6/30/2017

Surelerin 83. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 83. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bir vakit İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: "Allah'tan başkasına tapmayacaksınız, ana-babaya, yakınlığı olanlara, öksüzlere ve biçarelere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin." Sonra pek azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz, hala da dönüyorsunuz!

Âl-i İmrân Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa ki, göklerde ve yerde ne varsa, hepsi ister istemez O'na teslim olmuş, hep döndürülüp O'na götürülüyorlar.

Nisâ Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem kendilerine güven ve korku ile ilgili bir haber geldi mi onu yayıveriyorlar; halbuki, onu peygambere ve içlerinden yetkili olanlara arzetseler, elbette bunların görüş sunabilme yeteneğine sahip olanları onu anlar, bilirlerdi. Eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı azınız hariç, şeytana uyup gitmiştiniz.

Mâide Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Peygambere indirileni dinledikleri zaman onun hak olduğuna aşinalıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup boşandığını görürsün. Onlar: "Ey bizim Rabbimiz, inandık iman getirdik, şimdi Sen bizi şahitlik yapanlarla beraber yaz!

En’âm Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bu, kavmine karşı Bizim İbrahim'e vermiş olduğumuz hüccetimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.

A’râf Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de onu ve ailesini kurtardık; ancak karısı kalıp yere geçenlerden oldu.

Tevbe Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bundan böyle Allah seni onlardan bir kısmının yanına döndürür de, başka bir cihada çıkmak için senden izin isterlerse: "Artık siz benimle beraber savaşa çıkmayacaksınız ve hiçbir düşmana karşı benimle birlikte savaşmayacaksınız. Daha önce de oturup kalmayı arzu ettiniz, şimdi de geri kalanlarla beraber oturun!" de.

Yûnus Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Özetle, Firavun ve adamlarının belası korkusundan önceleri Musa'ya -kavminin bir kısmından başka- iman eden olmadı; çünkü Firavun o yerde çok üstün ve çok aşırı giden taşkınlardan idi.

Hûd Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbin katında damgalanmıştı ve bunlar zalimlerden uzak değildir!

Yûsuf Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Babaları dedi ki: "Yok sizi nefsiniz aldatmış; artık (bana düşen) güzel bir sabır! Umulur ki Allah bana hepsini birden getirir. Gerçek şu ki, herşeyi bilen O'dur, her yaptığını bir hikmete göre yapan O'dur."

Hicr Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunları da sabahleyin korkunç ses tutuverdi.

Nahl Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın nimetini tanırlar, sonra da onu inkar ederler. Çoğu kafir kimselerdir.İsrâ Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Öyledir, Biz insana nimet verdiğimiz zaman aldırmaz, yan büker; kendisine kötülük dokunduğu zaman da pek umutsuz olur.

Kehf Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de sana Zulkarneyn'den soruyorlar. Dedi: "Size ondan bir hatıra okuyacağım."

Meryem Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Görmedin mi, Biz şeytanları o kafirlerin üzerine salmışız; onları kaynatıp oynatıp kıvrandırıyorlar.

Tâ-Hâ Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem seni kavminden daha çabuk gelmeye sevkeden nedir, ey Musa?

Enbiyâ Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eyyüb'u da. Zira: "Bana bu hastalık mübtela oldu; Sen merhametlilerin en merhametlisisin." diye Rabbine dua etti.

Mü’minûn Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yemin ederiz ki, bize de atalarımıza da bundan önce bu va'dolundu; bu eskilerin masallarından başka bir şey değil!"

Şu’arâ Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ya Rab, bana bir hüküm ver ve beni iyiler zümresine kat!"

Neml Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve her milletten ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grup yaparak mahşere sevkedeceğimiz gün, artık onlar hep zapt altına alınıp tutuklanırlar.

Kasas Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O ahiret evini (son yurdu) onu, yeryüzünde ne böbürlenme ve ne de bozgunculuk yapmak isteyenlere veririz. Ve o mutlu son takva sahiplerinindir.

Yâsîn Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık tesbih edilmez mi öyle herşeyin hükümranlığı elinde bulunan yüce Allah! Hep de döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Sâffât Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz İbrahim de onun kolundandı.

Sâd Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna." dedi.

Mü’min Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü onlara peygamberleri açık delillerle geldiği zaman, kendilerinde bulunan ilme güvendiler de alay ettikleri şey kendilerini kuşatıverdi.

Zuhruf Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi bırak onları dalsınlar, oynaya dursunlar, va'dolunduklan günleri (gelip) çatasıya kadar!

Vâkı’a Suresi 83. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde can boğaza geldiği vakit,
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder