6/23/2017

Surelerin 76. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 76. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edenlere rasladıklarında: "İnandık" derler. Birbirleriyle başbaşa kaldıklarında da: "Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi tutup Allah'ın size açıkladığı hakikatı onlara söylüyorsunuz? Aklınız yok mu be!" derler.

Âl-i İmrân Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hayır yol var! Her kim verdiği sözü yerine getirir ve sakınırsa şüphesiz, Allah o sakınanları sever.

Nisâ Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İman edenler Allah yolunda cenk ederler, küfredenler ise Tağut (=azgın şeytan) yolunda çarpışırlar. O halde şeytanın taraftarlarını öldürmeye bakın! Her zaman şeytanın hilesi çürüktür.

Mâide Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Siz Allah'ı bırakıp da size kendiliklerinden ne zarar ne de yarar verme gücü bulunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa herşeyi işiten ve bilen yalnız Allah'tır.

En’âm Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Üzerini gece kaplayınca bir yıldız gördü: "Bu imiş Rabbim!" dedi. Batıverince de: "Ben böyle batanları sevmem." dedi.

A’râf Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O kibirlerine yediremeyenler: "Doğrusu biz, sizin inandığınız şeye inanmıyoruz!" dediler.

Tevbe Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah kendilerine lütfundan istediklerini verince cimrilik edip yüz çevirdiler ve zaten yan çizip duruyorlardı.

Yûnus Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Tarafımızdan kendilerine hak gelince, "Muhakkak bu açık bir sihir!" dediler.

Hûd Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elçiler: "Ey İbrahim, vazgeç bundan, çünkü Rabbinin buyruğu geldi ve kesinlikle onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir.

Yûsuf Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine (Yusuf) kardeşinin kabından önce, onların kaplarını aramaya başladı, sonra onu kardeşinin kabından çıkardı, işte Yusuf için böyle bir tedbir yaptık! Melik'in kanununa göre kardeşini alıkoymasına çare yoktu. Ancak Allah'ın dilemesi başka! Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır.

Hicr Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve o harabe yol üstünde duruyor.

Nahl Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah şunu da bir örnek veriyor: Birisi hiçbir şeye gücü yetmeyen, efendisine sadece bir ağırlık olan ve ne tarafa gönderilse hiçbir işe yaramayan bir dilsizdir. Bu dilsiz hiç adaletle emreden ve doğru bir yolda giden kimse ile eşit olabilir mi?İsrâ Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Az daha seni bu yerden çıkarmak için rahatsız edeceklerdi ve o takdirde kendileri de senin ardından pek az kalacaklardı.

Kehf Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Musa: "Eğer bundan sonra sana birşey sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme! Doğrusu tarafımdan beyan edilecek son özre erdin."

Meryem Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hidayeti kabul edenlere ise, Allah daha çok hidayet verir. Kalıcı olan iyi ve yararlı işler Rabbinin katında hem sevap bakımından hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.

Tâ-Hâ Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Altından ırmaklar akan Adn cennetleri ki, onlarda ebedi kalacaklardır. Ve o işte , temizlenen kimsenin mükafatı.

Enbiyâ Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Nuh'u da. Zira daha önce dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik; kendisini ve ailesini büyük bir sıkıntıdan kurtardık.

Hac Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hepsinin önlerindekini ve arkalarındakini bilir; ve bütün işler hep Allah'a döndürülür.

Mü’minûn Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten Biz, onları azaba tuttuk da yine Rablerine karşı uslanmadılar ve yalvarmıyorlar da.

Furkân Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Orada ebedi kalacaklar; ne güzel durulacak bir yer, ne güzel bir makam!

Şu’arâ Suresi 75. ve 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(75-76) (İbrahim) dedi ki: "Siz ve sizden önceki atalarınızın neye taptıklarını şimdi gördünüz?

Neml Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Haberiniz olsun ki, bu Kur'an İsrail oğullarına, ihtilaf edip durdukları şeylerin pek çoğunu anlatır.

Kasas Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Doğrusu Karun, Musa'nın kavmindendi ve onlara karşı azıtmıştı. Ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarları gerçekten güçlü kuvvetli bir bölüğe ağır geliyordu. O zaman, kavmi ona şöyle demişti: "Güvenme (böbürlenme), çünkü Allah, güvenenleri (böbürlenenleri) sevmez.

Yâsîn Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O halde onların lakırdıları seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz dışlarını da.

Sâffât Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
hem onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık.

Sâd Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(İblis) dedi ki: "Ben ondan hayırlıyım; beni bir ateşten yarattın, onu ise bir çamurdan yarattın."

Mü’min Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Girin cehennemin kapılarından, içlerinde ebedi kalmak üzere. Bak o kibirlenenlerin yeri, ne çirkindir!

Zuhruf Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Biz onlara zulmetmemişizdir, fakat kendileri zalim idiler.

Rahmân Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yeşil yastıklara ve güzel işlemeli döşeklere kurulmuşlardır;

Vâkı’a Suresi 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
bilseniz o, gerçekten çok büyük bir yemindir.

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder