7/01/2017

Surelerin 88. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 88. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bizim kalplerimiz kılıflıdır dediler. Öyle değil! Allah onları kafirlikleri sebebiyle lanetledi; onun için çok az imana gelirler.

Âl-i İmrân Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonsuza kadar o lanetin içindedirler, azapları hafifletilmez ve kendilerine mühlet verilmez.

Nisâ Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde siz ne diye münafıklar hakkında iki fırkaya ayrılıyorsunuz? Allah onları kazandıkları vebal yüzünden terslerine döndürdüğü halde; Allah'ın saptırdığı yola getirmek mi istiyorsunuz, Allah her kimi saptırırsa artık sen onu yola getiremezsin.

Mâide Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem Allah'ın size rızık olarak verdiği nimetlerden helal ve temiz olarak yiyin hem de kendisine inanmış olduğunuz Allah'tan korkun!

En’âm Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu yol Allah yoludur. O, kullarından dilediğine hidayet eyler. Eğer bunlar Allah'a ortak koşmuş olsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmiş olurdu.

A’râf Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavminden büyüklenmek isteyen cumhur cemaat dediler ki: "Ey Şuayb, mutlaka seni ve seninle birlikte iman edenleri memleketimizden çıkaracağız, ya da muhakkak dinimize döneceksiniz." Dedi ki: "İstemesek de mi?"

Tevbe Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat Peygamber ve beraberindeki mü'minler, mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. Bunları görüyor musun? Bütün hayırlar işte onlar içindir ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

Yûnus Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa dedi ki: "Ey Rabbimiz,sen Firavun'a ve adamlarına, dünya hayatında zinet, ihtişam ve nice nice mallar verdin; ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, mallarını sil, süpür ve sıktıkça sık ki, o acı azabı görmedikçe iman etmeyecekler."

Hûd Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şu'ayb: "Ey kavmim, ne dersiniz, eğer ben Rabbimin katından açık bir delil ile gelmişsem ve O, bana kendi katından güzel bir rızık vermişse ne yapmalıyım? Size muhalefet etmemle sizi men ettiğim şeylere kendim düşmek istemiyorum. Ben, yalnızca gücümün yettiği kadar düzeltmeyi istiyorum, başarım da Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnız O'na dayandım ve ancak O'na yüz tutarım.Yûsuf Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine Yusuf'un huzuruna girdikleri vakit dediler ki: "Ey şanlı Aziz! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı bastırıverdi, önemsiz bir sermaye ile de geldik. Yine bize erzakımızı tam ölçü ver ve bize biraz da sadaka ver; çünkü Allah sadaka verenlere mükafatını verir!"

Hicr Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sakın, o kafirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara karşı üzülme ve müminlere kanadını indir.

Nahl Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem küfretmiş hem de Allah yolundan çevirmiş olanlar, diğerlerini de bozdukları için, onlara azap üstüne bir azap daha artırdık.

İsrâ Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini getirmek üzere toplansalar, birbirlerine yardımcı bile olsalar onun bir benzerini getiremezler."

Kehf Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak her kim de iman edip iyi bir iş yaparsa, buna da mükafat olarak en güzel akibet vardır ve ona emrimizin kolayını söyleriz."

Meryem Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rahman çocuk edindi. dediler.

Tâ-Hâ Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken onlara, böğürmesi olan bir dana heykeli çıkardı. Bunun üzerine: "İşte bu, sizin ilahınız ve Musa'nın ilahıdır; fakat o, bunu unuttu." dediler.

Enbiyâ Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de duasını kabul ettik, kendisini üzüntüden kurtardık ve işte müminleri böyle kurtarırız.

Mü’minûn Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sor onlara ki: "Kimdir herşeyin mülkiyeti ve yönetimi kudret elinde olan, kayırıp da kendisine kayırılmaz olan; söyleyin, biliyorsanız?"

Şu’arâ Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gün ki, ne mal fayda verir, ne oğullar!

Neml Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de o dağları görür, onları sabit sanırsın; oysa onlar, bulut geçer gibi geçip gider. Bu, herşeyi sapasağlam yaratmış olan Allah'ın sanatıdır. O, şüphesiz bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Kasas Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'la birlikte diğer bir tanrıya daha çağırma; O'ndan başka tanrı yoktur. O'nun zatından başka herşey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Sâffât Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken yıldızlara bir göz attı:

Sâd Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz."

Zuhruf Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun (peygamberin) "Ey Rabbim, bunlar muhakkak imana gelmez bir kavimdir." demesi hakkı için söylerim ki:

Vâkı’a Suresi 88. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ama o (can çekişen kişi) Allah'a yakın olanlardan ise,
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder