Adaletli Hüküm Kuranda Nasıl Geçer? Kuranı Kerimde Adil Hüküm Nasıl Geçiyor?


Allahın Adil Hükmü Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

ÂL-İ İMRÂN SURESİ: 18.Ayet: Allah, adâleti kâim kılarak kendisinden başka ilâh olmadığına şâhidlik etti; melekler ve ilim
sâhibleri de (adâletle kâim olarak buna şâhidlik ettiler). O'ndan başka ilâh yoktur; (O,) Azîz
(kudreti dâimâ gâlib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

YÛNUS SURESİ: 47.Ayet: Hâlbuki her ümmetin bir peygamberi vardır. Artık peygamberleri geldiği (ve kimi îman, kimi de
inkâr ettiği) zaman, aralarında adâletle hüküm verilir ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.

MÜ'MİNÛN SURESİ 62.Ayet: (Biz) gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmayız ve katımızda gerçeği söyleyen bir kitâb
vardır; onlar haksızlığa da uğratılmazlar.

MÜ'MİN SURESİ: 20.Ayet: Ve Allah, hak ile hüküm verir. Ondan başka (kendisine) yalvarmakta oldukları (ilâhlar) ise,
hiçbir şeyle hüküm veremezler. Şübhesiz ki semî (herşeyi işiten), Basîr (herşeyi gören) ancak Allah'dır.
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları