5/13/2017

Surelerin 41. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 41. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve beraberinizdekini tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin, O'na inanmayanların ilki siz olmayın, ayetlerimi de bir kaç paraya değiştirmeyin ve Benden sakının artık Benden!

Âl-i İmrân Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zekeriyya: "Rabbim bana bir alamet ver!" dedi. Allah: "Alametin insanlarla üç gün yalnızca işaretten başka türlü konuşamamandır. Bununla birlikte Rabbini çok an ve akşam-sabah tesbih et!" buyurdu.

Nisâ Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz, seni de bunların üzerine şahit getirdiğimiz zaman, bakalım bunların hali nasıl olacak?

Mâide Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey şanlı Peygamber, gerek ağızlarıyla "Biz inandık." deyip de kalpleriyle inanmayanlardan, gerekse yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin! Onlar yalancılık etmek için dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler, yerli yerinde söylenen kelimeleri sonradan değiştirirler, "Size böyle fetva verilirse tutun, verilmezse sakının!" derler. Allah, kimin fitneye düşmesini dilerse sen onun lehine Allah'tan hiçbir şey koparamazsın. Onlar, öyle kimselerdir ki, Allah, kalplerini temizlemek istememiştir. Onların hakları dünyada zillet ahirette de büyük bir azaptır.

En’âm Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu yalnız O'na dua edersiniz. O dilerse yalvardığınız belayı üzerinizden kaldırır ve o an O'na koştuğunuz ortakları unutursunuz.

A’râf Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara cehennemden bir döşek, üstlerinden örtüler vardır. İşte Biz, zalimleri böyle cezalandırırız.

Enfâl Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şunu da bilin ki, eğer Allah'a ve hak ile batılın ayrıldığı gün, iki ordunun çarpıştığı gün kulumuza indirdiklerimize iman etmiş iseniz, ganimet olarak aldığınız herhangi birşeyin beşte biri Allah'ındır, peygambere, yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir.

Tevbe Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerek hafif, gerekse ağırlıklı, hepiniz istisnasız savaşa çıkın, mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz! Eğer bilir takımındansanız, bu sizin için hayırdır.

Yûnus Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer sen yalan söylüyorsun diye ısrar ederlerse de ki: "Benim işlediğim bana, sizin işlediğiniz de size! Siz benim işlediğimden uzaksınız; ben de sizin işlediğinizden uzağım!"

Hûd Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nuh: "Binin içine, yürümesi de durması da Allah' ın adıyladır. Şüphe yok ki, Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir." dedi.

Yûsuf Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey zindan arkadaşlarım, gelelim rüyanıza: "Biriniz, efendisine yine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecek; işte fetvasını istediğiniz mesele halledildi!" dedi.

Ra’d Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Görmüyorlar mı ki, biz yeri etrafından eksiltip duruyoruz? Ve Allah öyle hükmünü icra eder ki, hükmünü değiştirecek yoktur. O çok hızlı hesap görür.

İbrahim Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Rabbimiz, hesabın başa dikileceği (görüleceği) gün, beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla!"

Hicr Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "Bu, 'Garanti ederim.' dosdoğru bir cadde." dedi.

Nahl Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zulme uğradıktan sonra Allah uğrunda hicret edenlere gelince, kesinlikle onları dünyada güzelce yerleştireceğiz; ahiret mükafatı ise daha büyüktür, eğer bilseler.

İsrâ Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz bu ikazı bu Kur'an'da türlü şekillerde açıkladık ki; düşünüp akıllarını başlarına alsınlar; oysa bu onların ancak ürkekliğini artırıyor!

Kehf Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yahut suyu çekiliverir de bir daha onu aramakla bulamazsın."

Meryem Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitapta İbrahim'i de an, çünkü o, dosdoğru biri, bir peygamberdi.

Tâ-Hâ Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben, seni kendim için yetiştirdim.

Enbiyâ Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, senden önce bir çok peygamberlerle istihza edildi de içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıverdi.

Hac Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara ki, kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirdiğimiz takdirde, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyilikle emir, kötülükten nehyederler. Bütün işlerin sonu sadece Allah'a aittir.

Mü’minûn Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken, onları gerçekten korkunç bir ses alıverdi de kendilerini bir sel süpürüntüsü yapıverdik. Artık öyle bir defolmuş oldu ki o topluluk, o zalimler!

Nûr Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Baksana gerçekten Allah, o göklerdeki ve yerdeki kimseler, diziler halinde kanat çırpıp süzülen kuşlar hep O'nun için tesbih ediyorlar. Hepsi gerçekten duasını ve tesbihini bilmiştir. Allah da onların bütün yaptıklarını biliyor.

Furkân Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Seni gördükleri zaman da, sadece alaya alıyorlar: "Bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği?" diyorlar.

Şu’arâ Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde: "Şayet biz galip gelirsek, bize muhakkak bir mükafat vardır değil mi?" dediler.Neml Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Süleyman) dedi ki: "Tahtını tanınmaz duruma sokun, bakalım tanıyacak mı, tanımazlardan mı olacak?"

Kasas Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz, onları ateşe davet eden baş kumandanlar yaptık. Kıyamet gününde de yardım görmezler.

Ankebût Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'tan başka dostlara tutunanların durumu, kendisine bir yuva yapan örümcek örneği gibidir. Halbuki, evlerin en çürüğü de örümcek evidir, eğer bilselerdi.

Rûm Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnsanların kendi ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada ve denizde fesat meydana geldi (ki Allah) yaptıklarının bazısını kendilerine tattırsın ki vazgeçsinler.

Ahzâb Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'ı çok anış anın!

Sebe Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Seni tenzih ederiz. Sensin onlara karşı bizim sahibimiz! Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı, çoğu onlara inanmıştı!" diyeceklerdir.

Fâtır Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu gökleri ve yeri, yok oluvermelerinden Allah tutuyor. Andolsun ki, eğer yok oluverseler, O'ndan başka kimse tutamaz onları. O, gerçekten çok halim, çok bağışlayandır.

Yâsîn Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara bir delil de o dolu gemide zürriyetlerini taşımamız;

Sâffât Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte onlar için belli bir rızık vardır.

Sâd Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kulumuz Eyyub'u da an o zaman Rabbine şöyle nida etmişti: "Bak bana, Meşekkat ve acı ile şeytan dokundu!"

Zümer Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz, insanlar için sana hak ile kitap indirdik. O halde kim yola gelirse kendi lehinedir; her kim de saparsa yalnızca kendi aleyhine olarak sapmış olur. Sen onların üzerine vekil değilsin!

Mü’min Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem ey kavmim, neden ben sizi kurtuluşa davet ederken siz beni ateşe davet ediyorsunuz?

Fussilet Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, O Kur'an kendilerine geldiğinde onu inkar edenlerdir. Halbuki o, benzeri bulunmaz bir kitaptır.

Şurâ Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim zulme uğradıktan sonra öcünü alırsa artık onlar üzerine (ceza vermek için herhangi bir) yol yoktur.

Zuhruf Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu halde şayet Biz seni alıp götürürsek (hayatını sona erdirsek), elbette onlardan intikam alacağız.

Duhân Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün yarın yara, dostun dosta hiçbir faydası olmaz ve bir taraftan yardım da görmezler.

Kâf Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o seslenenin yakın bir yerden bağıracağı günü dinle!

Zâriyât Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de Ad'da (ibret verici deliller vardır) ki, üzerlerine köklerini kesen rüzgarı göndermiştik.

Tûr Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar?

Necm Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra ona en değerli mükafat verilecek.

Kamer Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Firavun'un ailesine de uyarıcı peygamberler geldi.

Rahmân Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Suçlular yüzlerinden tanınır, perçemleriyle ayaklarından tutulur;

Vâkı’a Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Solun adamları ise, ne solun adamları!

Kalem Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onların ortakları mı var? O halde ortaklarını getirsinler, doğru söylüyorsalar!

Hâkka Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve O, bir şair sözü değildir. Siz pek az inanıyorsunuz!

Me’âric Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onları kendilerinden hayırlısına değiştirebiliriz ve Bizim önümüze geçilmez.

Müddessir Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
suçlulardan;

Mürselât Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki takva sahipleri gölgeliklerde pınar başlarında

Nâzi’ât Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
muhakkak cennettir onun varacağı.

Abese Suresi 41. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu bir kara sarar.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder