6/24/2017

Surelerin 77. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 77. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Peki bilmezler mi ki, onlar neyi sır olarak saklar ve neyi açıkça ilan ederlerse Allah hepsini bilir?

Âl-i İmrân Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat Allah'a verdikleri sözü ve kendi yeminlerini bir kaç paraya satanlara gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah, onlarla konuşmayacak, kıyamet gününde onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı elim bir azaptır.

Nisâ Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bakmaz mısın, o kendilerine: "Ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekat verin!" denilen kimselere? Şimdi üzerlerine savaş farz kılınınca bazıları insanlardan Allah'tan korkar gibi veya daha fazla korkmaya başladılar ve: "Ey bizim Rabbimiz, niçin bize bu savaşı farz kıldın? Ne olurdu kısa bir süre daha bize mühlet verseydin!" dediler. De ki: "Dünya zevki ne de olsa azdır; ahiret ise Allah'tan korkanlar için sırf hayırdır. Hem kıl kadar hakkınız da yenmez."

Mâide Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Ey kitap verilenler, dininizde haksız yere aşırılığa dalmayın ve bundan önce şaşmış, birçoklarını da şaşırtmış ve yolun doğrusundan sapmış bir kavmin keyifleri ardından gitmeyin!"

En’âm Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ay'ı doğarken görünce: "Bu imiş Rabbim!" dedi. Batınca da: "Yemin ederim ki, Rabbim bana doğru yolu göstermemiş olsaydı, muhakkak ki, şu şaşkın topluluktan biri olacakmışım." dedi.

A’râf Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Derken o dişi deveyi tepelediler, ayaklarını keserek öldürdüler, Rablerinin emrine baş kaldırdılar ve: "Hey Salih, sen gerçekten peygamberlerden isen, bizi tehdit etmekte olduğun azabı getir de görelim!" dediler.

Tevbe Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söylemeyi adet edindikleri için o da bu yaptıklarının akibetini kalplerinde kıyamete kadar sürecek bir nifaka çevirdi.

Yûnus Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa dedi ki: "Size bir gerçek gelince böyle mi konuşuyorsunuz; bu sihir midir?" Halbuki sihirbazlar kurtuluşa erişemezler.

Hûd Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elçilerimiz Lut'a geldiğinde onların yüzünden fenalaştı, eli ayağı dolaştı ve "Bu, çok çetin bir gündür!" dedi.

Yûsuf Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki: "Eğer o çalmışsa, bundan önce bir kardeşi de çalmıştı." O vakit Yusuf bunu içine attı ve onlara belli etmeden: "Siz çok kötü bir durumdasınız, ne isnat ettiğinizi Allah çok iyi biliyor." dedi.

Hicr Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kesinlikle bunda imanı olanlar için bir ibret vardır.

Nahl Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bütün göklerin ve yerin sırrını bilmek de Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da yalnız bir göz kırpması gibi veya daha yakındır. Şüphe yok ki, Allah, herşeye gücü yetendir.İsrâ Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere uygulanan bir kanundur ki sen Bizim bu kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın!

Kehf Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine yine gittiler. Nihayet bir köy halkına varınca onlardan yemek istediler. Ancak onlar, kendilerini misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular, tutup onu doğrulttu. Musa: "İsteseydin bunun karşılığında mutlaka bir ücret alırdın" dedi.

Meryem Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi şu küfredip de: "Bana muhakkak mal ve evlat verilecektir." diyen herifi gördün mü?

Tâ-Hâ Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Musa'ya şöyle vahyettik: "Kullarımla geceleyin yürü de onlara denizde kuru bir yol aç; yetişilmekten korkmaz ve endişe etmezsin."

Enbiyâ Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ayetlerimize yalan diyen kavimden öcünü aldık. Gerçekten onlar kötü bir kavimdiler, Biz de hepsini birden boğuverdik.

Hac Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, rüku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.

Mü’minûn Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonunda üzerlerine çetin azaplı bir kapı açtığımızda birden onun içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.

Furkân Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Duanız olmasa Rabbim size ne kıymet verir?" Demek ki, yalanladılar! O halde yarın ceza (yakalarına) yapışacak!

Şu’arâ Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların hepsi benim düşmanımdır; alemlerin Rabbi hariç;

Neml Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten o doğruyu gösteren kesin bir hidayet ve müminler için sırf bir rahmettir.

Kasas Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah'ın sana bu vergisi içinde ahiret evini ara ve dünyadan nasibini de unutma; Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et ve yeryüzünde bozgunculuk arama; çünkü Allah, bozguncuları sevmez!"

Yâsîn Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İnsan görmüyor mu ki, Biz onu bir nutfeden yarattık da şimdi o çeneli bir çekişgen kesildi.

Sâffât Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem onun neslini sürekli kalanlar kıldık.

Sâd Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(Allah): "Hemen çık oradan, çünkü artık sen kovuldun.

Mü’min Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onun için, sabret. Allah'ın va'di gerçektir, mutlaka olacaktır. Artık onlara yaptığımız tehdidin bir kısmını sana göstersek de veya seni kendimize alsak da onlar mutlaka döndürülüp Bize getirileceklerdir.

Zuhruf Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve şöyle bağrışmaktadırlar: "Ey Malik, Rabbin (bizi yok edip) işimizi bitiriversin!" O da der ki: "Siz her zaman (burada) duracaksınız."

Rahmân Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 77. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ki bu, hakikaten çok değerli bir Kur'an'dır.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder