7/01/2017

Surelerin 89. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 89. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yanlarındakini (Tevrat'ı) tasdik etmek üzere onlara Allah tarafından bir kitap (Kur'an) gelince; önceden inkar edenlere karşı yardım isteyip dururlarken o tanıdıkları kendilerine gelince tuttular onu inkar ettiler. Artık Allah'ın laneti kafirlerin boynuna olsun!

Âl-i İmrân Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak onun arkasından tevbe edip gidişatlarını düzeltenler başka; çünkü Allah, bağışlayan ve çok esirgeyendir.

Nisâ Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendileri küfre saptıkları gibi, sizin de sapmanızı isterler ki eşit olasınız. O yüzden onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin; aldırmazlarsa bulunduğunuz yerde kendilerini yakalayıp öldürün ve onlardan ne bir dost, ne de bir yardımcı edinin!

Mâide Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, bilmeyerek yaptığınız boş yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz. Ancak bile bile kendinizi bağladığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bunun da keffareti çoluk-çocuğunuza yedirdiğinizin orta derecesinden on fakiri doyurmak yahut giydirmek veya bir köle azad etmektir. Bunlara gücü yetmeyen üç gün oruç tutar. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti bu! Bununlar beraber, yeminlerinizi gözetin. Allah size hükümlerini böylece açıklıyor ki, şükredesiniz.

En’âm Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bunlar, kendilerine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiğimiz kimseler! Şimdi şu karşıdakiler buna inanmıyorlarsa, yerlerine bunları inkar etmeyen bir milleti getirmişizdir!

A’râf Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Allah bizi ondan kurtarmış iken sizin dininize dönecek olursak bir yalan söyleyerek Allah'a iftira etmişiz demek olur. Ona tekrar dönmemiz bizim için olacak şey değildir, meğer ki, Rabbimiz olan Allah dilemiş olsun! Rabbimiz herşeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz Allah'a güvenmişiz. Ey, bizim Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hak ile hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın!"

Tevbe Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırladı, içlerinde sonsuza dek kalacaklar. İşte o büyük kurtuluş bu!

Yûnus Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah buyurdu ki: "Peki duanız kabul olundu, siz yine doğru ve dürüst olmaya devam edin ve kendini bilmeyenlerin yoluna uymayın!"Hûd Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kavmim , bana karşı çıkmanız, sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin ya da Salih kavminin başlarına gelenler gibi bir felakete sürüklemesin! Lut kavmi de sizden uzak değildir!

Yûsuf Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Cahilliğinizde siz Yusuf ile kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?"

Hicr Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve de ki: "Benim o apaçık uyarıcı ben!"

Nahl Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hele her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğimiz seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz gün!.. Bu Kitabı sana, herşeyi beliğ bir şekilde açıklamak; hem bir hidayet kanunu, hem bir rahmet, hem de müslümanlara müjde olmak üzere ceste ceste indirdik.

İsrâ Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki Biz bu Kur'an'da dillere destan olacak her manadan türlü türlü anlattık; ifadeler yaptık yine insanların çoğu gavurlukta ısrar ettiler;

Kehf Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra yine bir sebebi takip etti.

Meryem Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, pek ağır, pek çirkin bir iddiaya cüret ettiniz.

Tâ-Hâ Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu gerçeği görmüyorlar mıydı ki, o onlara bir sözle karşılık veremiyor ve kendilerine ne bir zarar ne de bir yarar sağlayabiliyordu.

Enbiyâ Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zekeriyya'yı da. Hani Rabbine: "Rabbim! Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın." diye yalvarmıştı.

Mü’minûn Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a ait diyecekler. De ki: "O halde nasıl büyüleniyorsunuz?"

Şu’arâ Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak Allah'a temiz bir kalp ile varan başka!"

Neml Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim iyilikle gelirse, o zaman kendisine ondan daha hayırlısı vardır ve onlar o günkü korkudan güven içinde kalırlar.

Sâffât Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ben hastayım dedi.

Zuhruf Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi sen onlardan vazgeç de "Selam!" de! Artık ilerde bileceklerdir.

Vâkı’a Suresi 89. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(ona) ravh (rahmet, ferahlık, daimi bir hayat), güzel bir rızık ve Naim cenneti vardır.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder