7/02/2017

Surelerin 95. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 95. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat ellerinden çıkan işleri yüzünden onu hiç bir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri bilir.

Âl-i İmrân Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Allah doğru söylemiştir. O halde Hakka tapan bir hanif olarak İbrahim'in dinine uyun; o hiçbir zaman Allah'a ortak koşanlardan olmadı.

Nisâ Suresi 95. ve 96. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(95-96) Mü'minlerden özürleri olmaksızın oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşanlar eşit olamazlar. Allah mallarıyla ve canlarıyla savaşanları, oturanlardan mertebece üstün kılmıştır. Gerçi Allah her ikisine de cenneti va'd etmiştir. Bununla beraber Allah savaşanları, oturanlardan büyük bir mükafat, kendi tarafından derece derece verdiği rütbeler, mağfiret ve rahmetle üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

Mâide Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, sizler ihramda iken av hayvanını öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse Kabe'ye varacak bir kurbanlık olmak üzere öldürdüğü hayvanın dengi bir ceza vardır ki, buna aranızdan adalet sahibi iki kişi hükmeder. Veya bir keffaret vardır ki, ya o nisbette fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki bu şekilde yaptığının vebalini tatsın. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bir daha yaparsa Allah onun intikamını alacak. Allah, azizdir, intikamı vardır.

En’âm Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tane ve çekirdekleri Allah pörtletir. Ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte size söylüyorum Allah O'dur. Şimdi söyleyin nereden çevriliyorsunuz?

A’râf Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da kötülük yerine güzellik getirmişizdir. Nihayet çoğalmışlar ve: "Doğrusu atalarımızın sıkıntılı halleri de neşeli zamanları da olmuştu." demişlerdi. O zaman Biz de kendilerini -hatırlarından geçmezken- ansızın tutmuş bastırıvermiştik.

Tevbe Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yanlarına döndüğünüz zaman, kendilerinden yüz çeviresiniz diye, Allah'a yemin edecekler. Siz de onlardan yüz çeviriniz; çünkü onlar murdar kimselerdir, kazandıklarının cezası olarak varacakları yer de cehennemdir.Yûnus Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve sakın Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden olma ki, hüsrana düşenlerden olmayasın!

Hûd Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sanki orada şenlik kurmamışlardı. Bak işte Semud defolup gittiği gibi Medyen de defolup gitti.

Yûsuf Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Vallahi sen gerçekten eski şaşkınlığında devam ediyorsun!"

Hicr Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Herhalde Biz, o alay edenlerin hakkından gelmek için sana yeteriz.

Nahl Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın ahdini küçücük bir bedele değişmeyin! Herhalde Allah katındaki sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz.

İsrâ Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Söyle onlara: "Eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, elbette onlara gökten melek olan bir peygamber gönderirdik!"

Kehf Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Rabbimin beni içinde bulundurduğu iktidar daha hayırlıdır; haydi siz bana bedenen yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım.

Meryem Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hepsi kıyamet günü O'na tek olarak gelecektir.

Tâ-Hâ Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Ya senin derdin ne ey Samiri?" dedi.

Enbiyâ Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Helak ettiğimiz bir belde (halkı) nın Bize dönmemesi imkansızdır.

Mü’minûn Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz ki Biz, onlara yaptığımız tehdidi sana gösterme gücüne sahibiz elbette.

Şu’arâ Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bütün o iblis orduları.

Sâffât Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
A, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? dedi.

Vâkı’a Suresi 95. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kesin gerçek budur işte!

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder