4/26/2016

Adapazarı 2016 İftar Ezan Saati

  Hiç yorum yok
Adapazarı 2016 İftar Ezan Saati
Adapazarı 2016 Ramazan İftar Zamanı Saatleri

Adapazarı'nda 2016 yılı Ramazan ayında iftar saatleri; merkezler, ilçeler ve köyler arası saat farkından dolayı semtinizdeki ezanı veya mahallenizdeki ezanı esas alınız.
Adapazarı Ramazanda iftar zamanları saatleri gün gün aşağıdaki tabloda verilmiştir.

6 Haziran 2016 Ramazanın birinci günü
20:35 Adapazarı'nda İftar Saati

***

7 Haziran 2016 Ramazanın ikinci günü
20:35 Adapazarı'nda İftar Saati

***

8 Haziran 2016 Ramazanın üçüncü günü
20:36 Adapazarı'nda İftar Saati

***

9 Haziran 2016 Ramazanın dördüncü günü
20:37 Adapazarı'nda İftar Saati

***

10 Haziran 2016 Ramazanın beşinci günü
20:37 Adapazarı'nda İftar Saati

***

11 Haziran 2016 Ramazanın altıncı günü
20:38 Adapazarı'nda İftar Saati

***

12 Haziran 2016 Ramazanın yedinci günü
20:38 Adapazarı'nda İftar Saati

***

13 Haziran 2016 Ramazanın sekizinci günü
20:39 Adapazarı'nda İftar Saati

***

14 Haziran 2016 Ramazanın dokuzuncu günü
20:39 Adapazarı'nda İftar Saati

***

15 Haziran 2016 Ramazanın onuncu günü
20:40 Adapazarı'nda İftar Saati

***

16 Haziran 2016 Ramazanın onbirinci günü
20:40 Adapazarı'nda İftar Saati

***

17 Haziran 2016 Ramazanın onikinci günü
20:40 Adapazarı'nda İftar Saati

***

18 Haziran 2016 Ramazanın onüçüncü günü
20:41 Adapazarı'nda İftar Saati

***

19 Haziran 2016 Ramazanın ondördüncü günü
20:41 Adapazarı'nda İftar Saati

***

20 Haziran 2016 Ramazanın onbeşinci günü
20:41 Adapazarı'nda İftar Saati

***

21 Haziran 2016 Ramazanın onaltıncı günü
20:41 Adapazarı'nda İftar Saati

***

22 Haziran 2016 Ramazanın onyedinci günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati23 Haziran 2016 Ramazanın onsekizinci günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

24 Haziran 2016 Ramazanın ondokuzuncu günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

25 Haziran 2016 Ramazanın yirminci günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

26 Haziran 2016 Ramazanın yirmibirinci günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

27 Haziran 2016 Ramazanın yirmiikinci günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

28 Haziran 2016 Ramazanın yirmiüçüncü günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

29 Haziran 2016 Ramazanın yirmidördüncü günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

30 Haziran 2016 Ramazanın yirmibeşinci günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

1 Temmuz 2016 Ramazanın yirmialtıncı günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

2 Temmuz 2016 Ramazanın yirmiyedinci günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

3 Temmuz 2016 Ramazanın yirmisekizinci günü
20:42 Adapazarı'nda İftar Saati

***

4 Temmuz 2016 Ramazanın yirmidokuzuncu günü
20:41 Adapazarı'nda İftar Saati

4 Temmuz 2016 Pazartesi Günü Ramazan'ın son günü olup aynı zamanda Ramazan Bayramı Arefesidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder