6/09/2017

Surelerin 63. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 63. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir vakit de sizden söz almıştık ve Tur'u üstünüze kaldırıp demiştik ki: "Verdiğimiz Kitab'a sımsıkı sarılın ve içindekilerden gafil olmayın ki, günahtan sakınmış olasınız."

Âl-i İmrân Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah fesatçıları bilir.

Nisâ Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar öyle kimselerdir ki kalplerinde olanı Allah bilir. Onun için sen onlara aldırma da kendilerine öğüt ver ve nefisleri hakkında dokunaklı sözler söyle.

Mâide Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bari Allah dostları ve bilginleri, onları yalan söylemekten ve haram yemekten alıkoysaydılar. Ne kötü bir sanata alışmışlar!

En’âm Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Karanın, denizin karanlıklarından, gizliden gizliye yalvara yalvara: "Ahdimiz olsun eğer bizi kurtarırsan, hiç şüphesiz şükredenlerden oluruz." dediğinizde kim kurtarır sizi?

A’râf Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size o korkunç akibeti bildirmek için, korunmanız için belki de rahmete kavuşturulmanız için sizden bir adam aracılığı ile Rabbinizden size bir uyarının gelmesine inanmıyor da şaşıyor musunuz?" dedi.

Enfâl Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onların gönüllerini uzlaştıran da. Yoksa yeryüzünde ne varsa hepsini harcasaydın yine de onların kalplerini birleştiremezdin. Ancak Allah, onların arasında birleşmeyi sağladı; çünkü O, güçlüdür, hikmet sahibidir.

Tevbe Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onlar hala bilmediler mi ki, kim Allah ve peygamberiyle yarış etmeye kalkarsa, ona kesinlikle sonsuza dek kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte rezilliğin büyüğü odur.

Yûnus Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar ki Allah'a iman edip, takva ile kötülüklerden korunur dururlar.

Hûd Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Salih: "Ey kavmim, ne dersiniz, eğer Rabbimden açık bir delil ile gelmişsem ve bana katından bir rahmet vermişse, O'na isyan ettiğim takdirde beni O'ndan kim kurtarabilir? Demek ki, siz bana zarar vermekten başka birşey yapmayacaksınız.

Yûsuf Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece babalarına döndükleri vakit: "Ey babamız, bizden zahire yasaklandı. Bu kere kardeşimizi bizimle beraber gönder ki ölçüp alalım ve muhakkak biz onu koruruz." dediler.

Hicr Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Hayır, biz sana onların şüphe edip durduklarını getirdik.

Nahl Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a andolsun ki, senden önce birçok ümmetlere peygamberler gönderdik, ne var ki, şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Bugün de onların dostudur. Onlar için acı bir azap vardır.

İsrâ Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah buyurdu ki: "Haydi defol! Onlardan her kim sana uyarsa, biliniz ki cehennem de sizin cezanızdır, hem de mükemmel bir ceza!

Kehf Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Genç: "Gördün mü dedi kayaya sığındığımız vakit doğrusu ben balığı unuttum; onu hatırlamamı muhakkak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutmuştur."

Meryem Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte kullarımızdan korunup takva sahibi olanları mirasçı yapacağımız cennet odur!

Tâ-Hâ Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Şüphesiz bunlar, iki sihirbazdır; sizi yerinizden çıkarmak ve sizin o ideal inanç ve gidişatınızı yok etmek istiyorlar.

Enbiyâ Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(İbrahim): "Belki onu şu büyükleri yapmıştır; sorun bakalım onlara, eğer söyleyebilirlerse" dedi.Hac Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Görmüyor musun ki Allah'ın gökten indirdiği su ile yeryüzü yemyeşil oluveriyor? Gerçekten Allah lütuf sahibidir, herşeyden haberdardır.

Mü’minûn Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat onların kalpleri bu konuda bir dalgınlık içindedir ve onların bundan başka bir takım işleri vardır ki, hep onlar için çalışırlar.

Nûr Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Peygamberin size yaptığı çağrıyı, birbirinize yaptığınız çağrı gibi değerlendirmeyin! İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp sıvışıp gidenleri Allah mutlaka biliyor. Artık onun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir fitnenin veya acı bir azabın gelmesinden çekinsinler!

Furkân Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Rahman'ın kulları; O kimseler ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahiller kendilerine laf attıkları zaman "Selametle!" derler;

Şu’arâ Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Musa'ya: "Vur asan ile denize" diye vahyettik; vurunca bir infilak etti, her bölük koca bir dağ oluverdi,

Neml Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa size kara ve denizin karanlıklarında yol gösteren ve rahmetinin önünde rüzgardan müjdeci gönderen mi? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Allah, yüksek, çok yüksektir onların ortak koştuklarından!

Kasas Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Aleyhlerinde hüküm verilmiş olanlar: "Ey Rabbimiz, işte azdırdığımız kimseler! Biz onları kendi azdığımız gibi azdırdık. Sana masum olduğumuzu arzettik; onlar bize tapmıyorlardı.

Ankebût Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki yine onlara: "Gökten azar azar su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzüne hayat veren kimdir?" diye sorsan elbette şüphesiz "Allah" diyecekler. De ki: "Hamd Allah'a mahsustur." Fakat onların çoğu aklı ermezlerdir.

Ahzâb Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O insanlar, sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki: "Onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir ve ne bilirsin belki de o kıyamet yakında olur."

Yâsîn Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu va'd olunup durduğunuz cehennem.

Sâffât Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onu zalimler için bir fitne kılmışızdır.

Sâd Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onları alaya aldıydık ya! Yoksa gözler kendilerinden kaydı mı?"

Zümer Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün göklerin ve yerin kilitleri O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere gelince, işte onlar; kendilerine yazık edenlerdir.

Mü’min Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte Allah ayetlerini inkar edenler öyle çevriliyorlar.

Zuhruf Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İsa da açık mucizelerle geldiği vakit şöyle dedi: "Ben size hikmet ve anlaşmazlığa düştüğünüz şeylerin bir bölümünü açıklamak üzere geldim. Onun için Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Rahmân Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 63. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi gördünüz mü o ektiğiniz tohumu?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder