5/15/2017

Surelerin 44. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 44. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitab (Tevrat)'ı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Artık akıllanmayacak mısınız?

Âl-i İmrân Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu, sana vahy ile bildirdiğimiz gayb haberlerindendir, Ey Muhammed, yoksa, Meryem'i hangisi himayesine alacak diye kalemleriyle kur'a atarlarken de çekişirlerken de sen yanlarında değildin.

Nisâ Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu kendilerine Kitap'tan pay verilmiş olanları görmüyor musun? Kendileri sapıklığı satın alıyorlar ve istiyorlar ki siz de yolu sapıtasınız.

Mâide Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten Biz, içinde bir hidayet, bir nur bulunan Tevrat'ı indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş peygamberler, yahudilere onunla hükmederlerdi. Bir de Allah dostları ve ilim adamları da Allah'ın kitabını muhafaza etmekle görevli olmaları ve üzerine şahit olmaları dolayısıyla onunla hüküm verirlerdi. Artık insanlardan korkmayın, Benden korkun ve Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin! Ey hakimler, her kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hüküm vermezse, onlar hep kafirlerdir.

En’âm Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Vakta ki yapılan uyarıları unuttular, üzerlerine herşeyin kapılarını açıverdik. Nihayet kendilerine verilen bu bolluk ve serbestlik ile tam ferahlandıkları, düzlüğe çıktıkları sırada ansızın kendilerini yakalayıverdik! Hepsi bir anda bütün ümitlerinden mahrum kaldılar.

A’râf Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de cennetlikler, cehennemliklere şöyle seslenirler: "Gerçekten biz, Rabbimizin bize vadettiğinin gerçek olduğunu bulduk. Siz de Rabbinizin size vadettiğinin gerçek olduğunu buldunuz mu?" Onlar da: "Evet" derler. Derken aralarında bir çağırıcı şöyle bağırmaya başlar: "Allah'ın laneti o zalimlerin üstüne olsun!

Enfâl Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hani karşılıştığınızda Allah, o yapılması gereken işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinizde azaltıyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Öyle ya, bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir.

Tevbe Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a ve ahiret gününe imanlı kimseler, mallarıyla ve canlarıyla cihad edeceklerinden senden izin istemezler ve Allah, o takva sahiplerini bilir.

Yûnus Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak Allah insanlara zerre kadar zulmetmez, ama insanlar kendilerine zulmediyorlar.

Hûd Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de: "Ey yer, suyunu yut ve ey gök, sende açıl!" denildi ; su çekildi, iş bitirildi, gemi Cudi üzerinde durdu ve bu zalim topluluğa: "Defolun!" denilmişti.

Yûsuf Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Rüya dediğin, demet demet hayallerdir, biz ise hayallerin tabirini bilmiyoruz."

İbrahim Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O azabın geleceği günü korkutarak haber ver! O zulmedenler o zaman diyecekler ki: "Ey Rabbimiz, yakın bir zamana kadar bize mühlet ver de davetine uyalım ve peygamberlerin izince gidelim!" Ama daha önce yemin etmemiş miydiniz, sizin için zeval yok diye?

Hicr Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun yedi kapısı vardır. Her kapıya, onlardan bir grup ayrılmıştır.

Nahl Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onları açık mucizelerle ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu Kur'an'ı indirdik, insanlara kendilerine indirileni anlatasın diye. Belki düşünürler.

İsrâ Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'nu, yedi gök ile yer ve bunlarda bulunan akıllılar tesbih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki, O'nu överek tesbih etmesin, ancak siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. O, gerçekten halim ve çok bağışlayandır.

Kehf Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte burada hakimiyet gerçekten Allah'ındır. O sevapça da daha hayırlıdır, sonuçça da daha hayırlıdır.

Meryem Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Babacığım, şeytana tapma; çünkü şeytan esirgeyen Allah'a isyan etti.

Tâ-Hâ Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Varın da ona yumuşak dille söyleyin; belki dinler veya korkar."

Enbiyâ Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Biz onları ve atalarını yaşattık, hatta o ömür onlara uzun geldi. Fakat şimdi görmüyorlar mı ki, yeryüzünü etrafından eksiltip duruyoruz? O halde üstün gelen onlar mıdır?

Hac Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Medyen halkı da. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere bir süre verdim, sonradan kendilerini tuttum alıverdim. O vakit cezalandırışım nasıl oldu (bir görseydin).

Mü’minûn Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra Biz, ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Ne zaman bir ümmete peygamberi geldiyse, ona yalan söylüyorsun, dediler. Biz de onları birbiri ardınca yuvarladık ve onları birer efsane yaptık. Artık imana gelmez topluluk defolsun!

Nûr Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah gece ile gündüzü ardarda çeviriyor. Şüphe yok ki, bunlarda gözü olanlar için kesin bir ibret vardır.Furkân Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini veya kavradıklarını mı sanıyorsun? Onlar sırf hayvan gibi, hatta gidişçe daha sapkındırlar.

Şu’arâ Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hemen iplerini ve sopalarını ortaya attılar ve: "Firavun'un yüceliği hakkı için şüphesiz biz üstün geleceğiz." dediler.

Neml Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona: "Köşke gir!" denildi. Derken (Melike) onu görünce derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman: "O parlak bir köşk, sırçadan!" dedi. Kadın: "Ey Rabbim, gerçekten ben önce nefsime zulmetmişim, şimdi Süleyman'ın maiyyetinde, alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." dedi.

Kasas Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa'ya o emri vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun, olayı görenlerden de değildin.

Ankebût Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, o gökleri ve yeri (o yüksekleri ve aşağıyı) hak ile yaratmıştır. Kesinlikle bunda inananlar için bir ibret vardır.

Rûm Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir; kim de iyi amel işlerse sadece kendileri için döşemiş olurlar.

Ahzâb Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'na kavuşacakları gün kendilerine esenlik dileği selamdır. Onlar için değerli bir mükafat hazırlamıştır.

Sebe Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki Biz onlara öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.

Fâtır Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya yeryüzünde gezip bir bakmadılar mı, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuş? Oysa onlar, kendilerinden daha güçlüydüler. Allah'ı, ne göklerde ve ne de yerde O'nu, hiçbir şeyin aciz bırakma imkanı ve ihtimali yoktur. O, hiç şüphesiz, herşeyi bilendir, herşeye gücü yetendir.

Yâsîn Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka.

Sâffât Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Karşılıklı tahtlar üzerinde.

Sâd Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de: "Elinle bir demet al da onunla (eşine) vur, yemininde durmamazlık etme." dedik. Gerçekten Biz onu sabırlı bulduk, ne güzel kul! Hakikaten o bir evvabtır (daima Allah'a yönelmektedir).

Zümer Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Bütün şefaat Allah'a aittir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Sonra hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz!"

Mü’min Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz benim söylediklerimi sonra anlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Muhakkak Allah, kullarını görür, gözetir." dedi.

Fussilet Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve eğer Biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık diyeceklerdi ki: "Ayetleri genişçe açıklansaydı ya! Arab'a yabancı dil (öyle) mi?" De ki: "O iman edenler için bir rehber ve şifadır, iman etmeyenlerin ise kulaklarında bir ağırlık vardır ve o, onlara karşı körlüktür. Onlara uzak bir yerden haykırılır."

Şurâ Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kimi de Allah şaşırtırsa artık bundan sonra ona hiçbir dost yoktur. O zalimleri azabı gördükleri vakit: "Geri dönmeye bir yol var mı?" derken göreceksin.

Zuhruf Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve muhakkak ki o (Kur'an) hem senin için, hem kavmin için bir şereftir ve ileride bundan sorulacaksınız.

Duhân Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çok vebal yüklenenin yemeğidir.

Kâf Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yerin kendilerinden çatlayıp yarılacağı ve süratle koşacakları o gün. Bu ancak Bize kolay gelen bir toplamadır.

Zâriyât Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rablerinin emrinden azgınlık ettiler (dışarı çıktılar), bu yüzden bakınıp dururlarken yıldırım kendilerini yakalayıverdi.

Tûr Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar gökten bir parçayı düşerken görseler 'Birbiri üstüne yığılmış bir bulut" diyecekler.

Necm Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu öldüren, dirilten O'dur.

Kamer Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa: "Biz yardımlaşan bir topluluğuz." mu diyorlar?

Rahmân Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
onunla kaynar su arasında dolaşırlar;

Vâkı’a Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ne serin, ne de rahatlatıcı!

Kalem Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde Bana bırak bu sözü yalanlayanları! Biz onları bilmeyecekleri yönden derece derece azap uçurumuna yuvarlarız.

Hâkka Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O Bizim adımıza bazı laflar uydurmaya kalkışsaydı,

Me’âric Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gözleri düşkün, kendilerini bir zillet saracak da saracak. Odur işte onların vadolunup durdukları gün!

Müddessir Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
fakirlere yemek yedirmezdik,

Mürselât Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte Biz güzellik yapanları böyle karşılarız!

Nâzi’ât Suresi 44. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbine aittir onunla ilgili bütün bilgi.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder