5/15/2017

Surelerin 43. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 43. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin!

Âl-i İmrân Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Meryem, Rabbine divan dur, secdeye kapan ve rüku edenlerle birlikte rüku et!"

Nisâ Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar; cünüp iken de -yolcu olmanız hariç- guslünüzü edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz hacet yerinden gelir veya kadınlara dokunup da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin; niyetle yüzünüze ve ellerinize sürün. Gerçekten Allah çok affedici ve günahları bağışlayıcıdır.

Mâide Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında iken seni nasıl hakem yapıyorlar, sonra arkasından ne diye dönüyorlar? Öylelerin müminlerle alakası yoktur.

En’âm Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hiç olmazsa kendilerine baskımız geldiği vakit yalvarsaydılar bari. Fakat kalpleri katılaşmış, şeytan da bütün yaptıklarını kendilerine güzel göstermişti.

A’râf Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların içlerinde kin namına ne varsa hepsini söküp atmışızdır, altlarından ırmaklar akar. Onlar: "Hamdolsun bizi buna eriştiren Allah'a. O, bize doğru yolu göstermeseydi, bizim kendiliğimizden bunun yolunu bulmamız mümkün değildi. Gerçekten Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirdiler!" demektedirler. Onlara: "İşte bu gördüğünüz, yaptığınız iyi işler karşılığında mirasçısı olduğunuz cennettir." diye seslenilmektedir.

Enfâl Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hani Allah, sana rüyandan onları az gösteriyordu; eğer sana onları açık gösterseydi, korkacak ve kumanda da tartışacaktınız. Fakat Allah, selamete bağladı; çünkü O, bütün sinelerin özünü bilir.

Tevbe Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah seni affetti ya! Neden doğru söyleyenler sence belli oluncaya ve yalancıları öğreninceye kadar beklemedin de onlara izin verdin?

Yûnus Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçlerinden sana bakanlar da var; ama basiretleri de yokken sen mi hidayet edeceksin?

Hûd Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O: "Ben, beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım." dedi. Nuh: "Bugün Allah'ın emrinden koruyacak yok; meğer ki O rahmet ede!" dedi, derken dalga aralarına giriverdi ve o da boğulanlardan oldu.

Yûsuf Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir gün hükümdar: "Rüyamda yedi arık ineğin yemekte olduğu yedi semiz inek ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak görüyorum. Ey efendiler, eğer rüya tabir ediyorsanız, bana rüyamı halledin!" dedi.

Ra’d Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O küfredenler: "Sen peygamber değilsin." diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter, bir de yanında kitap ilmi bulunan!"

İbrahim Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Başlarını dikerek koşarlar, bakışları kendilerine dönmez ve yüreklerinin içi bomboş hava kesilir.

Hicr Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kesinlikle bunların topuna va'dedilen yer, cehennemdir.

Nahl Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Senden önce de peygamberler olarak yalnızca kendilerine vahy vermekte olduğumuz erkekler gönderdik. Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.

İsrâ Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Münezzehtir O, onların dediklerinden çok münezzeh ve çok yüksek, hem pek büyük bir yükseklikle yücedir.

Kehf Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'tan başka kendisine yardım edecek bir topluluk da bulunmadı; kendi kendini de kurtaramadı.

Meryem Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Babacığım, emin ol sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Gel bana uy da seni düz yola çıkarayım.

Tâ-Hâ Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun'a gidin; çünkü o, pek azıttı.

Enbiyâ Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onlar için kendilerini önümüzden koruyacak tanrılar mı var? Onlar kendilerini kurtaramayacakları gibi Bizden himaye de görmezler.

Hac Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim'in kavmi de Lüt'un kavmi de;

Mü’minûn Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hiç bir ümmet ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.

Nûr Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Baksana şu gerçeğe, Allah bir bulut sevk ediyor, sonra onun açıklığını birleştiriyor, sonra onu yoğunlaştırıyor da sen onun içinden yağmurun çıktığını görüyorsun. Bir de gökten, ondaki dağlardan bir dolu yağdırıyor ve onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden uzaklaştırıyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıverecek.

Furkân Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gördün mü o tanrısını canının istediği edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın?

Şu’arâ Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa onlara: "Siz ne atacaksanız atın!" dedi.Neml Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler, on(un müslüman olmasın)a engel olmuştu; çünkü inkarcı bir kavimden idi.

Kasas Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Biz Musa'ya o kitabı, ilk nesilleri helak ettikten sonra, insanların vicdanlarını aydınlatacak görüşler ve bir hidayet ve rahmet olmak üzere verdik; belki düşünür, ibret alırlar.

Ankebût Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu misaller var ya, Biz onları insanlar için getiriyoruz; fakat onlara ilim sahiplerinden başkasının aklı ermez.

Rûm Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Böyle) söyle de yüzünü Allah'tan geri çevirilmesine hiçbir çare olmayan bir gün gelmeden önce o doğru ve değişmez dine tut; o gün (gelince insanlar birbirlerinden) ayrılırlar.

Ahzâb Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'dur sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmet ve bereket indiren melekleri de. O, müminlere karşı çok merhametlidir.

Sebe Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Karşılarında açık deliller halinde ayetlerimiz okunduğu zaman o zalimler: "Bu, yalnızca sizi atalarınızın taptığı tanrılardan men etmek isteyen bir adamdır!" dediler ve: "Bu (Kur'an), uydurulmuş bir iftiradan başka birşey değil!" dediler. Ve o küfredenler gerçek kendilerine geldiği vakit: "Bu apaçık bir büyüden başka birşey değildir!" dediler.

Fâtır Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu, yeryüzünde bir büyüklük taslamak ve suikast düzenlemek istediklerindendir. Oysa kötü tuzak, yalnızca sahibinin başına geçer. O halde öncekilerin kanunundan başka ne gözetirler?! Sen Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın, Allah'ın kanununda asla bir sapma da bulamazsın!

Yâsîn Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dilersek onları (suda) boğarız da o zaman onlara ne feryatçı vardır, ne de onlar kurtarılırlar.

Sâffât Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Naim cennetlerinde.

Sâd Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve ona, bütün ailesini ve beraberlerinde bir misli daha tarafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki, temiz akıllılar için bir ibret olsun.

Zümer Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler?! De ki: "Hiçbir şeye güç yetiremeseler ve akıl erdiremeselerde mi?"

Mü’min Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu asla inkar edilemez ki, gerçekte sizin beni davet ettiğinizin ne dünyada ne de ahirette bir davet hakkı yoktur, hepimizin varacağı Allah'tır ve bütün haddi aşanlar nara (cehennemde) yanacaktır.

Fussilet Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana senden önceki peygamberlere denilenden başkası denilmiyor ve şüphe yok ki, Rabbin hem bir bağışlama sahibidir, hem de elem verici bir azap.

Şurâ Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim de sabreder, suç öderse işte bu, üstün davranışlardandır.

Zuhruf Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen hemen o sana vahyedilene tutun! Muhakkak ki sen doğru bir yol üzerindesin.

Duhân Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şüphesiz zakkum ağacı,

Kâf Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki, Biz Biziz! Hem diriltiriz, hem öldürürüz ve dönüş de Bizedir.

Zâriyât Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Semud'da (ibret verici deliller vardır) ki, onlara: "Bir süreye kadar istifade edin." denilmişti de,

Tûr Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir.

Necm Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu güldüren, ağlatan O'dur.

Kamer Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin kafirleriniz onlardan hayırlı mı? Yoksa (önceki) kitaplarda sizin için bir beraat (kararı) mı var?

Rahmân Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu, suçluların yalan dedikleri cehennem;

Vâkı’a Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
kapkara boğucu dumandan bir gölge,

Kalem Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gözleri düşmüş, kendilerini bir zillet sarmış bulunur. Oysa onlar, o secdeye sağ salim iken davet ediliyorlardı.

Hâkka Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir.

Me’âric Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, kabirlerden hızlı hızlı çıkacaklar, sanki, çantalarıyla dikmelere (putlara) gidiyorlarmış gibi fırlayacaklar.

Müddessir Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Onlar) derler: "Biz namaz kılanlardan değildik,

Mürselât Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yaptığınız işlere karşılık yiyin, için; afiyet olsun!

Nâzi’ât Suresi 43. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nerde senden onu anlatması (sen nerede, onu anlatmak nerede)?!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder