6/19/2017

Surelerin 71. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 71. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O da: "Rabbim şöyle buyuruyor: O, ne koşulup toprağı süren, ne de ekin sulayan, salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır." dedi. Onlar da: "İşte tam şimdi gerçeği ortaya koydun." dediler. Bunun üzerine o sığırı (bulup) boğazladılar. Neredeyse yapmayacaklardı.

Âl-i İmrân Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kendilerine kitap verilenler, neden hakkı batıla buluyorsunuz da gerçeği bile bile gizliyorsunuz?

Nisâ Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, hazırlığınızı yapın da müfrezeler halinde harekete geçin, yahut toplu olarak seferber olun!

Mâide Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve başlarına bir fitne kopmayacak sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah, tevbelerini kabul buyurdu, sonra içlerinden birçoğu tekrar kör ve sağır kesildiler. Şimdi de Allah, ne yapıyorlar görüyor.

En’âm Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Biz hiç Allah'ı bırakıp da bize ne fayda, ne de zarar vermeyecek nesnelere yalvarır mıyız? Ve Allah bizi hidayetine kavuşturmuş iken ardımıza (şirke) döner miyiz? Arkadaşları, bize gel, diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp, şeytanların ayartarak uçuruma çektikleri o avanak kimse gibi. De ki: "Allah'ın hidayet yolu doğru yolun ta kendisidir. Ve biz alemlerin Rabbine teslimiyet göstermekle emrolunduk."

A’râf Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Hud: "İşte üzerinize Rabbinizden bir azap fırtınası ve bir öfke indi. Siz, benimle sizin ve atalarınızın taktığı kuru adlar hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa Allah onlara hiçbir zaman saltanat indirmedi. Artık gözetin, ben de sizinle birlikte gözetenlerdenim" dedi.

Enfâl Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer sana hiyanet etmek isterlerse, unutmasınlar ki, bundan önce Allah'a hiyanet ettiler de kahredilmelerine imkan verdi. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

Tevbe Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Erkek ve dişi bütün inananlar, birbirlerinin dostudurlar; iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar; namazı dürüst kılar, zekatı verirler; Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte bunları, Allah yarın rahmeti ile bağışlayacaktır. Çünkü Allah, güçlüdür, hikmet sahibidir.

Yûnus Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de onlara Nuh'un kıssasını oku: Bir vakit kavmine demişti ki: "Ey kavmim, eğer benim aranızda duruşum ve Allah'ın ayetlerini hatırlatışım size ağır geliyorsa, bilin ki, ben Allah'a güvenip dayanmışımdır, artık siz ve ortaklarınız her ne yapacaksanız, toplanıp bütün azminizle karar veriniz; sonra yapacağınız sizi asla tasaya da düşürmesin. Sonra da bana ne yapacaksanız yapın ve elinizden gelirse, bana bir an göz de açtırmayın!

Hûd Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İbrahim'in zevcesi de ayakta dinliyordu ve bunu duyunca güldü. Bunun üzerine ona İshak'ı müjdeledik, İshak'ın arkasından da Yakub'u.

Yûsuf Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunlara döndüler ve: "Ne arıyorsunuz?" dediler.

Hicr Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Lut: "İşte şunlar kızlarım, eğer yapacaksanız!" dedi,

Nahl Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah, rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere vermiyorlar ki, eşit olsunlar. Şimdi Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

İsrâ Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Günün birinde bütün insanları önderleriyle çağıracağız; o gün her kime kitabı sağ eliyle verilirse, işte onlar kitaplarını okuyacaklar ve kıl kadar zulmedilmeyecekler.

Kehf Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bunun üzerine ikisi beraber gittiler; nihayet gemiye bindiklerinde tuttu gemiyi yaraladı. Musa: "A, içindekileri boğmak için mi yaraladın onu? Doğrusu kötü bir şey yaptın!" dedi.Meryem Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçinizden oraya varmayacak hiçbir kimse yoktur ve bu, Rabbinin üstlenmiş olduğu kesinleşmiş bir hükümdür.

Tâ-Hâ Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Firavun: "Demek ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha! O, mutlaka size sihri öğreten büyüğünüzdür. O halde andolsun ki, ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi kesinlikle hurma dallarına asacağım; şüphesiz bileceksiniz hangimizin azap bakımından daha şiddetti ve daha sürekli olduğunu!" dedi.

Enbiyâ Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onu Lut ile beraber kurtarıp içinde alemlere bereketler verdiğimiz yere çıkardık.

Hac Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar Allah'ı, bırakıp, hakkında Allah'ın hiç bir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında bir bilgileri bulunmayan şeylere tapıyorlar; zalimlere ise hiçbir yardımcı yoktur.

Mü’minûn Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Eğer Hak, onların keyiflerine uysaydı, gökler, yeryüzü ve bunlardaki kimseler kesinlikle bozulurdu. Hayır, Biz onlara unutulmaz ders olacak zikirlerini getirdik de onlar, zikirlerinden yüz çeviriyorlar.

Furkân Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ve her kim tevbe edip iyi davranışta bulunursa, muhakkak o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Şu’arâ Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir takım putlara taparız da, onlar sayesinde toplanırız, dediler.

Neml Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de: "Bu vaad ne zaman, eğer doğru söylüyorsanız?" diye soruyorlar.

Kasas Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
De ki: "Söyleyin bakayım, eğer Allah, geceyi üzerinizde kıyamet gününe kadar sürekli kılarsa, size bir ışık sağlayacak Allah'tan başka tanrı kim? Hala dinlemeyecek misiniz?"

Ahzâb Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ki, işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim de Allah'a ve peygamberine itaat ederse, gerçekten o büyük murada ermiştir.

Yâsîn Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şunu da görmediler mi: Biz onlar için ellerimizin yaptıklarından bir takım yumuşak hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.

Sâffât Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Gerçekten onlardan önce eskilerin çoğu sapıklıkta idiler.

Sâd Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir vakit Rabbin meleklere demişti ki: "Haberiniz olsun, Ben bir çamurdan bir insan yaratmaktayım.

Zümer Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kafirler, bölük bölük cehenneme sevkedilmektedir. Nihayet ona vardıklarında kapıları açılacak ve bekçileri onlara: "içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve sizi bugününüzle karşılaşacağınıza dair korkutan peygamberler gelmedi mi?" diye soracaklar, onlar da cevap vereceklerdir "Evet geldi." Fakat azap kelimesi kafirlerin üzerine hak oldu.

Mü’min Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O zaman, boyunlarında tomruklar ve zincirler olduğu halde sürükleneceklerdir.

Zuhruf Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Altından tepsiler ve sürahiler ile üzerlerine dönülür dolaşılır. Nefislerin hoşlanacağı, gözlerin lezzet alacağı şeyler hep oradadır. Ve siz orada ebedi kalacaksınız.

Rahmân Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
şimdi Rabbinizin hangı nimetlerine yalan dersiniz?

Vâkı’a Suresi 71. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü?
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder