygamberiyle, ilahı lütfundan zenginleştirmiş olmasından başka bir sebep de yoktu. Eğer tevbe ederlerse haklarında hayırlı olur, şayet yan çizerlerse Allah onları dünyada ve ahirette acı bir azaba uğratır; onların yeryüzünde ne bir kayırıcısı ne de bir yardımcısı bulunur.

Yûnus Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra onun arkasından birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik; onlara açık mucizelerle vardılar, fakat önce yalan dediklerine yine de bir türlü inanmak istemediler. İşte Biz sürekli haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz.

Hûd Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle mücadeleye girişti.

Yûsuf Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi yalancı çıkarsanız cezası ne? dediler.

Hicr Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derhal şehirlerinin üstünü altına getirdik ve balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık üzerlerine.Nahl Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık Allah'a temsiller yapmağa kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilemezsiniz.

İsrâ Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve eğer Biz sana sebat vermemiş olsaydık, sen onlara nerede ise meylettindi.

Kehf Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine gittiler nihayet bir oğlana rastgeldiler; tuttu onu öldürüverdi. Musa: "Bir can karşılığı olmaksızın masum bir cana mı kıydın? Doğrusu çok kötü birşey yaptın!" dedi.

Meryem Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa Biz, kendilerinden önce mal ve görünüm bakımından daha güzel nice kuşakları helak etmişiz.

Tâ-Hâ Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, şüphesiz ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne dirilir.

Enbiyâ Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut'a, ona da bir hüküm ve ilim verdik. Onu çirkeflikler işleyen o beldeden kurtardık; doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavim idiler.

Hac Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın yüceliğini gereği gibi takdir edemediler; Gerçekten Allah çok güçlü, çok üstündür.

Mü’minûn Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat ahirete inanmayanlar, o caddeden sapmaktadırlar.

Furkân Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz, lütfunla bizlere eşlerimizden, çocuklarımızdan göz aydınlıkları ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kıl!" derler.

Şu’arâ Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, biz atalarımızı böyle yaparken bulduk, dediler.

Neml Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysaki, Rabbin onların sineleri ne gizliyor ve ne açıklıyorlarsa hepsini mutlaka biliyor.

Kasas Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve hele onlara haykırıp da "Nerede o iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği gün!

Yâsîn Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tuttular bir de Allah'tan başka bir takım ilahlar edindiler. Güya yardım olunacaklar.

Sâffât Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak Allah'ın ihlas ile seçilen kulları başka.

Sâd Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yalnız iblis kibirlenmek istedi ve kafirlerden oldu.

Zümer Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar da: "Hamdolsun o Allah'a ki, bize verdiği sözü gerçekleştirdi ve bizi bu yere varis kıldı; cennette istediğimiz yerde makam tutuyoruz." diyecekler. Bak, artık o iş yapanların mükafatı ne güzel!

Mü’min Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'tan başkaları?" Diyecekler ki: "Onlar bizden uzaklaşıp gittiler. Daha doğrusu biz bundan önce bir şeye ibadet etmiyormuşuz!" İşte Allah kafirleri böyle şaşkınlaştırır.

Zuhruf Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki suçlular cehennem azabında ebediyyen kalacaklardır.

Rahmân Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan önce onlara insan ve cin dokunmamıştır;

Vâkı’a Suresi 74. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde Rabbini o büyük adıyla tesbih et!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder