6/10/2017

Surelerin 64. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 64. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra onun arkasından yine yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütuf ve rahmeti olmasaydı her halde zarara uğrayanlardan olurdunuz.

Âl-i İmrân Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey kendilerine kitap verilenler, gelin aramızda ortak bir kelimede birleşelim, Allah'tan başkasına tapmayalım, O'na hiçbir ortak koşmayalım ve Allah'tan başka kimimiz kimimizi Rab edinmesin!" Eğer bundan yüz çevirirlerse: "Bizim gerçekten müslüman olduğumuza şahit olun!" deyin.

Nisâ Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz herhangi bir peygamberi gönderdikse, sadece Allah'ın izniyle itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelip günahlarına mağfiret dileselerdi, peygamber de onların bağışlanması için dua ediverseydi, elbette Allah'ı tevbeleri kabul eden ve merhametli bulacaklardı.

Mâide Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Yahudiler: "Allah'ın eli bağlıdır." dediler ve dedikleri yüzünden elleri bağlandı ve la'netlendiler. Hayır, O'nun iki eli de açıktır, dilediği gibi nimet veriyor. Andolsun ki, sana Rabbinden indirilenler, onlardan birçoğunun azgınlığını küfrünü artıracaktır. Bununla birlikte, aralarına kıyamete kadar sürecek olan bir düşmanlık ve kin bıraktık. Her ne zaman savaş için bir ateş tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Onlar yeryüzünde bozgunculuk için koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.

En’âm Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah kurtarır sizi ondan ve her sıkıntıdan, sonra da siz yine ortak koşarsınız."

A’râf Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine ona yalan söylüyorsun, dediler. Biz de onu ve beraberinde iman edenleri gemide kurtuluşa erdirdik ve ayetlerimize yalan diyenleri suda boğduk. Çünkü onlar basiretleri körelmiş bir toplum idiler.

Enfâl Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamber, Allah, sana ve arkandan gelen mü'minlere yeter!

Tevbe Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Münafıklar, kalplerinde olanı bütünüyle kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. De ki: "Alay edin bakalım; çünkü Allah, o çekindiklerinizi meydana çıkaracaktır!"

Yûnus Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde değişme yoktur; İşte bu büyük kurtuluş!

Hûd Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmim, işte şu Allah'ın dişi devesi size bir mucizedir; bırakın onu, Allah'ın toprağında yayılsın ve ona kötü bir maksatla el sürmeyin. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar!" dedi.

Yûsuf Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Babaları dedi ki: "Hiç ben onu size inanır mıyım? Ya bundan önce size kardeşini inandığım gibi olursa! En hayırlı koruyucu da Allah'tır. Ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir."

Hicr Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana gerçekle geldik, emin ol biz doğru söyleyenleriz.

Nahl Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz, sana bu kitabı, yalnızca onlara ihtilaf ettikleri şeyi açıklayasın ve iman edeceklere bir hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.

İsrâ Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; süvarilerin ve piyadelerinle üzerlerine bas gürültüyü; mallarına, evlatlarına ortak ol; ve onlara va'dlerde bulun." Fakat şeytan onlara bir aldanıştan başka ne va'd eder?

Kehf Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa da dedi ki: "İşte aradığımız oydu!" Bunun üzerine izlerini takip ederek gerisin geri döndüler;

Meryem Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de biz (Rabbinin elçileri) Rabbinin emri olmadıkça inemeyiz. Önümüzdeki, ardımızdaki ve bunlar arasındakiler hep O'nundur; Rabbin seni unutmuş da değildir.Tâ-Hâ Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz de bütün hilelerinizi birleştirin, sonra sıra halinde gelin. Muhakkak ki, bugün üstün gelen zafere ermiş olacak!"

Enbiyâ Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine vicdanlarına müracaat ettiler de: "Doğrusu siz haksızsınız!" dediler.

Hac Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Gerçekten Allah, övülmeye layık ve hiçbir şeye muhtaç olmayan ancak O'dur.

Mü’minûn Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet, refah içinde olanlarını azaba çektiğimiz zaman, hemen feryada başlayacaklardır.

Nûr Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Uyanın, göklerde ve yerde ne varsa hep Allah'ındır. O, sizin bulunduğunuz durumu mutlaka bilir. Hele O'na döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah herşeyi hakkıyla bilendir.

Furkân Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve onlar ki, Rablerine secdeler, kıyamlar ederek yatarlar.

Şu’arâ Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ötekileri de buraya yanaştırmıştık.

Neml Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa halkı önce yaratıp sonra yaratmayı tekrarlayacak olan ve size gökten ve yerden rızık veren mi? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? De ki: "Hayır getirin delilinizi eğer doğru söylüyorsanız!"

Kasas Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de onlara: "Haydi, yalvarın o ortak koştuklarınıza!" denir. Yalvaracaklar, fakat onlar, kendilerine cevap vermeyecekler ve azabı göreceklerdir. Vaktiyle doğru yolu görselerdi ya!

Ankebût Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu dünya hayatı, bir eğlence ve oyundan ibarettir. Gerçekten son yurt, işte öz hayat odur. Keşke bilselerdi.

Ahzâb Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu muhakkak ki, Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara bir çılgın ateş hazırlamıştır.

Yâsîn Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bugün yaslanın bakalım ona inkar ettiğiniz için.

Sâffât Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar.

Sâd Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz şu bir gerçektir ki, ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır.

Zümer Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Böyle iken, şimdi O Allah'tan başkasına mı kulluk etmemi emrediyorsunuz bana, ey cahiller?"

Mü’min Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah O'dur ki, sizin için yeri bir karargah, göğü de bir bina yaptı, size şekil verdi, sonra da şekillerinizi güzelleştirdi ve hoş nimetlerden size rızık verdi, işte o Allah'tır Rabbiniz! Ne yücedir O alemlerin Rabbi olan Allah!

Zuhruf Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun Allah benim Rabbim, sizin de Rabbiniz ancak O'dur. Onun için hep O'na ibadet edin! İşte bu tek doğru yoldur."

Rahmân Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yağız yeşil (yemyeşil) ne gönül alıcı!

Vâkı’a Suresi 64. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren Biz miyiz?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder