6/22/2017

Surelerin 72. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 72. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o vakit birini öldürmüştünüz de, katili hakkında birbirinizle atışmış, üstünüzden atmıştınız. Halbuki Allah gizlemiş olduğunuzu açığa çıkaracaktı.

Âl-i İmrân Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitap verilenlerden bir kısmı da şöyle dedi: "Varın o inananlara indirilene güpe gündüz inanın, sonunda da dönüp inkar edin, belki onlar da dönerler.

Nisâ Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber içinizden öylesi vardır ki, her halde ağırdan alacaktır. Eğer size bir felaket isabet ederse: "Gerçekten Allah bana lütfetti de, onlarla birlikte bulunmadım." der.

Mâide Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Meryem oğlu Mesih Allah'tır." diyenler kesinlikle kafir oldular. Oysa Mesih şöyle demişti: "Ey İsrailoğulları, hepiniz benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin! Kim Allah'a ortak koşarsa, Allah ona cennetini yasak etmiştir, varacağı yer ateştir ve zulmedenlerin yardımcıları yoktur."

En’âm Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de: "Namazı kılın ve O'ndan korkun!" Haşrolunup varacağınız O!

A’râf Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine kendisini ve beraberindekileri, yalnız katımızdan bir rahmet ile kurtardık, ayetlerimize yalan deyip iman etmeyenlerin kökünü kestik.

Enfâl Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip yurtlarından göç eden ve mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşanlar ile onları barındıranlar ve yardıma koşanlar, birbirlerinin dostudurlar. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar sizin için onlara velayet namına birşey yoktur. Bununla beraber sizden dine ait bir konuda yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluk aleyhinde olmamak şartıyla, yardım etmek de üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı görüp gözetir.

Tevbe Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, inanan erkeklere ve dişilere, sonsuza dek kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn Cennetlerinde güzel güzel meskenler va'detti. Allah'ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük mutluluk da budur.

Yûnus Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer yüz çevirirseniz, ben de sizden ücret istemedim ya! Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. Ve ben O'nun birliğine boyun eğen müslümanlardan olmakla emrolundum!"

Hûd Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Vay dedi zevcesi, "Ben bir kocakarı, kocam da bir ihtiyar iken doğurabilir miyim? Gerçekten bu çok şaşılacak bir şey !

Yûsuf Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki "Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var ve ben ona kefilim."

Hicr Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Resulüm, ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı.

Nahl Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah sizlere kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden oğullar ve torunlar verdi ve sizi hoş hoş nimetlerle rızıklandırdı. Onlar, şimdi batıla inanıp da Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?İsrâ Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim de bu dünyada körlük ettiyse, o artık ahirette daha kör ve gidişçe daha şaşkındır.

Kehf Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O: "Demedim mi ki sen benimle beraber olmaya sabredemezsin?" dedi.

Meryem Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra takva sahiplerini kurtarırız ve zalimleri diz üstü bırakırız.

Tâ-Hâ Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "İhtimali yok, bize gelen bu açık mucizelere ve bizi yaratana karşı seni tercih edemeyiz. Artık ne yapacaksan yap; senin hükmün olsa olsa bu dünya hayatında geçerli olur.

Enbiyâ Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona İshak'ı lütfettik, üstelik Yakub'u da; ve onların herbirini iyi kimseler yaptık.

Hac Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine karşı ayetlerimiz birer delil olarak okunduğu zaman, o kafirlerin yüzlerinden inkarlarını anlarsın; hemen hemen karşılarında ayetlerimizi okuyanlara karşı saldırıverecek gibi olurlar. De ki: "Şimdi size ondan daha kötü olanını haber vereyim mi? Ateş! Allah onu inkar edenlere va'detti. O ne kötü akibettir!"

Mü’minûn Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa sen onlardan bir haraç mı istiyorsun? Rabbinin mükafatı daha hayırlıdır. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Furkân Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlar ki, yalana şahitlik etmezler, anlamsız, boş bir şeye rastladıkları zaman vakar içinde geçer (gider)ler.

Şu’arâ Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(İbrahim) dedi. Dua ettiğiniz vakit onlar işitirler mi;

Neml Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Belki de çabuk gelmesini istediğiniz o azabın bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor."

Kasas Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Haber verin bakayım, eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar sürekli kılarsa, size içinde dinleneceğiniz bir gece getirecek Allahtan başka tanrı kim?! Hala görmeyecek misiniz?"

Ahzâb Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evet Biz, o emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar ve ondan korktular da insan yüklendi onu. O gerçekten çok zalim, çok cahil bulunuyor

Yâsîn Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onları kendilerine zebun etmişiz de hem onlardan binekleri var, hem de onlardan yiyorlar.

Sâffât Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, içlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik,

Sâd Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu şekillendirip ruhumdan ona üfledim mi, derhal ona secdeye kapanın!"

Zümer Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara: "Girin cehennemin kapılarından, ebediyyen içinde kalmak üzere!" denir. Bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötü!

Mü’min Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kaynar suda; sonra ateşte kaynatılacaklardır.

Zuhruf Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu, sizin yaptığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennet!

Rahmân Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Cibinliklerde gizlenip duran huriler;

Vâkı’a Suresi 72. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa Biz miyiz inşa eden?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder