12/24/2015

Arapça Anlamı Güzel R Harfiyle Başlayan Yeni Doğan Kız İsimleri

  Hiç yorum yok
Arapça Anlamı Güzel R Harfiyle Başlayan Yeni Doğan Kız İsimleri
En Güzel Manalı R Harfiyle Başlayan Yeni Doğmuş Kız Bebeklere İsim

Kız Bebekler İçin R Harfiyle Başlayan Arapça Hangi İsimler Var Manası Nedir?
RABITA: İki şeyi birbirine bağlayan şey, bağ, Münasebet, ilgi, Bağlılık, mensub olma, Sıra, tertip, usul, düzen.
RABİA: Dördüncü. Saatteki salisenin, Tanzimattan sonra memurlukta kolağası derecesinde bir rütbe, Ünlü kadın mutasavvuf.
RACİFE: Surun kıyamette bütün canlıları öldürecek olan ilk üflenişi.
RÂCİ: Rica eden, yalvaran, dileyen, Dönen, geri gelen, Nisbet ve ilgisi bulunan, dokunan.
RACİYE: Rica eden, yalvaran, Umutlu.
RADİFE: Kıyamette üfürülecek surun ikincisi
RADİYE: Rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen.
RAFİA: Her çeşit ayaklık ve destek.
RAĞİBE: Arzulu, isteyen, rağbet eden.
RAĞBET: İstek, arzu. İstekle karşılama.
RAHE: Avuç içi, el ayası.
RAHİLE: Rahat, sakin.
RAHİYE: Bal arısı.
RAHMİYE: Acımayla ilgili.
RAİDE: Gürleyen bulut.
RAİFE: Acıması olan, merhametli.
RAİKA: Sade, saf, katışıksız.
RAKİDE: Durgun, sessiz, hareketsiz.
RAKİKA: İnce. Yufka yürekli, Köle veya cariye.
RAMİYE: Atan, atıcı.
RAMİZE: Akıllı, zeki, İşaretlerle simgelerle gösteren.
RÂNÂ: Güzel, hoş latif, parlak. Çok iyi, çok ala, Arapçada eran kelimesinin mücnnesi olup ahmak, sünepe kadın demektir. Erkek adı olarak da kullanılır.
RASÂFET: Sağlamlık, dayanıklılık.
RASÂNET: Sağlamlık, dayanıklılık, melanet.
RASİA: Kabara. Kabara gibi yer yer konulan süs.
RASİFE: Rıhtım, su içine yapılan set.
RASİHA: Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı, Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Kuranda Rasihûn olarak geçer.
RÂSİME: Âdet, töre. Merasim, tören, Formalite.
RASİYE: Büyük dağ.
RAŞAN: Titreme, titreyiş.
RAŞİDE: Olgun, ergin, akıllı, Doğru yolda olan, Hak din olan İslamı kabul eden. Kuranda Hucurat suresi ayet 7de geçmektedir. Ayrıca 4 halife için Raşid halifeler denmiştir.
RATİBE: Sıralayan, düzenleyen (kimse), Sabit, sağlam, yerleşmiş.
RAVZA: Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe. Ravza-i Mutahhara; Rasulullahın medfun olduğu mekan.
RAYET: bAYRAK, sANCAK.
RAYİHA: Güzel koku.
RAZİYE: Kabul eden, rıza gösteren, boyun eğen.
REBİA: Bahar, ilkyaz.
REBİYE: Kış sonlarında yapılan ekim, Eskiden ozanların bahara girerken büyüklere sundukları kaside.
REFAH: Bolluk, rahatlık, sıkıntı içinde olmamak.
REFAHET: Bolluk, gürlük.
REFAKAT: Refildik arkadaşlık, yoldaşlık.
REFHAN: Varlık içinde yaşayan.
REFİA: Yüksek, yüce, saygın.
REFİHA: Varlık içinde yaşayan.
REGAİP: Çok istek gören, beğenilen, Armağanlar.
REFİKA: Eş, kan, zevce.
REFREF: İnce, yumuşak kumaş, Kenar saçağı, Döşek, döşeme, minder, yastık, Kuşu çok olan çimenlik, Dallan salkım salkım olan ağaç.
REHAMET: Sesin ince, yavaş ve tatlı olması.
REHASET: Tazelik, yumuşaklık, Ucuzluk.
REKÂNET: Ağırbaşlılık, gururluluk.


REKİNE: Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek.
REMZİYE: Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel.
RESANET: Sağlamlık, metanet.
REVAHA: Bir şeyi elde etmeden doğan neşe, Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman. Ünlü sahabi Abdullah b, Revahanın babası.
REYAN: Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı.
REVNAK: Parlaklık, güzellik, tazelik, süs.
REYHAN: Fesleğen, güzel kokulu bir süs bitkisi, Rızık, geçimlik, rahmet anlamına da gelir.
REYYA: Güzel koku, reyhan.
REYYAN: Suya kanmış, suya doymuş.
REZZAN: Ağırbaşlı, ağır, onurlu.
RIFKIYE: Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık.
RİAYET: Gütme, gözetme, Sayma, saygı, itibar, Ağırlama.
RİKKAT: İncelik, naziklik. Sevecenlik, acıma duygusu.
RİMAYET: Atıcılık, ok, kurşun, gülle gibi şeyleri almada usta.
RİSALE: Mektup, Kısa yazılmış, küçük kitap, Dergi, mecmua.
RİVA: Suya kanmışlar.
RİYASET: Reislik, başlık, baş olma, başkanlık.
RİYAZET: Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama.
RUHSAT: İzin, müsaade.
RUHİYE: Ruhsal, ruhla ilgili.
RUHUGÜL: Güzel, temiz, latif kimse, gül ruhlu.
RUKİYE: Büyüleyici, sihirleyici, efsun. Peygamberimizin kızlarından birinin adıdır.
RÜKUNET: Ağırbaşlılık, gururluluk.
RÜVEYDA: Hoş, ince, nazik, Rüveyde.
RÜVEYDE: Hoş, ince, nazik, Rüveyde.
RÜVEYHA: Zariflik, incelik.
RÜVİDE: Hoş, ince, nazik,
RÜYA: Uyku sırasında görülen şey, düş, Hayal, umut.
RÜYET: Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder