7/03/2017

Surelerin 96. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 96. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onları, insanların hayata en düşkünü hatta müşriklerden bile daha düşkünü bulacaksınız. Onlardan her biri, bin sene yaşamayı arzu eder. Halbuki, ömürlü olmak kendisini azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah, onların neler yaptıklarını görüyor.

Âl-i İmrân Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu insanlar için kurulan ilk ma'bet, kesinlikle Mekke'deki o çok kutsal ve bütün alemlere hidayet olan İbadet Evi'dir.

Nisâ Suresi 95. ve 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(95-96) Mü'minlerden özürleri olmaksızın oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar eşit olamazlar. Allah mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, oturanlardan mertebece üstün kılmıştır. Gerçi Allah her ikisine de cenneti va'd etmiştir. Bununla beraber Allah savaşanları, oturanlardan büyük bir mükafat, kendi tarafından derece derece verdiği rütbeler, mağfiret ve rahmetle üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Mâide Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Deniz avı ve onu yemek, size ve yolculukta olanlarınıza yiyecek olmak üzere helal kılındı. Kara avı ise, ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan korkun!

En’âm Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tan attırıp sabahı çıkaran O'dur. Geceyi dinlenme zamanı, güneş ile ayı da vakit ölçüsü yapmıştır. İşte bu, o güçlü ve herşeyi bilenin takdiridir.

A’râf Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oysa o ülkelerin halkı iman edip Allah'tan korksaydılar, elbette üzerlerine yerden ve gökten bereketler açardık. Fakat yalanladılar, biz de kendilerini kazandıklarıyla yakalayıverdik.

Tevbe Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerinden razı olasınız diye size yemin ederler; ama siz onlardan razı olsanız bile, muhakkak Allah, fasıklar topluluğundan razı olmaz.Yûnus Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler,

Hûd Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ululuğuma andolsun ki, Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

Yûsuf Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat ne zaman ki gerçekten müjdeci geldi, gömleği yüzüne bıraktı, gözü açılıverdi. "Ben size demedim mi, ben Allah tarafından sizin bilmeyeceklerinizi bilirim ?" dedi.

Hicr Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah ile birlikte başka bir ilah edinen o herifler bilirler geleceği.

Nahl Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizin yanınızdaki tükenir. Allah'ın katındaki ise kalıcıdır. Biz, mutlaka o sabredenlere, yaptıkları işin daha güzeli ile mükafatlarını vereceğiz.

İsrâ Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah, sizinle benim aramda şahit olarak yeter. Gerçekten O, kullarından haberdardır, çok iyi görendir."

Kehf Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bana demir kütleleri getirin. İki ucu denkleştirdiği vakit: "Körükleyin!" dedi. Demiri bir ateş haline getirince: "Getirin bana üzerine erimiş bakır dökeyim!" dedi.

Meryem Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip yararlı işler yapanlar ise, muhakkak Rahman, onlar için bir sevgi verecek, gönüllere sevdirecektir.

Tâ-Hâ Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Samiri: "Ben onların görmediklerini gördüm de Resülün izinden bir avuç toprak avuçlayıp attım, nefsim bana böyle hoş gösterdi." dedi.

Enbiyâ Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet Ye'cuc ve Me'cuc(un seddi) açılıp da her tepeden saldırdıkları;

Mü’minûn Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen o kötülüğü en güzel bir davranışla defet; Biz onların ne halt edeceklerini daha iyi biliriz.

Şu’arâ Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
onun içinde birbirleriyle çekişirlerken şöyle demektedirler:

Sâffât Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.

Vâkı’a Suresi 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haydi Rabbini büyük ismiyle tesbih et!

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder