6/24/2017

Surelerin 78. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 78. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunların bir de okuyup yazma bilmeyen kısmı vardır ki, kitabı, kitabeti bilmezler, ancak bir takım kuruntu yığını hayaller kurar ve sadece zan ardında dolaşırlar.

Âl-i İmrân Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de onlardan bir grup vardır ki, siz onu kitaptan sanasınız diye, dillerini kitaba bakarak eğip büğerler. Oysa o, kitaptan değildir. Yine: "O, Allah tarafındandır." derler. Oysa Allah tarafından değildir. Ama, bile bile Allah namına yalan söylerler.

Nisâ Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her nerede olsanız olun, ölüm size yetişir, göklere yükselmiş burçlarda da olsanız. Bununla beraber kendilerine bir güzellik erişti mi "Bu Allah'tandır" diyorlar, bir felaket dokundu mu "Bu sendendir" diyorlar. De ki: "Hepsi Allah'tandır!" Fakat niye bu adamlar söz anlamaya çalışmıyorlar?

Mâide Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İsrailoğullarından o küfredenler, hem Davud'un hem de Meryem'in oğlu İsa'nın dili ile lanetlendiler. Bu, onların isyan etmeleri ve hakkın sınırlarını aşmakta olmaları yüzündendi.

En’âm Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Güneşi doğmak üzere görünce: "Bu imiş Rabbim, bu hepsinden büyük!" dedi. O da batınca: "Ey kavmim, haberiniz olsun, ben sizin şirk koştuğunuz şeylerden uzağım!"

A’râf Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine kendilerini o şiddetli sarsıntı tutuverdi ve yurtlarında çöküp kaldılar.

Tevbe Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar hala Allah'ın, sırlarını da fısıltılarını da bildiğini ve Allah'ın bütün gaipleri çok iyi bilen olduğunu bilmiyorlar mı?

Yûnus Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki. "Sen bizi atalarımızın yolundan vazgeçirip bu yerde devlet ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmayız!"

Hûd Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavmi ona zıpır zıpır koşup gelmişlerdi, bundan önce de kötü kötü işler yapıyorlardı. Lut: "Ey kavmim, işte kızlarım, onlar sizin için daha temiz; Allah'tan korkun da beni konuklarım arasında rüsvay etmeyin, içinizde aklı başında bir adam yok mu?!" dedi.

Yûsuf Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Ey şanlı Aziz, emin ol ki, bunun çok yaşlı bir babası var; onun için yerine birimizi al: çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz!"

Hicr Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten Eyke halkı da zalim kimselerdi.

Nahl Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Öyle iken size, işitme, gözler ve kalpler verdi ki, şükredesiniz.

İsrâ Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Güneşin kaymasından, gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl; bir de kıraatıyle seçkin olan sabah namazını; çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir.

Kehf Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O: "İşte bu, seninle benim ayrılmamız olacak! Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereyim.

Meryem Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O, gayba vakıf mı olmuş yoksa esirgemesi çok olan Allah'ın katında bir söz mü almış?

Tâ-Hâ Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken Firavun ordularıyla onları takip etti; denizden kendilerini saran sarıverdi.

Enbiyâ Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Davud ile Süleyman'ı da. Hani ikisi de ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Hani bir kavmin davarları ekin içinde geceleyin yayılmıştı; Biz de hükümlerine şahittik.

Hac Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah uğrunda gerektiği gibi cihad edin! Sizi O seçti, üzerinize dinde hiçbir zorluk da yükletmedi. Haydi babanız İbrahim'in milletine! Bundan önce ve bunda (Kur'an'da) size müslüman adını o Allah verdi ki peygamber size şahid olsun, siz de bütün insanlara şahidler olasınız. Şu halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sıkı tutunun ki, sahibiniz O'dur. Artık O ne güzel bir sahip, ne güzel bir yardımcıdır.

Mü’minûn Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Halbuki, sizin için o kulağı, o gözleri ve o gönülleri yaratan O'dur. Siz, pek az şükrediyorsunuz.

Şu’arâ Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O ki, beni yarattı, sonra da bana o doğru yolu gösterir;

Neml Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette Rabbin, hükmüyle aralarında yargısını infaz buyuracaktır ve O, güçlüdür, herşeyi bilendir.

Kasas Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O: "Ben, ona yalnızca bendeki bir ilim sayesinde nail oldum." dedi. Allah'ın ondan önce o nesiller içinden ondan kuvvetçe daha çetin ve taraftarları daha çok nice kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlular, günahlarından sorgulanmaz.

Yâsîn Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yaratılışını unutarak Bize bir de mesel (örnek) fırlattı: "Çürümüşken o kemikleri kim diriltir?" dedi.

Sâffât Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem de sonradan gelenler içinde namını bıraktık.

Sâd Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir." buyurdu.

Mü’min Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Biz senin önünden nice peygamberler gönderdik; onlardan kimini sana ayıttık, kimini ayıtmadık (anlatmadık). Hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Allah'ın emri gelince de hak yerine getirilir ve batıl bir dava peşinde koşanlar, işte hüsrana burada düştüler.

Zuhruf Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki Biz, size gerçeği gönderdik; fakat çoğunuz gerçekten hoşlanmayanlarsınız.

Rahmân Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ululuk ve ikram sahibi Rabbinin adı yüce, çok yücedir!

Vâkı’a Suresi 78. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Korunan bir Kitapta;
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder