6/29/2017

Surelerin 80. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 80. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de dediler ki: "Bize sayılı bir kaç günden başka asla ateş dokunmaz." Siz de: "Allah'tan bir teminat mı aldınız? Böyle ise Allah kesinlikle sözünden caymaz, yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"

Âl-i İmrân Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve hiçbir zaman melekleri ve peygamberleri tanrılar edinmenizi de emredemez. O halde siz, müslüman olduktan sonra, size inkarcı olmanızı emredebilir mi?

Nisâ Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur, kim de yan çizerse, kendilerine seni gözcü de göndermedik!

Mâide Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan birçoğunun Allah'ı tanımayanlara yardakçılık ettiklerini görürsün. Elbette ki, onların kendileri için takdim ettiği hediye ne çirkin! Allah onlara gazap etmiştir ve sonsuza kadar azapta kalacaklardır.

En’âm Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavmi de onunla tartışmaya kalkıştı. O da dedi ki: "Bana hakikatı doğrudan doğruya gösterdiği halde Allah hakkında benimle mücadeleye mi kalkışıyorsunuz? Sizin O'na ortak koştuğunuz şeylerden ise, ben hiçbir zaman korkmam. Rabbim dilemedikçe onlar bana hiçbir şey yapamaz. Rabbimin ilmi, herşeyi kuşatmıştır. Artık iyice bir düşünmez misiniz?

A’râf Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut'u da gönderdik. O, kavmine: "Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı siz mi yapıyorsunuz?

Tevbe Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İster onlar için af dile, ister dileme; onlar için yetmiş kere af dilesen de Allah, onları asla bağışlayacak değildir. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini tanımamaları yüzündendir. Allah, öyle baştan çıkmış fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez.

Yûnus Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine büyücüler gelince Musa onlara: "Ne atacaksanız ortaya siz atın!" dedi.

Hûd Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut: "Keşke benim size karşı bir kuvvetim olsaydı veya çok sarp bir kaleye sığınabilseydim!" dedi.

Yûsuf Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ne zaman ki ondan ümit kestiler, fısıldaşarak çekildiler. Büyükleri dedi ki: "Babanızın, aleyhinizde Allah'tan söz almış olduğunu, bundan öncede Yusuf hakkında yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Ben artık babam izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar buradan ayrılmam; O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır."

Hicr Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar

Nahl Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk sırasında, gerekse konup yerleştiğiniz günlerde kolayca taşıyabileceğiniz barınaklar ve yünlerinden, yapağılarından, kıllarından da bir süreye kadar kullanacağınız, giyim, ev eşyası ve ticaret malı yarattı.İsrâ Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Rabbim, gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrululukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver."

Kehf Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Oğlana gelince, anne babası mümin kimselerdi. Onun bunları azgınlık ve küfür ile sarmasından korktuk.

Meryem Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o söylediği şeyleri hep elinden alacağız da o, Bize tek başına gelecektir.

Tâ-Hâ Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey İsrail oğulları! Sizi gerçekten düşmanınızdan kurtardık, Tur dağının sağ yanında size söz verdik ve sizlere kudret helvası ile bıldırcın indirdik.

Enbiyâ Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de ona sizin için, sizi savaşınızın şiddetinden korusun diye giyecek sanatını öğretmiştik; şimdi siz şükrünü yerine getiriyor musunuz?

Mü’minûn Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayat veren ve öldüren O'dur; gece ile gündüzün değişmesi de O'nun eseridir. Artık akıllanmayacak mısınız?

Şu’arâ Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hastalandığım zaman O bana şifa verir.

Neml Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şüphesiz sen, ölülere duyuramazsın; arkalarını dönüp kaçarlarken sağırlara da çağrıyı işittiremezsin.

Kasas Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise: "Yazıklar olsun size! Allah'ın sevabı, iman edip iyi işler yapanlar için daha hayırlıdır. Ona ise sadece sabredenler kavuşturulur." dediler.

Yâsîn Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O ki size yeşil ağaçtan bir ateş çıkarmasını sağladı da şimdi siz ondan tutuşturup duruyorsunuz.

Sâffât Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte Biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız.

Sâd Suresi 80. Ve 81. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(80-81) (Allah): "Haydi belirli bir vakte kadar geri bırakılanlardansın." buyurdu.

Mü’min Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Size onlardan daha bir çok yararlar vardır. Ayrıca onların üzerinde sinelerinizdeki bir arzuya erişesiniz diye, hem onların üzerinde hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız.

Zuhruf Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz; hem de yanlarında elçilerimiz vardır, yazarlar.

Vâkı’a Suresi 80. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir!

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder