4/26/2016

Zonguldak 2016 İftar Ezan Saati

  Hiç yorum yok
Zonguldak 2016 İftar Ezan Saati
Zonguldak 2016 Ramazan İftar Zamanı Saatleri

Zonguldak'ta 2016 yılı Ramazan ayında iftar saatleri; merkezler, ilçeler ve köyler arası saat farkından dolayı semtinizdeki ezanı veya mahallenizdeki ezanı esas alınız. Zonguldak Ramazanda iftar zamanları saatleri gün gün aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6 Haziran 2016 Ramazanın birinci günü
20:32 Zonguldak'ta İftar Saati
***
7 Haziran 2016 Ramazanın ikinci günü
20:32 Zonguldak'ta İftar Saati
***
8 Haziran 2016 Ramazanın üçüncü günü
20:33 Zonguldak'ta İftar Saati
***
9 Haziran 2016 Ramazanın dördüncü günü
20:33 Zonguldak'ta İftar Saati
***
10 Haziran 2016 Ramazanın beşinci günü
20:34 Zonguldak'ta İftar Saati
***
11 Haziran 2016 Ramazanın altıncı günü
20:35 Zonguldak'ta İftar Saati
***
12 Haziran 2016 Ramazanın yedinci günü
20:35 Zonguldak'ta İftar Saati
***
13 Haziran 2016 Ramazanın sekizinci günü
20:36 Zonguldak'ta İftar Saati
***
14 Haziran 2016 Ramazanın dokuzuncu günü
20:36 Zonguldak'ta İftar Saati
***
15 Haziran 2016 Ramazanın onuncu günü
20:36 Zonguldak'ta İftar Saati
***
16 Haziran 2016 Ramazanın onbirinci günü
20:37 Zonguldak'ta İftar Saati
***
17 Haziran 2016 Ramazanın onikinci günü
20:37 Zonguldak'ta İftar Saati
***
18 Haziran 2016 Ramazanın onüçüncü günü
20:37 Zonguldak'ta İftar Saati
***
19 Haziran 2016 Ramazanın ondördüncü günü
20:38 Zonguldak'ta İftar Saati
***
20 Haziran 2016 Ramazanın onbeşinci günü
20:38 Zonguldak'ta İftar Saati
***
21 Haziran 2016 Ramazanın onaltıncı günü
20:38 Zonguldak'ta İftar Saati
***
22 Haziran 2016 Ramazanın onyedinci günü
20:38 Zonguldak'ta İftar Saati23 Haziran 2016 Ramazanın onsekizinci günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
24 Haziran 2016 Ramazanın ondokuzuncu günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
25 Haziran 2016 Ramazanın yirminci günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
26 Haziran 2016 Ramazanın yirmibirinci günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
27 Haziran 2016 Ramazanın yirmiikinci günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
28 Haziran 2016 Ramazanın yirmiüçüncü günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
29 Haziran 2016 Ramazanın yirmidördüncü günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
30 Haziran 2016 Ramazanın yirmibeşinci günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
1 Temmuz 2016 Ramazanın yirmialtıncı günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
2 Temmuz 2016 Ramazanın yirmiyedinci günü
20:39 Zonguldak'ta İftar Saati
***
3 Temmuz 2016 Ramazanın yirmisekizinci günü
20:38 Zonguldak'ta İftar Saati
***
4 Temmuz 2016 Ramazanın yirmidokuzuncu günü
20:38 Zonguldak'ta İftar Saati

4 Temmuz 2016 Pazartesi Günü Ramazan'ın son günü olup aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder