6/30/2017

Kuranın 84. Ayetleri

  Hiç yorum yok
Kuranın 84. Ayetleri
Bakara Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine bir vakit kesin sözünüzü almıştık: "Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız." Sonra siz bunu ikrar da ettiniz ve ikrarınıza şahit de oldunuz.

Âl-i İmrân Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene; Musa'ya İsa'ya peygamberlere Rablerinden verilene inandık iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız ve biz, ancak O'na boyun eğen müslümanlarız!"

Nisâ Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için Allah yolunda çarpış. Ancak nefsinden başkasıyla yükümlü değilsin! Mü'minleri de çarpışmaya teşvik et; umulur ki Allah o küfretmekte bulunanların baskılarını defeder. Allah baskıca daha zorlu, azap vermek bakımından da daha şiddetlidir.

Mâide Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Rabbimizin bizi iyilerle birlikte bulundurmasını gönülden arzu ederken, biz ne diye Allah'a ve bize gelen gerçeğe inanmayalım." derler.

En’âm Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bundan başka ona İshak ve Ya'kub'u ihsan ettik ve herbirini hidayete erdirdik. Nuh'u da daha önce hidayete erdirmiştik, onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'u da... İşte iyi işler yapanları böyle mükafatlandırırız.

A’râf Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların üzerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak mücrimlerin sonu nasıl oldu!

Tevbe Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve içlerinden ölen birinin asla namazını kılma ve kabri başında da durma; çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve kafir olarak can verdiler.

Yûnus Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa da: "Ey kavmim, siz gerçekten Allah'a iman ettiyseniz, O'nun birliğine samimiyet ile teslim olmuş müslümanlar iseniz, artık O'na güvenin!" dedi.

Hûd Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Medyen'e de kardeşleri Şu'ayb'ı gönderdik. Şu'ayb onlara: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçeği ve tartıyı da eksik tutmayın; ben sizi bir refah içinde görüyorum ve ben, sizi kuşatacak bir günün azabından korkuyorum.

Yûsuf Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve onlardan yüzünü çevirdi de: "Ey Yusuf'un üstünde titreyen tasam!" dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü; artık yutkunuyor, yutkunuyordu.

Hicr Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiç faydası olmadı.Nahl Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir gün gelecek, her ümmetten bir şahit getireceğiz, sonra o küfredenlere ne izin verilecek ne de özürleri kabul edilecektir.

İsrâ Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Herkes kendi uyarına (temayülüne) göre hareket ediyor. O halde kimin en doğru yolda olduğunu Rabbiniz daha iyi bilir."

Kehf Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onun için yeryüzünde bir iktidar hazırladık ve ona ulaşmak istediği şeyden bir sebep verdik.

Meryem Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Aleyhlerinde acele etme! Biz, onlar için yalnızca bir sayı sayıyoruz.

Tâ-Hâ Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Onlar, benim izimin üzerindeler ve ben, hoşnut olasın diye, sana gelmekte acele ettim ey Rabbim!" dedi.

Enbiyâ Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz de duasını kabul ettik; hemen kendisindeki sıkıntıyı giderdik. Tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir uyarı olmak üzere ona ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini daha verdik!

Mü’minûn Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Yeryüzü ve onda bulunan kimseler kime aittir; eğer biliyorsanız?"

Şu’arâ Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve bana gelecekler içinde güzel bir nam tahsis eyle!

Neml Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nihayet geldikleri zaman, Allah: "Siz, Benim ayetlerimi, onları ilmen kavramadığınız halde yalanladınız mı? Değilse ne yapıyordunuz?" buyurur.

Kasas Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim bir iyilikle gelirse, o vakit ona ondan daha hayırlısı var; kim bir kötülükle gelirse, kötülük yapanlar, sadece yaptıklarıyla cezalanırlar.

Sâffât Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü Rabbine tertemiz bir kalb ile geldi;

Sâd Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Allah) buyurdu ki: "O doğru ve Ben hep doğruyu söylerim.

Mü’min Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zaman hışmımızı gördüklerinde: "Allah'ın birliğine inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik!" dediler.

Zuhruf Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O gökte de ilah, yerde de ilahtır. Hikmet sahibi O'dur, herşeyi bilen O'dur.

Vâkı’a Suresi 84. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ki o zaman bakar durursunuz,
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder