3/15/2014
0

adil olanı Allah sever
Adaletli Olana Allahın Sevgisi Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

MÂİDE SURESİ: 42.Ayet: Onlar (o münâfıklar ve yahudiler) yalancılık etmek için can kulağıyla
dinleyenler, (ve rüşvet alıp) dâima haram yiyenlerdir. Fakat sana gelirlerse, artık aralarında
hüküm ver veya onlardan yüz çevir! Şâyet onlardan yüz çevirirsen, o taktirde sana aslâ hiçbir
zarar veremezler. Ama hüküm verirsen, artık aralarında adâletle hükmet! Çünki Allah, adâletli
olanları sever.

HUCURÂT SURESİ: 9.Ayet: Eğer mü'minlerden iki tâife birbirleriyle vuruşurlarsa, hemen aralarını düzeltin! Artık onlardan
biri(aralarında hüküm verdikten sonra yine de) ötekine haksızca zulmederse, o takdirde Allah'ın emrine dönünceye kadar, o saldıran (taraf)la savaşın! Fakat dönerse, o hâlde aralarını adâletle düzeltin ve adâletli olun! Şübhesiz ki Allah,adâletli olanları sever.

MÜMTEHINE SURESİ: 8.Ayet: Allah, din husûsunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik
etmekten ve onlara karşı âdil davranmaktan sizi yasaklamaz. Şübhesiz ki Allah, adâletli olanları sever.
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.

0 yorum:

Yorum Gönder