6/19/2017

Surelerin 70. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku

  Hiç yorum yok
Surelerin 70. Ayetleri Türkçe Meali Açıklaması Oku
Bakara Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Bizim için Rabbine dua et, onu bize iyice açıklasın; çünkü o sığır bize karışık geldi. Bununla beraber Allah dilerse elbette onu buluruz." dediler.

Âl-i İmrân Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey kendilerine kitap verilenler, neden göz göre göre Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz?

Nisâ Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İşte bu lütuf Allah'tandır. Yeter ki bilen Allah olsun.

Mâide Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki, Biz İsrailoğullarından teminat aldık ve kendilerine peygamberler gönderdik. Canlarının istemediği bir hükümle bir peygamber geldikçe, bir takımına yalancı dediler bir takımını da öldürüyorlardı.

En’âm Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dinlerini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının kendilerini aldattığı kimseleri bırak! Bu vesile ile şunu da ihtar et ki: "Bir kimse yaptıkları yüzünden azabın pençesine düşmeye görsün, o zaman Allah'ın yüce huzurunda O'ndan başka ne bir koruyucu, ne de bir şefaatçi bulunur. Her türlü fidyeyi denkleştirse bile kabul edilmez. Onlar azabın pençesine düşmüş kimselerdir. Nankörlük ettiklerinden dolayı onlara kaynar sudan bir içecek ve gayet acı bir azap vardır.

A’râf Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sen bize yalnız Allah'a tapalım ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bizi korkuttuğun o azabı başımıza getir de görelim! dediler.

Enfâl Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey peygamber, elinizdeki esirlere de ki: Eğer Allah, sizin kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse, size, sizden alınandan daha hayırlısını verir ve günahlarınızı bağışlar. Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.

Tevbe Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara kendilerinden öncekilerin: Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olmuş şehirlerin haberi gelmedi mi? Bunların hepsine peygamberleri apaçık delillerle gelmişti. Demek ki Allah, onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Yûnus Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dünyada (ki nasipleri) cüz'i bir zevk, sonra dönüşleri Bizedir; sonra da Biz onlara, inkar ettiklerinden dolayı, azabı tattıracağız!

Hûd Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ona ellerini uzatmadıklarını görünce kendilerini yadırgadı ve içinde onlara karşı bir korku duydu. Onlar: "Korkma, zira biz Lut kavmine gönderildik!" dediler.

Yûsuf Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra onların bütün hazırlıklarını yaptığı vakit, su kabını kardeşinin yükü içine koydu, sonra da bir çağırıcı: "Ey kafile, siz kesinlikle hırsızlık yapmışsınız!" diye seslendi.

Hicr Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlar: "Biz sana aleme karışmayı yasaklamadık mı?" dediler.

Nahl Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sizi, Allah yarattı, sonra O, sizi öldürür; içinizden kimi de bildiklerinden hiçbir şey bilmez olsun diye, ömrünün en kötü çağına kadar yaşatılır. Şüphesiz ki, Allah herşeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.İsrâ Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Andolsun ki: Biz, Adem oğullarını üstün bir şerefe mazhar kıldık; karada ve denizde binitlere yükledik ve güzel güzel nimetlerle besledik; yarattıklarımızdan çoğunun üzerine geçirdik.

Kehf Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O: "O halde eğer bana uyacaksan, bana hiçbir şey hakkında soru sorma, ta ki ben sana ondan söz açıncaya kadar."

Meryem Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonra Biz, elbette o cehenneme yaslanmaya en layık olanların kimler olduğunu daha iyi biliriz.

Tâ-Hâ Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Sonunda bütün sihirbazlar secdeye kapandılar: "Harun ile Musa'nın Rabbine iman ettik." dediler.

Enbiyâ Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O'na bir dolap kurmak istediler, fakat Biz kendilerini daha fazla hüsrana uğrattık.

Hac Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Bilmez misin ki, Allah gökte ve yerde ne varsa bilir; Muhakkak ki bunlar o bir Kitap (Levh-i Mahfuz)' tadır. Muhakkak o Allah'a göre kolaydır.

Mü’minûn Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o, onlara gerçek ile geldi; fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.

Furkân Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
ancak tevbe ve iman edip, iyi amel işleyenler başka; çünkü bunların kötülüklerini Allah iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir.

Şu’arâ Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
O bir vakit babasına ve kavmine: "Siz neye tapıyorsunuz?" dedi.

Neml Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Onlara karşı üzülme ve yaptıkları hileler yüzünden bir darlığa düşme!

Kasas Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Allah O, O'ndan başka tanrı yoktur. Önünde sonunda hamd O'nadır, hüküm O'nundur. Nihayet döndürülüp O'na götürüleceksiniz.

Ahzâb Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin

Yâsîn Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Diri olanı uyandırmak, nankörlere de o azap sözünün gerekmesi için.

Sâffât Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Şimdi de onların izlerince koşturuyorlar.

Sâd Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Fakat ben açık bir uyarıcı olduğum için o bilgi bana vahyolunuyor."

Zümer Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Herkese yaptığının karşılığı tamamen ödenmiştir ve O, onların yaptıklarını en iyi bilendir.

Mü’min Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Kitaba ve peygamberlerimizi gönderdiğimiz şeylere yalan diyenler artık ileride bilecekler.

Zuhruf Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Girin cennete siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluklar içinde!"

Rahmân Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
İçlerinde dilberler, güzel kadınlar vardır;

Vâkı’a Suresi 70. Ayet Meali Türkçe Açıklaması Oku
Dileseydik onu acı bir çorak yapardık. O halde şükretseniz ya!
Kaynağımız: kuranmeali adresidir.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder