6/08/2017

Surelerin 62. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 62. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve Sabiiler; bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve iyi bir amel işlerse, elbette bunların Rableri yanında mükafatları vardır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun da olmayacaklardır.

Âl-i İmrân Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu, budur işte o kıssanın gerçek ifadesi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah gerçekten güçlüdür, hikmet sahibidir.

Nisâ Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya kendi yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman durumları nasıl olur? Sonra gelmişler bir de sana: "Vallahi, muradımız sırf bir iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaretti." diye yemin ediyorlar.

Mâide Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan birçoğunun, günaha girmek, haksızlık yapmak ve haram yemek için sür'at yarışı yaptıklarını görürsün. Yaptıkları ise ne kötü!

En’âm Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra o vefat edenler Mevlaları Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki, hüküm O'nundur ve O, hesap görenlerin en sür'atlisidir.

A’râf Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size, Rabbimin mesajlarını iletiyorum, size öğüt veriyorum ve ben Allah'tan gelen vahy ile sizin bilmeyeceklerinizi biliyorum.

Enfâl Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer sana hile yapmak isterlerse, sana Allah yeter. O'dur seni yardımı ile ve inananlarla destekleyen.

Tevbe Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size gelir hoşnutluğunuzu kazanmak için Allah'a yemin ederler, oysa eğer bunlar mü'minseler, daha önce Allah'ın ve peygamberinin rızasını düşünmeleri gerekir.

Yûnus Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Uyan! Allah dostlarına ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar!

Hûd Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Ey Salih, bundan önce sen, içimizde ümit beslenen bir kişiydin, şimdi bizi babalarımızın tapındığına tapmaktan vazgeçirmek mi istiyorsun? Biz kesinlikle senin bizi davet ettiğin şeyden çok kuşkulandıran bir şüphe içindeyiz." dediler.

Yûsuf Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yusuf uşaklarına: "Sermayelerini yüklerinin içine koyuverin, belki ailelerine döndüklerinde anlarlar, belki yine gelirler." dedi.

Hicr Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut: "Siz, gerçekten ürkülecek bir topluluksunuz." dedi.

Nahl Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, kendilerinin hoşlanmayacakları şeyleri Allah'a isnat ediyorlar, dilleri de en güzel akıbetin kendilerinin olduğuna ait yalan söylüyor. Doğrusu, onların hakkı sadece ateştir ve onlar en önde gidecekler o ateşe!

İsrâ Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Şu benim üzerime üstün kıldığın kişiye baksana!" Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onun zürriyetini pek azı hariç kesinlikle kumandam altına alacağım."

Kehf Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu şekilde geçtikleri zaman genç hizmetçisine: "Getir kuşluk yemeğimizi; gerçekten biz bu yolculuğumuzda yorulduk." dedi.

Meryem Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada hiç boş söz işitmezler; ancak bir "Selam" işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

Tâ-Hâ Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar aralarında tartışıp anlaştılar ve gizlice fısıldaştılar.Enbiyâ Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Sen mi yaptın bunu tanrılarımıza ey İbrahim?"

Hac Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Allah, ancak hakkın ta kendisidir. Müşriklerin O'ndan başka taptıkları ise hep batıldır. Ve tek yüksek yüce ve tek büyük ancak Allah'tır.

Mü’minûn Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz, hiçbir kimseye gücünün üstünde bir teklifte bulunmayız, katımızda gerçeği söyleyen bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.

Nûr Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mü'minler, ancak Allah'a ve peygamberine iman etmişlerdir. Toplu bir iş için yanında bulundukları zaman, ondan izin almadan ayrılıp gitmezler: Gerçekte senden izin isteyenler, Allah'a ve Resulüne inananlardır. Bunun için, bazı işleri sebebiyle senden izin istediklerinde, onlardan dilediğine izin ver ve Allah'tan bağışlanmalarını dile! Şüphe yok ki, Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.

Furkân Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine O, düşünmek veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirdi.

Şu’arâ Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Musa): "Hayır! asla! Rabbim muhakkak benimledir, bana yolunu gösterecektir" dedi.

Neml Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa, darda kalan kendisine dua ettiği zaman, onun duasını kabul edip kötü durumdan kurtaran ve sizleri yeryüzünün yöneticileri kılan mı? Allah'la birlikte bir tanrı mı var? Siz, pek az düşünüyorsunuz!

Kasas Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hele onlara haykırıp da: "Nerede o iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği gün,

Ankebût Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah kullarından dilediğine rızkı serer de ona kısar da. Şüphesiz Allah herşeyi bilendir.

Ahzâb Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın bundan önce geçenler hakkında kanunudur bu. Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.

Yâsîn Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böyle, iken yüceliğime karşı o içinizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. O zaman sizin akıllarınız yok muydu?

Sâffât Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nasıl, konmak için bu mu hayırlı yoksa o zakkum ağacı mı?

Sâd Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de derler ki: "Biz bayağılardan saydığımız o adamları ne diye görmüyoruz?

Zümer Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, herşeyin yaratıcısıdır; herşey üzerinde vekil de O'dur.

Mü’min Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte Allah'tır Rabbiniz, herşeyi yaratan O'ndan başka hiçbir tanrı yoktur; o halde nasıl çevrilirsiniz?

Zuhruf Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve sakın sizi şeytan çelmesin; çünkü o size açık bir düşmandır.

Necm Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydi secdeye kapanın ve kulluk edin!

Rahmân Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ötelerinden (bu ikisinden başka) iki cennet daha vardır;

Vâkı’a Suresi 62. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak ilk yaratılışı biliyorsunuz. O halde düşünsenize!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder