7/02/2017

Surelerin 91. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 91. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara: "Allah ne indirdiyse iman edin!" denildiği zaman: "Biz kendimize indirilene iman ederiz." derler de ötekini inkar ederler. Oysa yanlarındakini (Tevrat'ı) doğrulayacak odur. De ki: "Madem inanıyordunuz ne diye Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz?"

Âl-i İmrân Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnkar etmiş ve inkarcı olarak ölüp gitmiş kimselerin her biri kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek de olsa, bu onların hiçbirinden asla kabul edilmeyecektir. Onların hakkı elim bir azaptır ve kendilerini kurtaracak da yoktur.

Nisâ Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Diğer bir takımını da hem sizden emin kalmak hem de kendi milletinden güven içinde olmayı ister halde bulacaksın. Fitneye sürüklendikçe de döner döner içine atılırlar. Eğer bunlar sizden çekinmez ve barışa yanaşıp saldırıdan geri durmazlarsa, kendilerini bulduğunuz yerde yakalayıp öldürün. İşte bunların aleyhine size açık bir yetki verdik.

Mâide Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şeytan, içki ve kumarla sadece aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi?

En’âm Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah insana hiçbir şey indirmemiştir. demekle, Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. De ki: "Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olmak üzere getirdiği Kitab'ı kim indirdi? -Ki siz onu parça parça kağıtlar haline getiriyor ve bunları ortaya atıyorsunuz ama bir çoğunu gizliyorsunuz.- Bununla beraber şimdi size -ne sizin, ne atalarınızın- bilmediği hakikatler öğretilmekte. (Onlara cevaben): "Allah." de, sonra bırak onları daldıkları batakta oynayıp dursunlar.

A’râf Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken onları o dehşetli sarsıntı yakalayıverdi ve hemen yurtlarında çökekaldılar.

Tevbe Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah ve Resulü için öğüt verdikleri takdirde güçsüzlere, hastalara ve savaş uğrunda harcayacak birşey bulamayanlara bir günah yoktur. İyi davrananları sorumlu tutmanın bir yolu olmadığı gibi. Allah, bağışlayan, merhamet edendir.

Yûnus Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Ha! Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin ve fesatçılardan idin.

Hûd Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey Şu'ayb, biz senin söylediklerinin çoğunu iyi anlamıyoruz ve aramızda seni gerçekten güçsüz buluyoruz. Eğer senin yakınlarından beş on kişi olmasaydı, kesinlikle seni taşlayarak öldürürdük. Senin bizim için hiçbir önemin yok! dediler.



Yûsuf Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Vallahi, seni Allah bize üstün kıldı. biz doğrusu büyük suç işlemiştik!"

Hicr Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O Kur'an'ı kısım kısım ayıranlara.

Nahl Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de antlaşma yaptığınızda Allah'ın ahdini yerine getirin ve sağlam ettiğiniz yeminleri bozmayın. Nasıl olur ki, Allah'ı üzerinize kefil yapmıştınız! Şüphe yok ki Allah, yaptıklarınızı tamamen bilir.

İsrâ Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
veya hurmalıklardan ve üzümlüklerden bir bahçen olsun da aralarında şarıl şarıl çaylar akıtasın,

Kehf Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte böyle. Halbuki Biz, onun yanında nelerin bulunduğunu tamamen biliyorduk.

Meryem Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O Rahman'a çocuk iddiasında bulundular diye.

Tâ-Hâ Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Biz Musa bize dönünceye kadar onun başında durmaktan asla ayrılmayacağız!" dediler.

Enbiyâ Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o dişiyi (Meryem' i) de ki, o namusunu korudu da kendisine ruhumuzdan üfledik ve kendisiyle oğlunu alemlere bir mucize yaptık.

Mü’minûn Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah asla oğul edinmedi ve beraberinde bir tanrı da yoktur; Öyle olsaydı, her tanrı kendi yarattığını sürükleyip gider ve elbette birbirlerine üstünlük taslarlardı. Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

Şu’arâ Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Azgınlar için de cehennem hortlatılmıştır.

Neml Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben, yalnızca bu beldenin, onu saygın kılan ve herşey de kendilerinin olan Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Ve yine halis müslümanlardan olmamla emrolundum.

Sâffât Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken bir kurnazlıkta onların ilahlarına vardı da "Buyursanıza, yemez misiniz?" dedi.

Vâkı’a Suresi 91. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
artık selam sana, sağın adamlarından.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder