6/30/2017

Kuranın 82. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuranın 82. Ayetleri
Bakara Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip iyi ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehli ve orada süresiz kalacaklardır.

Âl-i İmrân Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Demek ki, bunun arkasından her kim dönerse artık onlar, hep dinden çıkmış günahkarlardır.

Nisâ Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hala Kur'an'ı gerektiği gibi düşünmezler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından olsaydı, elbette içinde bir çok ahenksizlikler bulacaklardı.

Mâide Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnsanların inananlara düşmanlık bakımından en azılısı olarak herhalde yahudilerle Allah'a ortak koşanları bulacaksın. İnananlara dostluk bakımından en yakın olarak da her halde "Biz hıristiyanlarız." diyenleri bulacaksın. Bunun sebebi, onların içinde bilgin keşişlerin ve dünyayı terk etmiş rahiplerin bulunmasıdır ve bunlar büyüklük taslamazlar.

En’âm Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edip de imanlarını bir haksızlıkla karıştırmayan kimseler, işte korkudan emin olmak onların hakkıdır ve hidayete erenler de onlardır.

A’râf Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavminin cevabı ise: "Çıkarın şunları memleketinizden; çünkü onlar, eteklerini çok temiz tutan insanlardır!" demelerinden başka birşey değildi.

Tevbe Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık kazandıkları günahın cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar!

Yûnus Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah kendi sözleriyle gerçeği ispat eder, suçlular hoşlanmasalar bile.

Hûd Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Emrimiz geldiğinde, o memleketin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş istif taşlar yağdırdık.

Yûsuf Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem bulunduğumuz şehir halkına, hem de içinde geldiğimiz kafileye sor. Ve emin ol ki biz, kesinlikle doğru söylüyoruz."

Hicr Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.

Nahl Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Buna karşı eğer yüz çevirirlerse, artık senin üzerine düşen ancak açık tebliğdir.İsrâ Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de Kur'an'dan müminler için bir şifa ve bir rahmet olan ayetleri peyderpey indiririz. Zalimlerin ise ancak zararını artırır.

Kehf Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gelelim duvara; o, şehirde iki yetim oğlanındı, altında onlar için saklanmış bir define vardı ve babaları iyi bir zat idi. Onun için Rabbin onların erginlik çağına ermelerini, definelerini çıkarmalarını diledi. Bütün bunlar, Rabbinden bir rahmet olmak üzeredir ve ben hiçbirini kendi görüşümle yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin açıklaması!" dedi.

Meryem Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır! Yarın ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman kesileceklerdir.

Tâ-Hâ Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bununla birlikte, Ben tevbe eden, iman edip yararlı işler yapan sonra da doğru giden kimse için çok bağışlayıcıyım, şüphesiz.

Enbiyâ Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şeytanlardan da onun için dalgıçlık yapan ve daha başka işler için çalışanları emrine vermiştik ve onların hepsini zapteden Bizdik.

Mü’minûn Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ki: "ölüp de bir toprak, bir yığın kemik olduğumuz zaman mı, sahi biz mi mutlaka diriltileceğiz?

Şu’arâ Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve O ki, ceza gününde günahlarımı bağışlamasını ümit ederim.

Neml Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Söylenen söz başlarına geleceği zaman, onlar için yerden bir dabbe çıkarırız, insanların ayetlerimize kesin inanmadıklarını kendilerine söyler.

Kasas Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dün onun yerinde olmayı temenni edenler de bu sabah şöyle diyorlardı: "Vay be, demek ki, Allah, nimetini kullarından dilediğine seriyor ve kısıyor. Eğer Allah bize lutufta bulunmasaydı, bizi de batırmıştı. Ay, demek ki, gerçekten kafirler felah bulmayacaklar!"

Yâsîn Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'nun emri, birşeyi dileyince ona sadece "Ol!" demektir. O da oluverir.

Sâffât Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra da diğerlerini suda boğduk.

Sâd Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(İblis): "Öyle ise yüceliğine yemin ederim ki, ben onların hepsini mutlaka aldatıp saptırırım.

Mü’min Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Daha yeryüzünde bir gezip de bakmazlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonu nasıl olmuştur? Onlar kendilerinden hem daha çok hem de kuvvetleri ve yeryüzündeki eserleri noktasından daha üstün idiler. Öyle iken o elde ettikleri şeyler kendilerini kurtaramadı.

Zuhruf Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Münezzehtir, yücedir o göklerin ve yerin Rabbi, Arş'ın Rabbi onların nitelendirdiklerinden.

Vâkı’a Suresi 82. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve rızkınızı tekzibiniz (nasibinizi yalanlamanızdan ibaret) mi kılacaksınız?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder