7/01/2017

Kuranın 87. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuranın 87. Ayetleri
Bakara Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Musa'ya o kitabı verdik, arkasından bir takım peygamberler de gönderdik. Hele Meryem oğlu İsa'ya deliller verdik ve O'nu Cebrail ile de destekledik. Demek ki, size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle bir peygamber geldikçe her defasında kafa mı tutacaksınız? Kibrinize dokunduğu için kimine yalan diyecek, kimini de öldürecek misiniz?

Âl-i İmrân Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte onlar! Cezaları; Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerinde olmasıdır.

Nisâ Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, O'ndan başka tapılacak yoktur, ancak O vardır. Andolsun O, sizi olacağında şüphe olmayan kıyamet gününde toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Mâide Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı nimetlerin hoşlarını kendinize haram kılmayın, aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.

En’âm Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Atalarından, soylarından ve kardeşlerinden bir kısmını da... Bunların hepsini seçtik ve bir doğru yola hidayetçi kıldık.

A’râf Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer içinizden bir kısmı, benim gönderilmiş olduğum gerçeğe inanmış, bir kısmı da inanmamışsa, Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

Tevbe Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kadınlarla beraber olmaya razı oldular, kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar gerçeği kavrayamazlar.

Yûnus Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de Musa ile kardeşine şöyle vahyettik. "Kavminiz için Mısır'da bir takım evler hazırlayın, evlerinizi kıble tarafına yapın ve namaz kılın! Bir de mü'minleri müjdele!"

Hûd Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Ey Şu'ayb, atalarımızın taptıklarını terketmemizi veya mallarımız hususunda dilediğimizi yapmamamızı sana namazın mı emrediyor? Herhalde sen çok uslu ve akıllısın !" dediler.

Yûsuf Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey oğullarım, haydi gidiniz de Yusuf ile kardeşini bulmak için araştırınız; Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz; çünkü Allah'ın rahmetinden ümidini kesen ancak kafirler güruhudur."

Hicr Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, sana namazlarda tekrarlanan yedi ayeti (Fatiha'yı) ve Yüce Kur'an'ı verdik.Nahl Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o gün Allah'a teslimiyet göstermişler, bütün uydurdukları ortaklar kendilerini bırakarak kaybolup gitmişlerdir.

İsrâ Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (vahyettiklerini ortadan kaldırma işini) yapmadık. Gerçekten O'nun sana olan lütfü çok büyüktür.

Kehf Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O şöyle dedi: "Her kim haksızlık ederse, onu muhakkak cezalandırırız, sonra Rabbine iade edilir ve O da onu görülmedik bir azaba çeker.

Meryem Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rahman'ın katında bir söz almış olan kimseden başkaları şefaat etme hakkına sahip olamayacaklardır.

Tâ-Hâ Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Biz, sana verdiğimiz sözden, kendiliğimizden caymadık. Fakat biz, o kavmin zinet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Onları ateşe attık; Samiri de attı.

Enbiyâ Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Zünnun'u (Yunus'u) da. Hani öfkelenerek gitmişti de Bizim kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı; derken karanlıklar içinde: "Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben gerçekten zalimlerden oldum diye." seslendi.

Mü’minûn Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a aittir, diyecekler. De ki: "O halde korkmaz mısınız?"

Şu’arâ Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yaratıkların diriltilecekleri gün, beni utandırma,

Neml Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hele Sur üfürüleceği, üfürülüp de Allah'ın dilediği kimselerin dışında bütün göklerdeki kimselerin ve yerdeki kimselerin hepsi ürperdiği ve hepsinin hor ve hakir olarak geldikleri gün ne korkunçtur!

Kasas Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve sakın sana indirildikten sonra, Allah'ın ayetlerinden seni çevirmesinler; hemen Rabbine davet et ve sakın ortak koşanlardan olma!

Sâffât Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?"

Sâd Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O (Kur'an) bütün alemler için sırf bir zikir, bir öğüttür.

Zuhruf Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette: "Allah" derler. O halde (haktan) nasıl çevrilirler.

Vâkı’a Suresi 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(86-87) Haydi, eğer dine boyun eğmeyecek, ceza çekmeyecek iseniz, çevirsenize o canı geri, iddianızda doğru iseniz!

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder