7/03/2017

Surelerin 97. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 97. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Söyle: "Her kim Cebrail'e düşman ise kendisinden öncekileri doğrulayan ve müminlere bir hidayet ve müjde olan Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle o indirdi.

Âl-i İmrân Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onda açık alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güvenlik içinde olur. Oraya gitmeye gücü yeten herkesin o İbadet Evi'ni ziyaret etmesi de Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim bu hakkı tanımazsa, Allah'ın kesinlikle ihtiyacı yoktur. O, bütün alemlerden müstağnidir.

Nisâ Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Melekler, kendilerine zulmettikleri bir durumda bulunurken canlarını aldıkları kimselere: "Siz ne iş yapmaktaydınız?" diyecekler. Onlar: "Biz yer yüzünde zayıf ve güçsüzdük" diye cevap verecekler. Melekler: "Allah'ın arzı geniş değil miydi, oraya hicret etseydiniz ya!" diyecekler. İşte bunların barınakları cehennemdir. Ona gidiş de ne kötü şeydir!

Mâide Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah Ka'be'yi, o Beyt-i Haram'ı insanlar için hayat kaynağı yaptı, o haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları da. Bütün bunlar, Allah'ın göklerde ve yerde olanları bildiğini, sizin de bilmeniz içindir. Gerçekten Allah herşeyi bilendir.

En’âm Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu doğrultmanız için size yıldızları sebep kılan O'dur. Gerçekten Biz ayetlerimizi, anlayan bir topluluk için açıkladık.

A’râf Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi şu köy, kasaba halkı geceleyi uyurlarken, kendilerine azabımızın baskın halinde gelmeyeceğinden emin miydiler?

Tevbe Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bedeviler küfür ve nifak bakımından daha beterdirler; bununla beraber Allah'ın Resulüne indirdiği hükümlerin sınırlarını bilmemeye daha layıktırlar; Allah, bilendir, hikmet sahibidir.

Yûnus Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(evet imana gelmezler) -kendilerine her türlü mucize gelse bile- o acı azabı görecekleri ana kadar.Hûd Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun'a ve onun ileri gelenlerine; onlar, Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri akıllıca değildir.

Yûsuf Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Ey bizim şefkatli babamız, bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile, bizler gerçekten büyük günah işlemiştik!"

Hicr Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, onların sözlerine gerçekten içinin sıkıldığını biliyoruz.

Nahl Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Erkekten, dişiden her kim mümin olarak iyi bir iş yaparsa, muhakkak ona hoş bir hayat yaşatacağız ve yapmakta oldukları işlerin daha güzeli ile mükafatlarını mutlaka vereceğiz.

İsrâ Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve Allah her kime hidayet ederse, o doğru yolu tutar; her kimi de sapıklık içinde bırakırsa, artık onlar için Allah'tan başka yardımcılar bulamazsın. Ve Biz onları kıyamet günü, kör, dilsiz, sağır oldukları halde yüzükoyun haşrederiz; varacakları yer cehennemdir; alevi dindikçe onlara ateşi artırırız.

Kehf Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık ne onu aşabildiler, ne de delebildiler.

Meryem Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz, o Kur'an'ı sadece onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inat edenleri de korkutman için senin dilinle kolaylaştırdık.

Tâ-Hâ Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Haydi, defol! Çünkü senin cezan, hayat boyunca "Bana dokunmayın!" demendir; ayrıca senin asla kurtulamayacağın bir ceza daha var. O başını bekleyip durduğun tanrına da bak! Onu mutlaka yakacağız da yakacağız. Sonra da onu kül edip muhakkak denize dökeceğiz!

Enbiyâ Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ve gerçek va'd yaklaştığı vakit, işte o zaman o küfredenlerin gözleri belerecek (bir noktaya dikilip kalacak): "Eyvah bizlere, biz bundan gaflet ettik! Hayır, kendimize zulmetmiş olduk!" diyecekler.

Mü’minûn Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve de ki: "Ey Rabbim, şeytanların dürtüştürmelerinden (kışkırtmalarından) sana sığınırım!

Şu’arâ Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Vallahi biz, doğrusu açık bir sapıklık içindeymişiz.

Sâffât Suresi 97. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydi, bunun için bir bina yapın ve bunu ateşe atın! dediler.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder