5/14/2017

Surelerin 42. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 42. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin!

Âl-i İmrân Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem, Şüphesiz Allah seni süzüp seçti, seni tertemiz yarattı ve seni alemin kadınlarına üstün kıldı!

Nisâ Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte o gün inkar edip peygambere asi olanlar şöyle arzu edecekler: Keşke yerle bir edilselerdi de Allah'tan bir tek söz gizlemeselerdi.

Mâide Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, sürekli yalancılık için dinler, boyuna haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Şayet hükmedersen, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adaletli kimseleri sever.

En’âm Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, senden önce bir takım ümmetlere de peygamberler gönderdik; dinlemediler. Biz de onları yalvarıp yakarsınlar diye darlık ve sıkıntı ile cezalandırdık.

A’râf Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip iyi işler yapan kimseler ise, -Biz kişiye gücünün üstünde birşey yüklemeyiz.- cennetin sakinleridirler ve orada sonsuza dek kalacaklardır.

Enfâl Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O vakit siz vadinin beri yamacında , onlar öte yamacında, süvarileri de sizden tam aşağıda bulunuyordu. Şayet onlarla önceden sözleşmiş olsaydınız, kesinlikle buluşma vaktinde görüş ayrılığına düşerdiniz; fakat Allah, yapılması gereken bir işi yerine getirmek için yok olacak olan açık delil ile yok olsun, yaşayacak olan da açık delil ile yaşasın diye, böyle yaptı. Çünkü Allah herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Tevbe Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, yakın bir ganimet ve orta bir yolculuk olsaydı, kesinlikle arkana düşerlerdi; ne varki, o meşakkatli mesafe kendilerine uzak geldi. Yakında: "Eğer gücümüz olsaydı, sizinle birlikte savaşa çıkardık." diye yemin edecekler. Kendilerini helake sürükleyecekler. Allah, kesinlikle onların yalancı olduklarını biliyor.

Yûnus Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçlerinden seni dinlemeye gelenler de var; ama akılları da yokken sağırlara sen mi duyuracaksın?

Hûd Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gemi, içindekilerle birlikte dağlar gibi dalgalar içinde akıp gidiyordu ve Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna: "Ay oğlum, gel bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma!" diye seslendi.

Yûsuf Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Birde bu ikisinden kurtulacağını sandığı kişiye: "Efendinin yanında beni an!" dedi. Ona da şeytan, efendisinin yanında anmayı unutturdu da yıllarca zindanda kaldı.

Ra’d Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evet onlardan öncekiler de hile yaptılar, fakat sonuçta bütün hile Allah'ındır. Herkesin ne kazandığını O bilir! Yarın bu dünyanın akibetinin kime ait olduğunu kafirler de bilecekler.

İbrahim Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunları an ve sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! O, onları sadece öyle bir güne erteliyor ki, o gün gözler belerir.

Hicr Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten senin, benim o kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur; ancak, azgınlardan sana uyanlar bunların dışındadır.

Nahl Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki, sabretmişlerdir ve hep Rablerine dayanırlar.

İsrâ Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah ile birlikte dedikleri gibi ilahlar olsaydı, o takdirde onlar Arş'ın sahibine bir yol ararlardı.

Kehf Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken bütün serveti istilaya uğradı. Bunun üzerine bağına yaptığı masraflara karşı ellerini oğuşturmaya başladı. Bağ, çardakları üzerine çökmüş kalmıştı; "Ah! Keşke Rabbime hiçbir ortak koşmamış olsaydım!" diyordu.

Meryem Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir zaman babasına şöyle demişti: "Babacığım, o işitmeyen, görmeyen ve sana hiç faydası olmayan şeytana niçin tapıyorsun?

Tâ-Hâ Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen ve kardeşin mucizelerimle gidin ve Beni anmakta gevşeklik etmeyin!

Enbiyâ Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Sizi gece ve gündüz o Rahman'dan kim koruyabilir Ama onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmişlerdir.

Hac Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki, onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı; Ad ve Semud (kavimleri) de;

Mü’minûn Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra arkalarından başka nesiller yarattık.

Nûr Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün o göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır; hem bütün gidiş O'nadır.

Furkân Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sahi be! Az kalsın bizi tanrılarımızdan saptıracaktı, onlara tapmakta direnmemiş olsaydık! diyorlar. Fakat ileride azabı görecekleri gün kimin yolunun daha sapık olduğunu bilecekler.

Şu’arâ Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Firavun): "Evet, hem siz o vakit benim en yakınlarımdan olacaksınız." dedi.Neml Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine (Melike) gelince: "Böyle mi senin tahtın?" denildi. (O da): "Sanki o! Zaten bize daha önce bilgi verildi ve biz müslüman olduk! dedi.

Kasas Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem bu dünyada onlara arkalarından bir lanet yağdırmaktayız, hem de Kıyamet gününde pek nefret edilenlerden olacaklardır.

Ankebût Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, kesinlikle onların, kendisini bırakıp da hangi şeylere yalvardıklarını biliyor. Oysa güçlü O'dur, hikmet sahibi O.

Rûm Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Yeryüzünde bir gezin de bakın, bundan öncekilerin akibeti nasıl olmuş? Onların çoğu (Allah'a) ortak koşarlardı."

Ahzâb Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'nu sabah akşam tesbih edin!

Sebe Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte o gün kiminiz kiminize ne bir yarar, ne de bir zarar verme gücüne sahip olamaz ve o zulmedenlere: "Tadın bakalım, o yalan deyip durduğunuz ateşin azabını!" deriz.

Fâtır Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar kendilerine uyarıcı bir peygamber gelirse kesinlikle ilerideki ümmetlerin en birincisinden daha kabiliyetli olacaklarına daha çok doğru yola gideceklerine dair Allah'a en ağır yeminleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiği zaman, bu onların yalnızca ürkekliklerini artırdı.

Yâsîn Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve kendilerine o gibisinden binecek şeyler yaratmamızdır.

Sâffât Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Meyveler vardır. Onlara daima ikram edilir.

Sâd Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Ayağınla depren! işte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su." dedik.

Zümer Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah alır o canları öldükleri zaman; ölmeyenleri de uyuduklarında. Sonra haklarında ölüm kararı verdiklerini alıkoyar, diğerlerini belirlenmiş bir süreye kadar salıverir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir kavim için deliller vardır.

Mü’min Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz beni, Allah'ı inkar etmeye ve bence hiç ilimde yeri olmayan şeyleri O'na ortak koşmaya davet ediyorsunuz; ben ise sizi o çok güçlü, çok bağışlayıcıya davet ediyorum.

Fussilet Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona ne önünden, ne ardından batıl yaklaşamaz. O, bütün kainatın övdüğü bir hikmet sahibi tarafından peyderpey indirilmiştir.

Şurâ Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yol, ancak haksız yere yeryüzünde azgınlık ederek, insanlara zulmedenler üzerinedir, işte onlara acı bir azap vardır.

Zuhruf Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yahut onlara yaptığımız tehdidi sana gösterirsek! Şüphesiz Biz onlara bunu yapmaya da muktediriz

Duhân Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak Allah'ın rahmetiyle yarlığadığı (merhamet ettiği) başka. Çünkü O, öyle güçlü, öyle merhametlidir.

Kâf Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hakka çağıran o sayhayı (haykırışı) işitecekleri gün, işte o kabirlerden çıkış günüdür.

Zâriyât Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(O rüzgar) uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu çürütüp kül gibi ediyordu.

Tûr Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Fakat o küfredenlerin kendileri o tuzağa düşeceklerdir.

Necm Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve elbette sonunda Rabbine gidilecektir.

Kamer Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları üstün ve güçlü birine yaraşır bir tutuşla alıverdik.

Rahmân Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içinde,

Kalem Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Saktan keşfolunacağı (gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya konulup iş büyümeye başladığı) gün secdeye davet edililirler, ama artık güçleri yetmez.

Hâkka Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz!

Me’âric Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde bırak onları, kendilerine vadolunan güne çatacakları ana kadar dalsınlar ve oynayadursunlar.

Müddessir Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi Sekar'a sokan nedir? diye;

Mürselât Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve canlarının istediğinden meyveler içindedirler.

Nâzi’ât Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana o saatten (kıyameti) soruyorlar "Ne zaman demir atması?" diye,

Abese Suresi 42. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte onlardır, o kafirler, facirler (yoldan sapmış günahkarlar).
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder