3/15/2014
0

Kadınların adet görmesi
Kadınların Adet Görmesi Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

BAKARA SURESİ: 222.Ayet: Sana hayızdan da soruyorlar. De ki: ''o bir ezâdır!'' Bu sebeple, hayızlı iken kadınlardan uzak durun ve temizleninceye kadar yaklaşmayın! Temizlendikleri zaman ise, artık Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın! Şübhesiz ki Allah, çok tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever.

BAKARA SURESİ: 228.Ayet: Boşanmış kadınlar ise kendi kendilerine üç hayız müddeti beklerler. Artık (o kadınlar) Allah'a ve âhiret gününe îmân ediyorlarsa,(bir başkasıyla evlenmek için) rahimlerinde Allah'ın yarattığını (çocuk veya hayzı) gizlemeleri kendilerine helâl olmaz. Eğer kocaları (bu durumu) düzeltmek isterlerse, bu (bekleme süresi)nin
içinde onları geri almaya daha çok hak sâhibidirler. (Kocalarının) onlar üzerinde örfe uygun olan (haklar)ı gibi, onların da (kocaları üzerinde hakları) vardır. Fakat erkekler için onların üzerine bir derece (bir üstünlük) vardır. Allah ise, Azîz (dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

TALÂK SURESİ: 4.Ayet: Kadınlarınızdan hayızdan kesilmiş olanlar ile (henüz) hayız görmemiş olanlar(ın bekleme müddetleri) husûsunda şübheye düşerseniz, o takdirde (bilin ki) onların bekleme müddetleri üç aydır. Hâmile olanların bekleme müddeti ise, yüklerini bırakmalarına (çocuklarını doğurana) kadardır. Artık kim Allah'dan sakınırsa,
(Allah) ona kendi işinden bir kolaylık kılar.
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.

0 yorum:

Yorum Gönder