Hz. Ademin Yaratılışı Kuranda Nasıl Geçer? Kuranı Kerimde Adem A.S Yaratılışı Nasıl Geçiyor?


Hazreti Ademin Yaratılışı Kuranı Kerimde Hangi Surede Hangi Ayette Nasıl Geçiyor?

BAKARA SURESİ: 30.Ayet: (Ey Habîbim!) Bir zaman Rabbin, meleklere: ''Şübhesizki ben, yeryüzünde (insanı) bir halîfe kılacak olanım'' Buyurmuştu; (melekler:) ''Orada fesad çıkaracak ve orada kanlar dökecek bir kimse mi kılacaksın? Hâlbuki biz, hamdin ile (seni) tesbîh ediyoruz ve seni takdîs ediyoruz'' dediler. (Rabbin de onlara:) Sizin bilemeyeceğiniz
şeyleri, şübhesiz ki ben bilirim'' buyurdu.

BAKARA SURESİ: 34.Ayet: O vakit meleklere: ''Âdem'e secde edin!'' demiştik; (cinlerden olan) İblis hâriç, hemen secde ettiler. (O) dayattı ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.

ÂL-İ İMRÂN SURESİ: 59.Ayet: Şübhesiz ki Allah katında Îsâ'nın (babasız yaratılışının) misâli, Âdem'in misâli gibidir. (Allah) onu (da babası olmadan) bir topraktan yarattı, sonra ona ''Ol''dedi, (o da) hemen oluverdi.

NİSÂ SURESİ: 1.Ayet: Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten (Âdem'den) yaratan, ondan da eşini (Havvâ'yı) yaratarak (yeryüzüne) ikisinden bir çok ricâl (erkekler) ve niSâ (kadınlar) yayan Rabbinizden sakının! O'nun hakkına birbirinizden isteklerde bulunuyor olduğunuz Allah'dan ve akrabâlık bağların(ı koparmak)tan sakının! Şübhesiz ki Allah,
sizin üzerinizde tam bir gözeticidir.

HİCR SURESİ: 26.Ayet: Şübhesiz insanı, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

HİCR SURESİ: 28.Ayet: Hani Rabbin meleklere buyurmuştu ki: ''Şübhesiz ben, kuru bir çamurdan, sûretlenmiş bir balçıktan bir
insan yaratıcı olan (Rabbiniz)im.''

SÂD SURESİ: 71.Ayet: Bir zaman Rabbin meleklere buyurdu ki: ''Şübhesiz ben, çamurdan bir insan yaratıcıyım.''

SÂD SURESİ: 74.Ayet: Ancak (cinlerden olan) İblis hâriç. (O,) büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu.

NECM SURESİ: 32.Ayet: Onlar ki, (bazen hatâ ederek işledikleri) küçük günahlar hâriç, büyük günahlardan ve fuhşiyâttan (mutlaka) kaçınırlar. Şübhesiz ki Rabbin, mağfireti pek geniş olandır. O sizi, gerek yerden (topraktan) yarattığı zaman, gerekse siz analarınızın karnında bir cenin iken en iyi bilendir. O hâlde nefislerinizi temize çıkarmayın! O, takvâ sâhibi olanı en iyi bilendir.

NÛH A.S SURESİ: 17.Ayet: ''Ve Allah, sizi yerden (sanki) bir bitki olarak bitirdi (sizi topraktan yarattı).''
kaynağımız Kur'an'ı Kerim'dir.Google+ Sayfamız

Yorum Yazın..!

Disqus Yorumları