6/29/2017

Surelerin 81. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 81. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Evet kim bir kötülük yapmış da günahı kendisini her taraftan kuşatmış ise, işte öyleleri ateş ehli ve orada süresiz kalacaklardır.

Âl-i İmrân Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, vaktiyle peygamberlerden: "Andolsun ki, size kitap ve hikmetten her ne verdiysem, sonra size beraberinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona kesinlikle inanacaksınız ve çaresiz ona yardım edeceksiniz." diye söz almış ve: "Bunu kabul ettiniz mi? Bunun üzerine ağır ahdimi boynunuza aldınız mı?" demişti. Onlar: "Kabul ettik." dediler. Allah da: "Öyle ise, şahit olun, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim!" buyurdu.

Nisâ Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana "Baş üstüne!" diyorlar; sonra da yanından ayrıldıklarında içlerinden bir takımı söylediklerinin aksine tezvirat yapıyorlar, Allah da yaptıkları tezviratı kaydediyor. Onun için sen yüzlerine vurmaktan vazgeç de Allah'a havale et! Allah vekil olarak yeter!

Mâide Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu imandan uzak fasıklardır.

En’âm Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem nasıl olur da ben Allah'a koştuğunuz ortaklardan korkarım; baksanıza siz, Allah'ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken! Şu halde korkudan emin olmaya iki taraftan hangisi daha layık? Eğer biliyorsanız söyleyin.

A’râf Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten siz, kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz. Hayır, siz pek haddi aşan bir topluluksunuz!" dedi.

Tevbe Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Arkada kalıp savaşa gitmeyenler, Allah'ın Resulüne karşı koymak üzere, yerlerinde oturup kalmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar ve: "Bu sıcakta sefere çıkmayın!" dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcak!" Keşke duysalardı!

Yûnus Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Attıklarında Musa dedi ki: "Bu sizin yaptığınız sihirdir. Muhakkak Allah onu iptal edecektir. Şüphesiz ki, Allah fesatçıların işini düzeltmez."

Hûd Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elçiler: "Ey Lut, emin ol, biz Rabbinin elçileriyiz; onlar sana ihtimali yok el uzatamazlar, sen hemen ailenle gecenin bir bölümünde yola çık. İçinizden hiçbir kimse geri kalmasın, ancak karın hariç; çünkü onlara gelen felaket ona da gelecektir. Haberin olsun, onlara va'dedilen zaman sabahtır, sabah yakın değil mi?" dediler.

Yûsuf Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Siz dönün de babanıza deyin ki: "Ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz, yoksa gaybın bekçileri değiliz.

Hicr Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onlara ayetlerimizi vermiştik, fakat onlardan yüz çeviriyorlardı.

Nahl Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı; size dağlardan siperler yaptı; sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve sizi savaşta koruyacak giysiler yaptı. Böylece O, samimi müslüman olasınız diye, üzerinize olan nimetini tamamlayacaktır.İsrâ Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve de ki: "Hak geldi, batıl yok oldu; gerçekten batıl pek zavallıdır!"

Kehf Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İstedik ki, Rableri onun yerine kendilerine temizlikçe daha hayırlı ve merhamet bakımından daha yakınını versin.

Meryem Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tuttular, kendilerine şeref ve kuvvet sağlasınlar diye, Allah'tan başka ilahlar edindiler.

Tâ-Hâ Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size verdiğimiz rızıkların en hoşlarından yiyin ve o hususta taşkınlık yapmayın ki, sonra gazabım iner üzerinize; her kimin üzerine de gazabım inerse, o uçuruma gider.

Enbiyâ Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Süleyman için de, bereketli kıldığımız yere doğru emriyle esip giden şiddetli rüzgarı verdik; Biz herşeyi biliriz.

Mü’minûn Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır, öncekilerin dediği gibi dediler.

Şu’arâ Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O ki, beni öldürür, sonra beni yine diriltir.

Neml Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen o körleri sapıklıklarından kurtarıp hidayete erdirecek de değilsin. Sen, ancak ayetlerimize inanacaklara işittirirsin de onlar müslüman olur kurtuluş bulurlar.

Kasas Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken Biz onu, hem de sarayı ile birlikte yerin dibine geçirdik. O zaman Allah'a karşı yardımına gelecek taraftarları da olmadı kendisini kurtaracaklardan da değildi.

Yâsîn Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Yaratan O, her şeyi bilen O!

Sâffât Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü o Bizim mü'min kullarımızdandı.

Sâd Suresi 80 ve 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(80-81) (Allah): "Haydi belirli bir vakte kadar geri bırakılanlardansın." buyurdu.

Mü’min Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve size ayetlerini gösterir, şimdi Allah'ın ayetlerinin hangisini inkar edersiniz?

Zuhruf Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Rahman'ın bir oğlu olsaydı, ben ona tapanların ilki olurdum."

Vâkı’a Suresi 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi bu kelama siz yağ mı süreceksiniz?

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder