12/24/2015

R Harfiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler

  Hiç yorum yok
R Harfiyle Başlayan Anlamı Güzel Yeni Doğmuş Erkek Bebeğe Arapça İsimler
Yeni Doğan Erkek Bebeğe R Hafiyle Başlayan Arapça İsimler ve Anlamı

R Harfiyle Başlayan Erkek Bebekler İçin Arapça Hangi İsimler Var Manası Nedir?
RABBANİ: Allahla ilgili, Kendini bütün varlığıyla Allaha teslim eden. Putçu inanıştan uzak, şalin amel işleyen, Allahtan geleni kabul edip, Onun dinine muhalif olana karşı çıkan.
RABIT: Rabteden, bağlayan, birleştiren. Nefsini dünyadan menedip ahirete bağlamış olan.
RACİH: Değerli, üstün. Fıkıhta: Delil ve Burhanların tercihinde delili öncelik kazanan taraf.
RABİH: Yararlı, kazançlı, karlı.
RABİ: Dördüncü.
RÂCİ: Rica eden, yalvaran, dileyen, Dönen, geri gelen, Nisbet ve ilgisi bulunan, dokunan.
RADİ: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.
RAFET: Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamında. Kuran-ı Kerimde Nur suresi, ayet. Hadid suresinde geçmekledir.
RAFEDDİN: İslam dininin vermiş olduğu acıma, esirgeme duygusu.
RAFIZ: Bırakan, salıveren.
RAFİH: Rahat ve huzurlu yaşayan.
RAĞIB: Arzulu, isteyen, rağbet eden.
RAHMANİ: Allahtan gelen, kutsal, Allaha özgü.
RAHİ: Rahat, huzurlu, dingin.
RAKİ: Namazda eğilen, rüku eden. Kuran-ı Kerimde geçen kelimedir.
RAİK: Sade, saf, halis.
RAİF: Acıması olan, merhametli.
RAİD: Gürleyen, gürüldeyen.
RAHMETULLAH: Allahın esirgemesi, koruması.
RAHMİ: Acımayla ilgili.
RAKÎB: Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışan taraflardan herbiri. Koruyucu. Görüp gözeten Allahın isimlerinden.
RAKİD: Hareketsiz, durgun, yavaş.
RAMAZAN: Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı. Kuranda Bakara suresinde ismi geçen ay ismi.
RAMİ: Atan, atıcı.
RAMİZ: Akıllı, zeki, İşaretlerle simgelerle gösteren.
REBİ: Bahar, ilkyaz.
RÂZÎ: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. İslam dünyasında meşhur bir isimdir.
RAYET: Bayrak. Sancak.
RATİB: Sıralayan, düzenleyen (kimse), Sabit, sağlam, yerleşmiş.
RAŞİD: Olgun, ergin, akıllı, Doğru yolda olan, Hak din olan İslamı kabul eden. Kuranda Hucurat suresinde geçmektedir.
RASİN: Sağlam, dayanıklı, güçlü.
RÂSİM: Resim yapan.
RASİH: Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı, Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan, Kuranda Rasihûn olarak geçer.
RASİF: Sağlam dayanıklı, Denizin yüzüne çıkmış kayalar, Taş, temel, rıhtım.
RASİ: Kımıldamayan, oynamayan, sabit. Lenger atmış olan, demir üzerinde bulunan gemi.
REFİG: Bolluk ve rahat içinde geçinen.
REFİ: Yüksek, yüce, saygın.
REFET: Acıma, merhamet etme, esirgeme. Kuran-ı Kerimde geçmektedir.
RECA: Umut, umma. İstek, dilek.
RECAİ: İsteyen, rica eden, yalvaran. Allaha yalvaran. As-habın kullandığı isimlerdendir.
RECEP: Hicri kameri ayların yedincisi, üç ayların ilki, Gösterişli, haybetli.
REFİH: Varlık içinde yaşayan.
REGAİP: Çok istek gören, beğenilen, Armağanlar.
REFİK: Arkadaş, yol arkadaşı, yoldaş. Muavin, yardımcı, Koca, Ortak, Mesleğe yeni giren kimsenin rehber olarak tanıdığı kişi. Kuranda geçen bir isimdir.
REFREF: İnce, yumuşak kumaş, Kenar saçağı, Döşek, döşeme, minder, yastık, Kuşu çok olan çimenlik, Dallan salkım salkım olan ağaç.
RESUL: Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi. Elçi, Allah elçisi peygambYeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber.
RENÂN: İnleyen, çınlayan.
REKİZ: Gizli, gömülü define, Sağlam, adamakıllı.
REKİN: Gururlu, ağırbaşlı. Yüce, yüksek.
REİS: Başkan, baş.
REMİZ: İşaret, meramını isteğini işaretle ifade etme, Alamet, amblem.
REMZİ: Remizle ilgili, remze ait, sembolik, simgesel.
RESAİ: Süsler, süs.


REŞİDUDDİN: Dinin akıllı kişisi, dini olgunluğa ulaşmış kişi.
REŞİK: Uzun boylu, yakışıklı.
REVAH: Bir şeyi elde etmeden doğan neşe, Güneş battıktan sonra gece oluncaya kadar geçen zaman.
REVAİD: Gürleyen bulutlar.
REVAHİ: Bal arıları.
REVHA: Rahatlık. Gönül rahatlığı.
REYAN: Herşeyin evveli, ilk zamanı, tazelik zamanı.
REYYAN: Suya kanmış, suya doymuş.
RIZA: Razılık, razı olma, hoşnutluk, memnuniyet, muvafakat, kabul. Bir şeyin olmasına muvafakat etme. Kadere mukadderata boyun eğme.
RIDVAN: Rıza, razılık, razı olma, Cennet kapısında bekleyen melek. Kuranda bazı yerde geçmektedir.
REZAN: Ağırbaşlı, gururlu.
RIFAT: Yükseklik, yücelik, itibar, yüksek mertebe.
RIFKI: Yumuşaklık, mülayimlik, yumuşak başlılık, naziklik, tatlılık.
RIZKULLAH: Allahın verdiği nimet. Nimetler veren Allahın kulu.
RÜCUM:  Akan yıldız.
RUHŞAN: Yüce, üstün, şanlı, ruh.
RİYAZ: Bahçeler, ağaçlık çimenlik yerler, ravza.
RİYAZET: Nefis kırma, dünya lezzetlerinden ve rahatından sakınma, perhizle, kanaatle yaşama.
RUHİ: Ruhsal, ruhla ilgili.
RUHİDDİN: Dinin ruhu, özü.
RUHSAT: İzin, müsaade.
RÜÇHAN: Üstünlük, üstün olma.
RÜKNEDDİN: Dinin temel direği.
RÜKNİ: Bir şeyin en sağlam yanı, Saygın, güçlü, önemli kimse
RÜSUHİ: Sağlam, güçlü, Becerikli, yetenekli.
RÜŞTÜ: Doğru yolda olan. Akıllı, ergin.
RÜYET: Görme, seyretme, bakma, görüş. Basiret, isabetli düşünme hassası. Kalp gözüyle manevi alemi görme, müşahade.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder