6/02/2017

Surelerin 57. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 57. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve üstünüze o bulutu gölgelik yaptık ve size verdiğimiz güzel rızıklardan yiyin diye üzerinize hem kudret helvası, hem de bıldırcın indirdik. Bize zulmetmediler, belki kendilerine ediyorlardı.

Âl-i İmrân Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak iman edip yararlı işler yapanlara, mükafatlarını tamamıyla öder ve Allah zulmedenleri sevmez.

Nisâ Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip iyi işler yapan müminlere gelince, onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız, onlar içlerinde ebedi kalmak üzere. Orada kendilerine gayet temiz zevceler var. Hem de onları gölgelendiren bir gölgeye koyacağız.

Mâide Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, ne sizden önce kitap verilenlerden dininizi eğlenceye alıp oyuncak yerine koyanları ne de kafirleri dost tutmayın! Allah'tan korkun, eğer inananlar iseniz.

En’âm Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ben Rabbimden apaçık bir delile dayanmaktayım, siz ise O'na yalan dediniz. Çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde değil; hüküm ancak Allah'ındır. Gerçeği O anlatır. Hem O, gerçeği batıldan ayırt edenlerin en iyisidir.

A’râf Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak yollayan Allah'tır. Nihayet onlar, yağmur yüklü ağır ağır bulutları hafif birşey gibi kaldırıp yüklendiklerinde, bakarsın Biz onları ölü bir memlekete gönderip oraya su indirmiş ve orada her türlüsünden ürün çıkarmışızdır. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerek ki düşünüp ibret alasınız.

Enfâl Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için onları ne zaman savaşta yakalarsan kendileri ile arkalarındakilerini ürküt; belki ibret alırlar.

Tevbe Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer sığınacak bir yer veya barınacak mağaralar ya da sokulacak bir delik bulsalardı, başlarını dikip ona doğru koşarlardı.

Yûnus Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi.

Hûd Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer siz yüz çevirirseniz, ben işte size gönderilmiş olduğum vazifemi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir topluluk da getirir ve siz O'na zerrece zarar veremezsiniz. Rabbim, kesinlikle herşeyi gözetip koruyandır." dedi.

Yûsuf Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ahiret mükafatı, iman edip takva yolunu tutanlar için elbette daha hayırlıdır.

Hicr Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey elçiler, bunun ardından göreviniz nedir? diye sordu.

Nahl Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a kızlar isnat ediyorlar O, bundan münezzehtir kendilerine ise canlarının istediğini.

İsrâ Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların yalvarıp durdukları, Rablerine hangisi daha yakın diye vesile ararlar ve rahmetini umarlar, azabından korkarlar; çünkü Rabbinin azabı korkunçtur.

Kehf Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O kimseden daha zalim kim olabilir ki, kendisine Rabbinin ayetleri anlatılmıştır da o, onlardan yüz çevirmiş ve ellerinin önceden yaptığı şeyleri unutmuştur. Çünkü Biz onların kalpleri üzerine onu iyi anlamalarına engel birtakım kabuklar ve kulaklarına bir ağırlık koymuşuzdur; sen onları doğru yola çağırsan da onlar asla yola gelmezler.

Meryem Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Biz onu yüce bir yere yükselttik.

Tâ-Hâ Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Ey Musa, sen sihrinle bizi yerimizden çıkarmak için mi bize geldin?

Enbiyâ Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Vallahi siz dönüp gittikten sonra putlarınıza mutlaka bir tuzak kuracağım!" dedi.Hac Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnkar edip ayetlerimize yalan diyenlere gelince, işte bunlara hakir düşüren bir azap vardır.

Mü’minûn Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Herhalde Rablerinin korkusundan titreyenler,

Nûr Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sakın o küfredenlerin yeryüzünde aciz bırakabileceklerini sanma! Onların varacakları yer ateştir! Şüphesiz o, pek kötü bir gidiştir!

Furkân Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ben, buna karşı sizden bir ücret değil, ancak Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler (olmanızı) istiyorum."

Şu’arâ Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece Biz onları bahçelerden, pınarlardan,

Neml Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık; ancak kansının geride kalanlar arasında olmasını takdir etmiştik.

Kasas Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de: "Haklısın, ama biz doğru yolu tutup seninle birlikte olursak yerimizden yurdumuzdan olur çarpılırız." dediler. Biz onlara kendi katımızdan bir rızık olarak her türlü ürünün taşınıp getirildiği güvenli mukaddes bir yeri mekan kılmadık mı? Fakat çoğu bilmezler.

Ankebût Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her can ölümü tadacaktır. Sonra döndürülüp Bize getirileceksiniz.

Rûm Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermez ve dertlerinin çaresine bakılmaz.

Ahzâb Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Allah ve Resulüne eziyet edenler, muhakkak Allah dünyada ve ahirette onlara lanet etmiş (rahmet sahasından kovmuş) ve onlara pek hakaretli bir azap hazırlamıştır.

Yâsîn Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara orada bir meyve vardır. Onlara orada ne isterlerse vardır.

Sâffât Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbimin nimeti olmasaydı ben de buraya celbedilmişlerden olacaktım.

Sâd Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte kaynar su ve irin; tatsınlar onu.

Zümer Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
yahut: "Allah, bana yolunu gösterseydi, kesinlikle ben takva sahiplerinden olurdum."

Mü’min Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette göklerin ve yerin yaratılması o insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Zuhruf Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Meryem oğlu İsa bir misal olarak ortaya atıldığında kavmin hemen ondan çığrıştılar:

Duhân Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Bunların) hepsi Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir), işte budur ancak büyük kurtuluş.

Zâriyât Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Bana yemek yedirmelerini de istemiyorum.

Necm Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yaklaşan yaklaştı.

Rahmân Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 57. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi Biz yarattık, hala tasdik etmeyecek misiniz?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder