6/05/2017

Surelerin 58. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 58. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit: "Şu şehre girin de nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve secde ederek kapıdan girin "günahlarımızı bağışla" deyin ki, size günahlarınızı mağfiret ediverelim, iyilik edenlere ise (nimetlerimizi) daha artıracağız" dedik.

Âl-i İmrân Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte o hükmü, Biz sana bu ayetlerde ve hikmetlerle dolu Kur'an'dan aşama aşama okuyoruz.

Nisâ Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki, Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz vakit adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah işiten ve bilendir.

Mâide Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Namaz için ezan okuduğunuz zaman, onu bir eğlence ve oyun yerine koyuyorlar. İşte bu, onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır.

En’âm Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "O çabuk gelmesini istediğiniz azap benim elimde olsaydı, aramızdaki iş çoktan sonuçlanmış olurdu. Bununla beraber Allah haksızları daha iyi bilir."

A’râf Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Güzel memleketin bitkisi, Rabbinin izniyle çıkar. Kötüsünün ise çıkmaz, çıkan da birşeye yaramaz. Biz, şükreden bir topluluğa ayetlerimizi böyle türlü şekillerle açıklıyoruz.

Enfâl Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer bir kavmin hiyanetinden endişe edersen, hemen doğrudan doğruya antlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir; çünkü Allah hainleri sevmez.

Tevbe Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Aralarında sadakalar konusunda seni kınayanlar da var. Çünkü ondan kendilerine verilmişse, hoşnut olurlar; şayet verilmemişse hemen kızarlar.

Yûnus Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah'ın lütfuyla, rahmetiyle; yalnızca O'nunla sevinç duyun! O, onların toplayıp durduklarından hayırlıdır!"

Hûd Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fermanımız geldiğinde Hud'u ve beraberinde iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık, hem onları ağır bir azaptan kurtardık.

Yûsuf Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Birden Yusuf'un kardeşleri çıkageldiler; gelip yanına girdiler; hemen onları tanıdı, onlar ise onu tanımıyorlardı.

Hicr Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Haberin olsun, biz suçlu bir topluluğa gönderildik.

Nahl Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa onlardan birine kız müjdesi verildiğinde öfkesinden yüzü simsiyah kesiliyor.

İsrâ Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hiçbir memleket yoktur ki, Biz onu kıyamet gününden önce helak etmeyelim veya şiddetli bir azap ile cezalandırmayalım; Kitab' da bu yazılı bulunuyor.

Kehf Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem o bağışlaması çok, merhamet sahibi Rabbin onları kazandıkları günahlar yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, elbette hemen azap ederdi. Fakat onlar için va'dolunmuş bir zaman vardır ki, o gelince hiçbir kurtuluş çaresi bulamazlar.

Meryem Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden Adem soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan İbrahim ile İsrail'in soyundan hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz kimselerdendirler. Kendilerine Rahmanın ayetleri okunduğu zaman, ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Tâ-Hâ Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde bilmiş ol ki, biz de sana onun gibi bir sihir yapacağız. Şimdi sen, seninle aramızda bir buluşma yeri ve zamanı belirle ki, ne senin ne de bizim caymayacağımız denk bir yer olsun!" dedi.

Enbiyâ Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken, onları parça parça etti. Ancak büyüklerinden birini bıraktı ki belki ona müracaat ederler.

Hac Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah yolunda hicret edip de sonra öldürülmüş veya ölmüş olanlara gelince elbette Allah onları kesinlikle güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Mü’minûn Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rablerinin ayetlerine inananlar,Nûr Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, sahibi olduğunuz köleleriniz ve henüz erginlik çağına girmemiş olan çocuklarınız,(odanıza girmek için) sizden üç vakitte izin istesinler; sabah namazından önce, öğle sıcağında elbisenizi çıkardığınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bunlar, sizin için üç eksikli (açık bulunabileceğiniz) vakittir. Bunların dışında ne size, ne de onlara bir günah yoktur; çevrenizde dolaşırlar, birbirinizle iç içesinizdir. İşte böyle, Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah , herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Furkân Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen ölmeyecek olan diriye güven de O'nu hamd ile tesbih et! Kullarının günahlarına O'nun haberdar olması yeter.

Şu’arâ Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
hazinelerden ve güzel makamlardan çıkardık.

Neml Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki... Ne kötüdür o uyarılmış olanların yağmuru!

Kasas Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla birlikte Biz, refahtan şımarmış nice memleketleri helak ettik. İşte arkalarından pek az oturulabilmiş olan yerleri! Onlara Biz varis olduk.

Ankebût Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip iyi iyi işler yapmış olanları elbette onları cennetin altlarından ırmaklar akan köşklerine yerleştireceğiz, o halde orada ebedi kalacaklardır. Ne güzeldir mükafatı o iş görenlerin

Rûm Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki bu Kur'an'da her çeşit misaller getirdik. Yemin ederim ki, sen onlara başka bir ayet de getirsen o küfredenler yine diyecekler ki: "Siz muptilsiniz (olmayanı gerçek gibi gösteren kimselersiniz)!"

Ahzâb Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnanan erkeklere ve inanan kadınlara hak etmedikleri bir biçimde eziyet edenler de şüphesiz bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

Yâsîn Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Merhametli Rabbin kelamı bir "Selam" olacak.

Sâffât Suresi 58. ve 59. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(58-59) Nasılmış bak? Biz ilk ölümümüzden başka ölecek değiliz ve biz azaba uğrayacak da değiliz.

Sâd Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o şekilden çifter çifter diğer azaplar.

Zümer Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ya da azabı gördüğü zaman: "Bana bir daha geri dönüş (imkanı) olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım!" diyeceği gün (gelmeden uyun!)

Mü’min Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kör ile gören bir olmaz, iman edip iyi iyi işler yapan kimselerle kötülük yapan da (bir değildir). Siz pek az düşünüyorsunuz!

Zuhruf Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa o mu?" dediler. Bunu sana sadece bir tartışma olsun diye fırlattılar (ortaya attılar). Doğrusu onlar çok kavgacı bir kavimdirler.

Duhân Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onu (Kur'an'ı) senin dilinle kolaylaştırdık, gerek ki iyi düşünsünler.

Zâriyât Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz Allah, rızık veren, sarsılmaz kuvvet sahibi O'dur.

Necm Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona Allah'tan başka açıcı yoktur.

Rahmân Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onları yakut ve mercan sanırsın;

Vâkı’a Suresi 58. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi gördünüz mü o döktüğünüz meniyi?

Bazı Ayetler kaynağımızdada birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder