4/26/2016

Adapazarı 2016 Sahur Ezan Saati

  Hiç yorum yok
Adapazarı 2016 Sahur Ezan Saati
Adapazarı 2016 Ramazan Sahur Zamanı Saatleri

Adapazarı'nda 2016 yılı Ramazan ayında Sahur saatleri merkezler, ilçeler ve köyler arası saat farkından dolayı semtinizdeki ezanı veya mahallenizdeki ezanı esas alınız.
Adapazarı Ramazanda sahur zamanları saatleri gün gün aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6 Haziran 2016 Ramazanın birinci günü
03:22 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
7 Haziran 2016 Ramazanın ikinci günü
03:22 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
8 Haziran 2016 Ramazanın üçüncü günü
03:21 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
9 Haziran 2016 Ramazanın dördüncü günü
03:21 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
10 Haziran 2016 Ramazanın beşinci günü
03:20 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
11 Haziran 2016 Ramazanın altıncı günü
03:20 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
12 Haziran 2016 Ramazanın yedinci günü
03:20 Adapazarı'nda Sahur Saati
20:38 Adapazarı'nda İftar Saati
***
13 Haziran 2016 Ramazanın sekizinci günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
14 Haziran 2016 Ramazanın dokuzuncu günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
15 Haziran 2016 Ramazanın onuncu günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
16 Haziran 2016 Ramazanın onbirinci günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
17 Haziran 2016 Ramazanın onikinci günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
18 Haziran 2016 Ramazanın onüçüncü günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
19 Haziran 2016 Ramazanın ondördüncü günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
20 Haziran 2016 Ramazanın onbeşinci günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati

21 Haziran 2016 Ramazanın onaltıncı günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
22 Haziran 2016 Ramazanın onyedinci günü
03:19 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
23 Haziran 2016 Ramazanın onsekizinci günü
03:20 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
24 Haziran 2016 Ramazanın ondokuzuncu günü
03:20 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
25 Haziran 2016 Ramazanın yirminci günü
03:21 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
26 Haziran 2016 Ramazanın yirmibirinci günü
03:21 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
27 Haziran 2016 Ramazanın yirmiikinci günü
03:22 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
28 Haziran 2016 Ramazanın yirmiüçüncü günü
03:22 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
29 Haziran 2016 Ramazanın yirmidördüncü günü
03:23 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
30 Haziran 2016 Ramazanın yirmibeşinci günü
03:23 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
1 Temmuz 2016 Ramazanın yirmialtıncı günü
03:24 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
2 Temmuz 2016 Ramazanın yirmiyedinci günü
03:25 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
3 Temmuz 2016 Ramazanın yirmisekizinci günü
03:26 Adapazarı'nda Sahur Saati
***
4 Temmuz 2016 Ramazanın yirmidokuzuncu günü
03:27 Adapazarı'nda Sahur Saati

4 Temmuz 2016 Pazartesi Günü Ramazan'ın son günü olup aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder