6/23/2017

Surelerin 75. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 75. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi bunların size iman edeceklerini ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir zümre vardır ki, Allah'ın kelamını dinlerlerdi de akılları aldıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi.

Âl-i İmrân Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitap verilenlerden öylesi vardır ki, ona yüklerle emanet bıraksan onu sana geri verir. Yine onlardan öylesi vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine binmedikçe onu sana vermez. Çünkü onlar: "Bizim aleyhimizde okur yazar olmayanlarda bir yol yok" derler ve Allah'a karşı bile bile yalan söylerler.

Nisâ Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hem size ne oluyor da Allah yolunda ve: "Ey bizim Rabbimiz, bizleri halkı zalim olan bu memleketten çıkar, tarafından bize bir sahip gönder ve yine tarafından bize bir yardımcı gönder." diye yalvarıp duran o ezilmiş erkekler, kadınlar ve yavrular uğrunda çarpışmıyorsunuz?

Mâide Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Meryem'in oğlu Mesih yalnızca bir peygamberdir. Ondan önce de bir çok peygamberler gelip geçti. Annesi de gayet doğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak biz onlara ayetlerimizi nasıl açık anlatıyoruz! Sonra da nasıl çevrildiklerine bir bak!

En’âm Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk ki, kesin inananlardan olsun.

A’râf Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kavminin içinde kibirlerine yediremeyen cumhur cemaat =ileri gelenler, hırpalanmakta olanlardan iman etmiş olanlara: "Siz, Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş olduğunu biliyor musunuz?" dediler. Onlar: "Doğrusu biz, onun gönderildiği şeye inanıyoruz!" dediler.

Enfâl Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonradan iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenler de sizdendir. Akrabalar ise, Allah'ın kitabına göre birbirlerine daha yakındırlar. Şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir.

Tevbe Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yine onlardan bir takımı "Allah bize bol lütufta bulunursa mutlaka zekatını veririz ve dürüstlerden oluruz!" diye söz vermişlerdi.

Yûnus Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra bunların arkasından Musa ile Harun'u Firavun ve cemaatine gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten onlar suçlu bir toplum idiler.

Hûd Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Çünkü İbrahim, gerçekten çok yumuşak huylu, yanık kalpli ve sığınandı.

Yûsuf Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dediler ki "Cezası kimin yükünde çıkarsa, işte o onun cezası! Biz zalimlere böyle ceza veririz!"

Hicr Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Elbette bunda düşünce ve anlayışı olanlara deliller vardır.

Nahl Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah şunu misal getirdi: Bir yanda hiçbir şeye gücü yetmeyen bir köle, diğer yanda tarafımızdan güzel bir rızık verdiğimiz, ondan gizli, açık olarak harcayan hür bir insan, bunlar hiç eşit olur mu? Bütün hamd, Allah'a mahsustur, fakat çokları bilmezler.İsrâ Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O takdirde, muhakkak hayatın da, ölümün de katmerli acısını tattırırdık; sonra Bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın.

Kehf Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
"Doğrusu sen benimle asla sabredemezsin demedim mi sana?" dedi.

Meryem Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Kim sapıklık içinde ise, çok esirgeyici Allah, ona istediği kadar mühlet versin; nihayet va'dolundukları şeyi, ya azabı yada kıyameti gördükleri zaman kimin mevkisinin daha kötü ve iradesinin daha zayıf olduğunu bilecekler.

Tâ-Hâ Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Her kim de mümin olarak ve yararlı işler yapmış bir halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır.

Enbiyâ Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu ise rahmetimizin içine aldık. Çünkü o iyi kişilerdendi.

Hac Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah hem meleklerden peygamberler süzer, hem de insanlardan. Şüphesiz Allah herşeyi işiten, herşeyi görendir.

Mü’minûn Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer Biz onlara acıyıp da baskılarını açıversek, mutlaka azgınlıklarında inat eder, hiçbir şey görmezler.

Furkân Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte hep bunlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı ile mükafatlandırılacaklar; orada sağlık ve selam ile karşılanacaklar.

Şu’arâ Suresi 75. ve 76. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
(75-76) (İbrahim) dedi ki: "Siz ve sizden önceki atalarınızın neye taptıklarını şimdi gördünüz?

Neml Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gökte ve yerde açık bir kitapta bulunmayan hiçbir gizli şey yoktur.

Kasas Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de her ümmetten bir şahit çıkarıp da: "Haydi, kesin delilinizi getirin!" dediğimizde artık gerçeğin Allah'ın olduğunu bilmiş olacaklar ve o uydurdukları şeyler kendilerinden kaybolup gitmiş olacaktır.

Yâsîn Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onların onlara yardıma güçleri yetmez; onlar ise onlar (tanrılar) için celbolunan askerlerdir.

Sâffât Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Nuh Bize seslenmişti. Biz de gerçekten ne güzel icabet edenleriz!

Sâd Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah: "Ey iblis, o Benim iki elimle (kudretimle) yarattığıma secde etmene sana ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yücelerden mi bulunuyorsun?" dedi.

Zümer Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Melekleri de Arş'ı etrafından donatmış olarak Rablerine hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Halk arasında adaletle hüküm verilmekte ve "alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!" denilmektedir.

Mü’min Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun sebebi şudur. Çünkü siz, yeryüzünde haksızlıkla seviniyordunuz ve çünkü güveniyordunuz.

Zuhruf Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kendilerinden o azap gevşetilmez ve onlar onun içinde her ümidi kesmişlerdir.

Rahmân Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangi nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 75. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Artık yok, yıldızların yerlerine yemin ederim;

Bazı Ayetler yararlandığımız kaynakta birlikte verildiğinden dolayı, bizde aynen yayınladık.
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder