6/27/2017

Surelerin 79. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 79. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da sonra biraz para almak için: "Bu Allah tarafındandır." derler. Artık vay o ellerinin yazdıkları yüzünden onlara! Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara!

Âl-i İmrân Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın kendisine kitap, bilgi ve peygamberlik vermiş olduğu hiçbir kişinin kalkıp da insanlara: "Allah'a değil bana kul olun" diyebilme yetkisi yoktur. Ancak: "Kitabı öğretmekte ve ders alıp vermekte olmanız sebebiyle Allah yolunun erleri olunuz!" der.

Nisâ Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sana güzellikten her ne ulaşırsa, bil ki Allah'tandır; Kötülükten de başına her ne gelirse anla ki sendendir! Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik, şahit olarak da Allah yeter!

Mâide Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşledikleri bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmezlerdi. Gerçekten ne kötü iş yapıyorlardı!

En’âm Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Ben, her dinden geçip yalnız hakka eğilerek yüzümü o gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." dedi.

A’râf Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, onlardan döndü ve: "Ey kavmim, ben size Rabbimin mesajını tamamen ilettim ve öğüt verdim; ancak siz öğüt verenleri sevmezsiniz!" dedi.

Tevbe Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sadakalarda farz olan zekattan başka mü'minlerden gönüllü olarak teberruda bulunanlara bir türlü ve güçlerinin yettiğinden fazlasını bulmayanlara da başka türlü laf atanlara, laf atarak onlarla eğlenenler var ya, Allah, onları maskaraya çevirecektir; ayrıca onlara acı bir azap vardır.

Yûnus Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun da: "Bana bütün bilgiç büyücüleri getirin!" dedi.

Hûd Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavmi: "Herhalde bilirsiniz ki, bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur ve sen bizim ne istediğimizi pekala bilirsin!" dediler.

Yûsuf Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dedi ki: "Allah saklasın, eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını tutmamızdan Allah korusun! Çünkü biz o takdirde zulmetmiş oluruz."

Hicr Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlardan da intikam aldık, ikisi de apaçık önde bulunuyorlar.

Nahl Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gökyüzünün boşluğunda Allah'ın emrine boyun eğdirilerek uçuşan kuşları görmediler mi? Onları boşlukta tutan Allah'tır ancak. Şüphesiz, bunda iman edecek bir topluluk için birçok deliller vardır.

İsrâ Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gecenin bir bölümünde de sana mahsus fazla bir namaz olarak uykudan kalk. Kur'an ile teheccüd kıl; yakındır ki Rabbin seni övgüye değer bir makama ulaştıra.

Kehf Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Önce gemi, denizde çalışan birtakım zavallılarındı. Ben onu kusurlu hale getirmek istedim; çünkü ötelerinde bütün sağlam gemileri gaspedip alan bir hükümdar vardı.

Meryem Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır! Biz onun dediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız!

Tâ-Hâ Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Velhasıl Firavun kavmini sapıklığa sürükledi, doğru yola götürmedi.

Enbiyâ Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derhal onu Süleyman'a anlattık; bununla beraber herbirine bir hüküm ve bir ilim vermiştik. Dağları Davud'un emrine amade kılmıştık, kuşlarla beraber tesbih ediyorlardı; Biz bunları yaparız!

Mü’minûn Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi yeryüzünde yaratıp yayan O'dur; hep O'nun huzurunda toplanacaksınız.

Şu’arâ Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O ki, beni yedirir, içirir.

Neml Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde Allah'a güven. Sen, şüphesiz açık bir gerçek üzerindesin.

Kasas Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken, ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler: "Ah ne olurdu, şu Karun'a verilen gibisi bizim de olsa; o gerçekten büyük bir bahtiyar (varlık sahibi)!" dediler.

Yâsîn Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltir ve o yaratmanın her türlüsünü bilir."

Sâffât Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün alemler içinde Nuh'a selam!

Sâd Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(İblis de): "Yarab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar beni geri bırak." dedi.

Mü’min Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah O'dur ki, sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratmıştır. Onlardan binit edinesiniz diye; onlardan yersiniz de.

Zuhruf Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşi sıkı mı büktüler, fakat işte sıkı büken Biziz.

Vâkı’a Suresi 79. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ona tertemiz temizlenmiş olanlardan başkası el süremez;
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder