6/02/2017

Surelerin 56. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 56. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra yine dirilttik.

Âl-i İmrân Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O inkar edenleri, dünya ve ahirette şiddetli bir azaba çarptıracağım, onların hiçbir yardımcıları da olmayacak!

Nisâ Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimizi tanımayan kafirleri, onları kuşkusuz, yarın bir ateşe yaslayacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine değiştirmek üzere başka deriler vereceğiz. Çünkü Allah, izzetinin sonu olmayan bir hikmet sahibidir.

Mâide Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve her kim Allah'a, peygamberine ve iman edenlere dost olursa, şüphe yok ki, ancak Allah'tan yana olanlar üstün geleceklerdir.

En’âm Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza ibadet etmekten men edildim!" De ki: "Ben sizin çarpık arzularınıza uymam. O zaman şaşırmış ve doğru yoldan gidenlerden olmamış olurum."

A’râf Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yeryüzünde, düzeni kurulduktan sonra, bozgunculuk yapmayın ve O'na korku ve ümit ile kulluk edin! Şüphe yok ki, Allah'ın rahmeti, iyilik yapanlara yakındır.

Enfâl Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, kendileriyle anlaşma yaptığın halde her defasında antlaşmalarını bozar ve hiç çekinmezler.

Tevbe Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, hiç şüphe yok ki, sizden olduklarına dair, Allah'a yemin de ederler. Oysa sizden değildirler. Fakat onlar öyle bir topluluk ki korkudan ödleri patlıyor.

Yûnus Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O hem diriltir, hem de öldürür ve hep döndürülüp O'na götürüleceksiniz!

Hûd Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben kesinlikle hem benim Rabbim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a dayanmışım. O'nun perçeminden tutmadığı hiçbir canlı yoktur. Şüphe yok ki, Rabbim doğru bir yol üzerindedir.

Yûsuf Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve işte böylece Yusuf'u o ülkede yerleştirdik; neresinde isterse makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz.

Hicr Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim: "Rabbimin rahmetinden sapıklığa düşenlerden başka kim ümidini keser?" dedi.

Nahl Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de onlar kendilerine verdiğimiz rızıklardan tutup o hiçbir şey bilmeyen nesnelere bir pay ayırıyorlar. Allah'a andolsun ki, siz yaptığınız iftiralardan mutlaka hesaba çekileceksiniz.

İsrâ Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "O'ndan başka ilah sandıklarınızı çağırın; o zaman anlarsınız ki ne başınızdan sıkıntıyı giderebilirler, ne de değiştirebilirler.

Kehf Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki, Biz gönderdiğimiz peygamberleri ancak müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere göndeririz. Küfredenler ise, hakkı batılla kaydırmak için mücadele ediyorlar; ayetlerimizi ve kendilerine yapılan tehdidi alaya aldılar.

Meryem Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitapta İdris'i de an; çünkü o, dosdoğru biri, bir peygamber idi.

Tâ-Hâ Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki. Biz Firavuna bütün mucizelerimizi gösterdik; öyle iken o, yine yalanladı ve dayattı.

Enbiyâ Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim: "Doğrusu, Rabbiniz o göklerin ve yerin Rabbidir ki, onları O yaratmıştır ve ben buna şehadet edenlerdenim.

Hac Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Mülk o gün tek olan Allah'ındır; aralarında hükmünü verir. Artık iman edip iyi işler yapmış olanlar Naim cennetlerindedir.Mü’minûn Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara hayırlar sağlamaya koşuyoruz. Hayır, anlayamıyorlar!

Nûr Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.

Furkân Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik

Şu’arâ Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
biz ise uyanık ve tedbirli topluluk bulunuyoruz." diyordu.

Neml Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Buna kavminin cevabı sadece: "Çıkarın şu Lut ailesini memleketinizden; çünkü onlar, çok temizlik taslayan kimselerdir." demeleri olmuştu.

Kasas Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu sen, sevdiğini doğru yola iletemezsin; fakat Allah dilediğini doğru yola iletir ve doğru yola erecekleri o daha iyi bilir.

Ankebût Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Benim iman eden kullarım! Haberiniz olsun ki, Benim arzım geniştir, o halde Bana ibadet edin o halde Bana!

Rûm Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine ilim ve iman verilenler de derler ki: "Andolsun ki, Allah'ın kitabınca dirilme gününe kadar kaldınız, işte bu dirilme günüdür; fakat siz bilmezler grubuydunuz!"

Ahzâb Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Muhakkak ki, Allah ve melekleri, peygambere hep salat ile ikramda bulunurlar. Ey iman edenler, haydi ona teslimiyetle salat ve selam getirin!

Yâsîn Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendileri ve eşleri gölgelikler içinde koltuklar üzerinde kurulmuşlardır.

Sâffât Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Vallahi doğrusu sen az daha beni helak edecektin! der.

Sâd Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Cehennem! Ona yaslanacaklar, fakat o ne çirkin döşektir!

Zümer Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir kimsenin: "Eyvah, Allah'ın huzurunda yaptığım kusurlardan dolayı vay bana! Doğrusu ben, alay ederlendendim." diyeceği,

Mü’min Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü kendilerine gelmiş kesin bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele edenlerin göğüslerinde, sadece yetişemeyecekleri bir kibir vardır. Sen hemen Allah'a sığın çünkü işiten O'dur, gören O!

Zuhruf Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece onları sonrakiler için hem bir ibret, hem de bir örnek kıldık.

Duhân Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ilk ölümden başka ölüm tatmazlar, (Allah) onları o cehennem azabından korumuştur.

Zâriyât Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım.

Necm Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu, ilk uyarmalardan bir uyarmadır.

Rahmân Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O cennetlerde önlerine bakan öyle dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmamıştır;

Vâkı’a Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte ceza gününde onların konuklukları (ağırlanışları) böyledir!

Müddessir Suresi 56. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla beraber Allah dilemeyince, düşünmezler; koruyacak da O'dur, bağışlayacak da!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder