7/01/2017

Surelerin 90. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 90. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne kadar çirkindir o (karşılığında) kendilerini sattıkları şey ki; Allah'ın kullarından dilediğine kendi lütfundan vahiy indirmesini çekemeyerek, Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler. Bu yüzden de gazap üstüne gazaba uğradılar. Ve o kafirler için aşağılayan bir azap vardır.

Âl-i İmrân Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kesinlikle inanmalarının arkasından inkara sapmış, sonra da inkarcılıkta ileri gitmiş olanların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Onlar, hep sapıklık içinde kalmış kişilerdir.

Nisâ Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak aranızda antlaşma bulunan bir kavme varıp sığınmış bulunanlara veya ne sizinle savaşmayı, ne de kendi kavimleriyle savaşmayı havsalalarına sığdıramayarak size gelmiş olanlara dokunmayın! Allah dileseydi onları size musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizi bırakıp bir tarafa çekildikleri ve sizinle savaşmayıp barışa yanaştıkları takdirde de Allah onlara dokunmanıza izin vermemiştir.

Mâide Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve kısmet çekilen zarlar, hep şeytan işi, murdar bir şeydir. Onun için siz ondan kaçın ki yakayı kurtarasınız.

En’âm Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte o peygamberler, Allah'ın kendilerini doğrudan yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü! De ki: "Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an sadece alemleri irşad için ilahi bir hatıradır."

A’râf Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavminden ileri gelen kafirler dediler ki: "Eğer Şuayb'a uyarsanız andolsun ki, o takdirde mutlaka zarara düşersiniz."

Tevbe Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bedevilerden özür bahane edenler, kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne yalan söyleyenler de oturup kaldılar. Muhakkak onların kafir olanlarına acı bir azap değecek.

Yûnus Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun askerleriyle takip ve taarruz etmek için derhal arkalarına düştü. Sonunda boğulma kendini sıkboğaz edince: "İnandım, gerçekten de İsrail oğullarının iman ettiği Allah'tan başka tanrı yok, ben de O'na teslimiyet gösterenlerdenim!" dedi.Hûd Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra pişmanlık duyup O'na yönelin. Şüphe yok ki, Rabbim çok esirgeyici ve sevgi doludur." dedi.

Yûsuf Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"A a.! Sen Yusuf musun?" dediler. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim! Allah bize lütfuyla iyilikte bulundu; bir gerçektir ki, kim Allah'tan korkar ve sabrederse, muhakkak Allah iyilerin mükafatını zayi etmez." dedi.

Hicr Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.

Nahl Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki Allah, size adaleti, iyi davranmayı ve yakınlara yardımda bulunmayı emrediyor; hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklıyor; dinleyip anlayıp tutasınız diye size öğüt veriyor.

İsrâ Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve dediler: Biz sana asla inanmayız, ta ki bizim için şu yerden bir pınar akıtasın,

Kehf Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet güneşin doğduğu yere vardığında, güneşin kendilerini ondan koruyacak bir siper yapmadığımız bir kavim üzerine doğmakta olduğunu gördü.

Meryem Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Az daha o yüzden gökler çatlayacak ve dağlar yıkılıp yerlere geçecek.

Tâ-Hâ Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, önceden Harun onlara: "Ey kavmim, siz bununla yalnızca bir fitneye tutuldunuz ve doğrusu sizin Rabbiniz esirgemesi çok Allah'tır; gelin bana uyun ve emrime itaat edin!" demişti.

Enbiyâ Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de duasını kabul ettik de kendisine Yahya'yı verdik ve onun için eşini çocuk doğurmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu bunlar hayırlı işlerde yarışır, Bize umut ve korkuyla dua ederlerdi. Bize karşı derin saygı duyuyorlardı.

Mü’minûn Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Biz onlara gerçeği getirdik; onlar ise şüphesiz yalancılar.

Şu’arâ Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Cennet takva sahiplerine yaklaştırılmıştır.

Neml Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim de kötülükle gelirse, artık yüzleri ateşte sürtülür. Başka değil, sırf yaptığınız amellerin karşılığı ile karşılanacaksınız.

Sâffât Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zaman arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler.

Vâkı’a Suresi 90. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer sağın adamlarından ise,
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder