7/01/2017

Kuranın 86. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuranın 86. Ayetleri
Bakara Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunlar, ahireti dünya hayatına satmış kimselerdir. Onun için bunlardan azap hafifletilmez ve kendilerine bir yardım da yapılmaz.

Âl-i İmrân Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine açık deliller gelmiş ve peygamberin hak olduğuna şahitlik etmişken, inananların arkasından nankörlük edip inkara sapan bir milleti, Allah nasıl başarılı kılar! Oysa Allah, zulmedenler topluluğunu başarılı kılmaz.

Nisâ Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size herhangi bir şekilde sağlık (selam) verildiği zaman, siz de ondan daha güzeli ile sağlık (selam) verin veya aynısı ile mukabele edin! Allah, herşeyi hesaba çekmektedir.

Mâide Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar hep cehennem ehlidirler.

En’âm Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da... Herbirini alemlerin üstüne geçirdik.

A’râf Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de öyle tehdit ederek her caddenin başına oturup da Allah'ın yolundan O'na iman edenleri çevirmeyin ve yolun çarpıklığını arzu etmeyin. Düşünün ki, siz azlıktınız, O, sizi çoğalttı ve bakın o bozguncuların sonu ne oldu!

Tevbe Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a iman edin ve Resulü ile beraber cihada gidin! diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve: "Bırak bizi oturanlarla beraber olalım!" dediler.

Yûnus Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve rahmetinle bizi o kafir kavimden kurtar!" dediler.

Hûd Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın helalinden bıraktığı kar, sizin için daha hayırlıdır, eğer iman etmişler iseniz. Fakat ben sizin üzerinizde bir gözcü değilim.

Yûsuf Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Ben dolgunluğumu ve üzüntümü ancak Allah'a şikayet ederim ve Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim!

Hicr Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü senin Rabbin, herşeyi yaratan, herşeyi bilendir.Nahl Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a ortak koşanlar, ortaklarını gördüklerinde: "Ey Rabbimiz, işte bunlar, seni bırakıp da kendilerine taptığımız ortaklarımızdır." diyecekler. Onlar da kendilerine: "Siz kesinlikle, yalancılarsınız!" sözünü fırlatacaklardır.

İsrâ Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, dilersek sana vahyettiğimizi tamamen gideriveririz; sonra Bize karşı kendine bir vekil de bulamazsın.

Kehf Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Güneşin battığı yere vardığında onu, balçıklı bir kaynakta batıyor buldu. Ayrıca onun yanında bir kavim gördü. Dedik ki: "Ey Zulkarneyn, ya onları cezalandırırsın veya haklarında bir güzel muamelede bulunursun."

Meryem Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
suçluları da susuz olarak cehenneme sevk edeceğiz.

Tâ-Hâ Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak hemen kavmine döndü: "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir va'dde bulunmadı mı? Zaman mı uzadı, yoksa başınıza Rabbinizden bir gazap inmesini arzu ettiniz de mi bana verdiğiniz sözü tutmadınız?" dedi.

Enbiyâ Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar gerçekten iyi kimselerdendirler.

Mü’minûn Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sor onlara, de ki: "Kimdir o yedi kat göklerin Rabbi ve o büyük Arşın sahibi?"

Şu’arâ Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Babamı da bağışla; çünkü o yanlış gidenlerdendir.

Neml Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar, içinde istirahat etsinler diye geceyi, göz açmaları için gündüzü yarattığımızı görmediler mi? Kesinlikte bunda iman edecek bir topluluk için birçok ibretler vardır.

Kasas Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen, sana kitap indirileceğini ümit etmiyordun; fakat Rabbinden bir rahmettir o. O halde sakın kafirlere arka çıkma!

Sâffât Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yalancılık etmek için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz?

Sâd Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve ben yapmacık davrananlardan da değilim.

Zuhruf Suresi 86. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'ndan başka yalvarıp durdukları şeyler şefaat de edemezler; ancak bilerek gerçeğe şahitlik eden kimseler başka !

Vâkı’a Suresi 86. ve 87. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(86-87) Haydi, eğer dine boyun eğmeyecek, ceza çekmeyecek iseniz, çevirsenize o canı geri, iddianızda doğru iseniz!

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder